Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Registrikood: 77000499

Haridus- ja spordispetsialist

Avaldati: 10.07.2019 - Tööpakkumise nr: 1390132

Tööülesanded

hariduselu arengukava väljatöötamisele kaasaaitamine, osalemine selle edasiarendamisel ja elluviimisel;
haridusasutuste hoolekogude töös osalemine;
haridusasutuste ja –organisatsioonidega koostöö tegemine;
haridusküsimustes kodanike nõustamine;
töövaldkonna dokumentide loomine, sisestamine, täitmise tähtaegade ja menetlusmärgete tegemine dokumendihaldussüsteemis;
kirjavahetuse pidamine ja aruandluse koostamine;
haridusalaste õigusaktide projektide koostamisel osalemine;
haridusasutuste juhtide teavitamine uutest õigusaktidest;
haridusasutuste ja lastevanemate nõustamine;
linna koolikohustuslike laste arvestuse pidamine;
õpilaste koolikohustuse täitmise kontrollimine;
suhtlemine kõrgemalseisvate haridusorganisatsioonidega;
finantseerimisprojektide koostamine ja esitamine;
spordiürituste korraldamine;
koostöö loomine teiste omavalitsustega spordialal;
huviringide koordineerimine koostöös Narva-Jõesuu huvikeskusega
koostöös linna planeerimis- ja arenguspetsialistidega valdkonna projektide kirjutamine;
Eesti Hariduse Infosüsteemi administreerimine (haridusasutused, teiste KOVidega arveldamiseks andmete kogumine);
teenistusliku järelevalve teostamine haridusasutustes (ettevalmistamine, läbiviimine ja õiendi koostamine);
linnavalitsuse esindamine tööülesannetest tulenevates valdkondades; muude kohustuste täitmine, mis tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest, linna põhimäärusest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ja linnapea käskkirjadest.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 2 aastat
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
vene keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
inglise keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
Arvutioskus
spetsialisti tase
Muud nõuded
Haridus:
Pedagoogiline kõrgharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine.

Töökogemus:
Kõrghariduse puudumisel vähemalt 2-aastane töökogemus oma ametikoha valdkonnas eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl.
Teadmised ja oskused:
Töövaldkonda reguleerivate õigust loovate aktide ja parima praktika põhjalik tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel rakendada.
Linnavalitsuse asjaajamisele kehtestatud reeglite põhjalik tundmine ning nende nõuetekohane ja täpne täitmine.

Omalt poolt pakume

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil info@narva-joesuu.ee.

Kandideerimise tähtaeg
26.07.2019
Kontakt
linnapea, e-post: äTZeJTzNjzIOemq@@dmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi