Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Kaitseministeerium

Registrikood: 70004502

Kaitseministeeriumi missioon on hoida ära Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, et Eesti suudab end väliste ohtude eest kaitsta. Oma missiooni elluviimiseks teeme me kõik, et Eestis valitseks arusaam, et riigikaitse on laiem kui sõjaline kaitse, et Eesti mõju NATOs ja Euroopa Liidus on suuremad kui meie suurus seda eeldaks. Me otsime oma eesmärkide täitmiseks pühendunud ja hästi motiveeritud, oma valdkonna parimaid inimesi, kes tahavad panustada riigikaitsesse. Meile on oluline, et inimene võtaks omaks meie põhiväärtused: ta on vastutustundlik, tulemuslik, ettevaatav ja leidlik.

Julgeoleku- ja haldusosakonna elektroonilise julgeoleku nõunik

Avaldati: 14.01.2020 - Tööpakkumise nr: 1405940

Tööülesanded

Ametikoha eesmärgiks on ministeeriumis kasutusel olevate teabetöötlussüsteemides teabe käideldavuse, konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamine.
Peamised ametiülesanded:
• teabe töötlemise infosüsteemides elektroonilise teabeturbe nõuete täitmise korraldamine;
• teabeturbe tagamiseks järelevalve teostamine, intsidentide toimumise põhjuste väljaselgitamine ja analüüs, riskide hindamine ja ettepanekute tegemine riskide maandamiseks, teenistujate nõustamine ja juhendamine;
• ministeeriumis isikuandmete kaitse tagamine, sh isikuandmete töötlemise nõuete järgimise korraldamine, teenistujate nõustamine ja teadlikkuse tõstmine, koostöö Andmekaitse Inspektsiooniga;
• teabeturbe alase koostöö koordineerimine ministeeriumis ja selle valitsemisalas;
• töövaldkonnaga seotud õigusaktide eelnõude ja normdokumentide väljatöötamisel osalemine.

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
inglise keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Muud nõuded
Eeldused kandideerimiseks:
• kõrgharidus;
• head teadmised juurdepääsupiiranguga teabe, riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse ning teabeturbe valdkonnas;
• varasem töökogemus ametikoha tegevusvaldkondades;
• tööprotsesside ja koostöö planeerimis- ja koordineerimisoskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus vähemalt kesktasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• analüüsi-, algatus- ja otsustusvõime.

Kasuks tuleb:
• teadmised Kaitseministeeriumi valitsemisala tegevusvaldkonnast ja toimimisest;
• läbitud ajateenistus;
• riigisaladusele juurdepääsu loa omamine või valmisolek selle taotlemiseks

Omalt poolt pakume

• tööalaseid väljakutseid, eneseteostus- ja arenemisvõimalusi;
• toetavat meeskonda, konkurentsivõimelist palka ning motivatsioonipaketti, kuhu kuuluvad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus ning head sportimisvõimalused;
• meeldivat töökeskkonda asukohaga Tallinna kesklinnas, Sakala 1.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sakala tn 1
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerijatel palume esitada motiveeritud sooviavaldus ning elulookirjeldus (CV) hiljemalt 7. veebruariks 2020 e-posti aadressil konkurss@kaitseministeerium.ee. Kontaktisik: Riina Nellis, e-posti aadress konkurss@kaitseministeerium.ee.

Kandideerimise tähtaeg
07.02.2020
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri
Kontakt
Riina Nellis, personalispetsialist, e-post: NääTzdTmhhäqJÕzäüqmgäTäqümmNä@gdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi