Ettevõtte nimi
Põlva Vallavalitsus
Registrikood
75038581

Ehitusspetsialist I

Sisestatud 02.01.2018 - Tööpakkumise nr: 1335585

Tööülesanded

Põlva vallale kuuluvate hoonete ja Põlva vallas juriidiliste isikute hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve selles piirkonnas, sh
• planeerimis- ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, menetlemine ja kooskõlastamise korraldamine, vajadusel täiendavate dokumentide nõustamine;
• vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste tellitavate projekteerimis- ja ehitustöödeks lähteandmete kogumine, projekteerimistingimuste koostamine, riigihangete lähteülesannete koostamine ja lepingute järelevalve teostamine;
• valla hoonete ehitusprotsessi juhtimine. Teatiste, ehituslubade, kasutuslubade ja muude ehitisregistri- ja ehitusdokumentide väljastamine;
• ehitisregistrisse andmete sisestamine vastavalt seadusandlusele ja ADS nõuetele;
• ehitatavas ehitises või selle osas ning kasutatavas ehitises või selle osas ehitusseaduse täitmise kontrollimine, põhjendatud juhtudel ekspertiisi korraldamine;
• ehitamisel tehniliste dokumentide arvestuse pidamine, süstematiseerimine ja säilitamise korraldamine kuni ehitise valmimiseni ja dokumentide säilitamine pärast ehitise valmimist;
• valminud ehitise ülevaatuse komisjoni töö korraldamine, vajalike aktide ja muude dokumentide komplekteerimine ja vormistamine;
• ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele;
• ehitus- ja projekteerimisalaste toetusprojektide lähteandmete andmine ja teiste ehituslike dokumentide koostamine;
• ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele;
• alla lihthanke piirmäära jäävate hankemenetluste läbiviimine omas valdkonnas;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine.

Omalt poolt pakume

vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege

Nõuded kandidaadile

Haridustase
Üldkeskharidus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Muud nõuded
 

• vähemalt keskharidus,
• projekteerimise ja planeerimisega seotud terminoloogia, jooniste ja projektide lugemisoskus;
• planeerimisseaduse ja ehitusseadustik jt valdkonnaga seotud seaduste tundmine;
• tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja piirangute tundmine;
• oskus töötada arvutis (MS Word, Excel) ja tööks vajalikes registrites, erialaste arvutiprogrammide (CAD, MicroStation) kasutamise oskus.;
• ametialase sõnavara valdamine, eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• koostöövalmidus, otsustus- ja vastutusvõime;
• hea suhtlemisoskus, kohusetunne, korrektsus, viisakus ja tasakaalukus;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu.
Kasuks tulevad:
• eelnev töökogemus ehitussektoris ja avalikus teenistuses
• erialane kõrgharidus ja eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- väga hea pingetaluvusega
- loov ja initsiatiivikas

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Põlva maakond, Põlva vald
Töökohtade arv
1
Töötasu
 
Tööaeg
Täistööaeg
Vahetustega töö
Ei
Töösuhte kestvus
Tähtajatu
Kandideerimise tähtaeg
16.01.2018
Tööle asumise aeg
Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 16.01.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Lisainfo: abivallavanem Arne Tilk, mob +372 5172 455 või ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala mob +372 5199 2133.


Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri, muu
avaldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

Kontaktisik

personalispetsialist
E-mail: info@polva.ee