Ettevõtte nimi
Põlva Vallavalitsus
Registrikood
75038581

Ehitusspetsialist II

Sisestatud 02.01.2018 - Tööpakkumise nr: 1335588

Tööülesanded

Tööülesanded: Põlva valla taristuga seotud ehitusalase tegevuse koordineerimine ja järelevalve selles piirkonnas, sh
• planeerimis- ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, menetlemine ja kooskõlastamise korraldamine, vajadusel täiendavate dokumentide nõustamine;
• ehitiste ehituslikke tingimusi täpsustavate lisatingimuste ja projekteerimistingimuste koostamine;
• valla taristuga seotud ehitusprotsesside juhtimine. Ehitusteatiste, ehituslubade, kasutuslubade, kasutusteatiste ja muude ehitisregistri- ja ehitusdokumentide väljastamine;
• ehitisregistrisse andmete sisestamine vastavalt seadusandlusele ja ADS nõuetele;
• tänavavalgustuse väljaehitamise korraldamine;
• teede ja tänavate korrashoiuks tegevuste koordineerimine;
• teehoolduskava koostamise ja teiste valdkonda puudutavate arengukavade ja registrite koostamise koordineerimine;
• kaevelubade tagasitäidete ja katendite taastamise kontroll;
• ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele;
• ehitus- ja projekteerimisalaste toetusprojektide lähteandmete andmine ja teiste ehituslike dokumentide koostamine;
• ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele;
• töövaldkonnaalaste riigihangete dokumentide ettevalmistamine ja lähteülesannete koostamine;
• alla lihthanke piirmäära jäävate hankemenetluste läbiviimine omas valdkonnas;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine.

Omalt poolt pakume

vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege

Nõuded kandidaadile

Haridustase
Üldkeskharidus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Muud nõuded
 

• vähemalt keskharidus,
• projekteerimise ja planeerimisega seotud terminoloogia, jooniste ja projektide lugemisoskus;
• planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku jt valdkonnaga seotud seaduste tundmine;
• tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja piirangute tundmine;
• oskus töötada arvutis (MS Word, Excel) ja tööks vajalikes registrites, erialaste arvutiprogrammide (CAD, MicroStation) kasutamise oskus.;
• ametialase sõnavara valdamine, eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• koostöövalmidus, otsustus- ja vastutusvõime;
• hea suhtlemisoskus, kohusetunne, korrektsus, viisakus ja tasakaalukus;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tulevad:
• eelnev töökogemus ehitussektoris ja avalikus teenistuses;
• erialane kõrgharidus ja eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- väga hea pingetaluvusega
- loov ja initsiatiivikas

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Põlva maakond, Põlva vald
Töökohtade arv
1
Töötasu
 
Tööaeg
Täistööaeg
Vahetustega töö
Ei
Töösuhte kestvus
Tähtajatu
Kandideerimise tähtaeg
16.01.2018
Tööle asumise aeg
Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 16.01.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Lisainfo: abivallavanem Arne Tilk, mob +372 5172 455 või ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala mob +372 5199 2133.


Vajalikud dokumendid
motivatsioonikiri, muu, CV
avaldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

Kontaktisik

personalispetsialist
E-mail: info@polva.ee