Põlva Vallavalitsus

Registrikood: 75038581

Ehitusspetsialist

Avaldati: 14.08.2019 - Tööpakkumise nr: 1393175

Tööülesanded

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on Põlva valla taristuga seotud ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve selles piirkonnas, sh
• planeerimis- ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, menetlemine ja kooskõlastamise korraldamine, vajadusel täiendavate dokumentide nõutamine;
• ehitiste ehituslikke tingimusi täpsustavate lisatingimuste ja projekteerimistingimuste koostamine;
• valla taristuga seotud ehitusprotsesside juhtimine. Ehitusteatiste, ehituslubade, kasutuslubade, kasutusteatiste ja muude ehitisregistri- ja ehitusdokumentide väljastamine;
• ehitisregistrisse andmete sisestamine vastavalt seadusandlusele ja ADS nõuetele;
• ehitatavas ehitises või selle osas ning kasutatavas ehitises või selle osas ehitusseaduse täitmise kontrollimine, põhjendatud juhtudel ekspertiisi korraldamine;
• tänavavalgustuse väljaehitamise korraldamine;
• kaevelubade tagasitäidete ja katendite taastamise kontroll;
• ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele;
• töövaldkonnaalaste riigihangete dokumentide ettevalmistamine ja lähteülesannete koostamine;
• alla lihthanke piirmäära jäävate hankemenetluste läbiviimine omas valdkonnas

Nõuded kandidaadile

Haridustase
üldkeskharidus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Muud nõuded
• erialane kõrg- või keskeri haridus. Kellel puudub kõrgharidus, peab olema vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus ametikoha töövaldkonnas;
• töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
• tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine;
• oskus töötada arvutis ja tööks vajalikes registrites, erialaste arvutiprogrammide (CAD, MicroStation) kasutamise oskus;
• ametialase sõnavara valdamine, eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• koostöövalmidus, otsustus- ja vastutusvõime;
• hea suhtlemisoskus, kohusetunne, korrektsus, viisakus ja tasakaalukus;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tulevad:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses;
• erialane kõrgharidus ja eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- väga hea pingetaluvusega
- loov ja initsiatiivikas

Omalt poolt pakume

vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Põlva maakond, Põlva vald
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 02.09.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Lisainfo: ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala, mob +372 5199 2133

Kandideerimise tähtaeg
02.09.2019
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri, muu
avaldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
Kontakt
ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja, e-post: gäfÕmhdÕzhzJyehjzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi