Valga Vallavalitsus

Registrikood: 77000507

http://www.valga.ee/

Haridusspetsialist

Avaldati: 14.01.2021 - Tööpakkumise nr: 1436766

Tööülesanded

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on valla haridusvaldkonna ja haridusasutuste töö koordineerimine.
Ametiülesanded:
1. haridusalaste õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine, hariduspoliitika väljakujundamise protsessis osalemine ning haridusalaste lepingute ettevalmistamine;
2. osalemine koostöövõrgustikes;
3. omab ülevaadet HEV õpilastega tööst ja lahendab nende haridusega seotud küsimusi;
4. haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine;
5. valla haridustöötajate tunnustamise korraldamine;
6. õpilas- ja lasteaiaregistri pidamine, selle pidev kaasajastamine;
7. koolikohustuse täitmise üle arvestuse pidamine;
8. haridusasutuste arendusdokumentide koostamise protsessis osalemine, seotuse jälgimine valla arengukavaga;
9. haridusasutuste sisehindamise tulemustel tehtud ettepanekute täitmise jälgimine;
10. info kogumine haridusasutuste koolitusvajaduste osas ja vajadusel korraldamine;
11. ettepanekute tegemine haridusvaldkonna eelarve eelnõu koostamise osas;
12. vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ning vallavolikogu komisjoni koosolekutel osalemine;
13. oma töövaldkonnas informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine ning valdkonda puudutava teabe avalikustamise koordineerimine;
14. kohaliku, üleriigilise ja rahvusvahelise haridusvaldkondlikku koostöö arendamine ja koordineerimine.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 1 aasta
Haridustase
bakalaureus
Hariduse valdkond
kasvatusteadus, pedagoogika, haridus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Arvutioskus
kesktase
Tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus
Muud nõuded
Töökogemus hariduse valdkonnas, kasuks tuleb juhtimiskogemus;
soovituslikult ühe võõrkeele oskus;
teadmised omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, pingetaluvus, kohusetundlikkus, otsustusvõime

Omalt poolt pakume

• Vastutusrikast, huvitavat ja mitmekesist tööd;
• võimalust panustada omavalitsuse arengusse;
• eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
• toredaid ja toetavaid kolleege;
• häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
• ametipalka 1350 eurot kuus, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
• ametiauto kasutamise võimalust ametiülesannete täitmisel.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Puiestee tn 8
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1350 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada digiallkirjastatult 2. veebruariks 2021 e-posti aadressil heldi [dot] kaares [ä] valga [dot] ee või Valga Vallavalitsuse aadressil Puiestee 8, Valga 68203. Märgusõna „Haridusspetsialisti konkurss“.
Lisainfo tööpakkumise kohta: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135, e-post pille [dot] raudam [ä] valga [dot] ee.

Kandideerimise tähtaeg
02.02.2021
Vajalikud dokumendid
CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, muu
haridust tõendavate dokumentide koopia
Kontakt
Heldi Kaares, personalispetsialist , telefon: 5348 9118, e-post: Heldi [dot] Kaares [ä] valga [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi