Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Põltsamaa Valla Päevakeskus

Registrikood: 77000105

Hooldustöötaja

koduteenuse osutaja

Avaldati: 21.01.2020 - Tööpakkumise nr: 1406533

Tööülesanded

Ametikoha üldeesmärk on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ja tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Tööülesanded
Probleemidega inimeste mõistmine, samuti nende füüsilise või psüühilise tervise probleemide äratundmine, eesmärgiga soodustada isiku ja perekonna toimetulekut kodustes tingimustes. Erivajadustega, hoolduskoormusega ning toimetulekuraskustes inimeste tööturule sisenemise või tööturul püsimise toetamine.
Täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, laiemalt et hoolduskoormusega isik saaks naasta tööturule. Isiku abistamine toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.
1. koduteenuste osutamine vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu poolt kehtestatud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale (vastu võetud 21.02.2019 nr 4) ning valla päevakeskuse ja kliendi vahel sõlmitud lepingule ja hoolduskavale;
2. kliendi füüsilise ja psühhosotsiaalse seisundi analüüsimine ja koostöös vallavalitsuse sotsiaaltöötajatega kliendi hoolduskava planeerimisel osalemine;
3. kliendi füüsiliste ja psühhosotsiaalsete vajaduste rahuldamisega seotud ülesannete täitmine;
4. vallavalitsuse sotsiaaltöötajatele ja valla päevakeskuse juhatajale informatsiooni edastamine teeninduspiirkonnas elavate abivajajate kohta;

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 1 aasta
Haridustase
kutseharidus keskharidusega
Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused
hooldustöötaja
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
vene keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
algtase
Muud nõuded
Hea suhtleja, sõbralik, abivalmis, hea pingetaluvusega

Omalt poolt pakume

Täistööajaga töötamist, sõbralikku ja abivalmis töökollektiivi

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
31.12.2021
Tööle asumise aeg
05.02.2020

Kandideerimise info

Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 509 6572, e-post: heiki.rosin@poltsamaa.ee

Kandideerimise tähtaeg
04.02.2020
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri
Kontakt
Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 509 6572, e-post: fmäÕädNeqäTJyehüqzgzzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi