Märjamaa Vallavalitsus

Registrikood: 77000447

Kohaliku omavalitsuse asutus

Haridusnõunik

Avaldati: 18.02.2020 - Tööpakkumise nr: 1408825

Tööülesanded

HARIDUSNÕUNIKU
Märjamaa valla haridusasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine. Märjamaa valla hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine.
Haridusnõuniku peamised tööülesanded on: valla haridusasutuste töö koordineerimine, nende tegevuste analüüsimine, planeerimine ning tegevuse üle kontrolli teostamine, valla haridussüsteemi arengukava ja hariduspoliitika väljatöötamine, koordineerida valdkonna eelarve projekti koostamist ja jälgida eelarve täitmist, valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise koordineerimine, koolikohustuslike isikutega tegelemine ja probleemküsimuste lahendamine, haridusalase informatsiooni väljaandmise ja avalikustamise koordineerimine vallal lehes ja valla kodulehel ja haridustöötajatele suunatud ürituste korraldamine, volikogu hariduskomisjoni töös osalemine, õpilastranspordi korraldamine, huvihariduse korraldamine.
• erialane kõrgharidus
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe meeskonnatööks, otsustusvõime.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 1 aasta
Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
juhtimine ja haldus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
inglise keel - soovituslik B2 - hea B2 - hea
eesti keel - nõutud C2 - perfektne C2 - perfektne
vene keel - soovituslik B2 - hea B2 - hea
*Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase

Omalt poolt pakume

• uuendustele suunatud töökeskkonda;
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• toetavat meeskonda;
• enesearengu võimalusi;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• 35-kalendripäevast põhipuhkust;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.
• teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast töötasu säilitamist 75% ulatuses.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tn 11
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus/motivatsioonikiri koos palga sooviga, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 6. aprillil 2020 Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainfo: vallasekretär Maigi Linna, tel 5349 7599 või maigi.linna@marjamaa.ee.

Kandideerimise tähtaeg
06.04.2020
Vajalikud dokumendid
CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, muu
haridust tõendava dokumendi koopia
Kontakt
Evi Rooda, personalispetsialist, telefon: 53056895, e-post: mjädNeeDzJgzNOzgzzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi