Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Justiitsministeerium

Registrikood: 70000898

Jurist (nõunik)

Avaldati: 20.02.2019 - Tööpakkumise nr: 1375505

Tööülesanded

Peamisteks ülesanneteks on Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüsimine vangistust puudutavas valdkonnas, Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevate kaebuste menetlemine ja riigi esindamine eeltoodud küsimustes, õigusaktide muudatuste väljatöötamine, Justiitsministeeriumi kohtus esindamine vanglatega seonduvates küsimustes ning vanglate nõustamine, eelkõige inim- ja põhiõigustega seotud küsimustes.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
bakalaureus
Hariduse valdkond
õigus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Muud nõuded
Sobivalt kandidaadilt eeldame:
• akadeemilist õigusalast kõrgharidust (vähemalt bakalaureusekraad);
• väga head inglise keele oskust;
• häid teadmisi vangistusõigusest, inim- ja põhiõigustest, sh inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast ning riigi- ja halduskorraldusest;
• teadmisi õigusloome protsessist;
• iseseisvust töös, head analüüsioskust ja tulemuste prognoosimisvõimet;
• head ajaplaneerimise oskust, pingetaluvust ja meeskonnatööoskust;
• tulemustele ja lahendustele orienteeritust;
• head eneseväljendusoskust kõnes ja kirjas;
• vastavust ametnikule esitatavatele ning ametikohale kehtivatele tervise- ja kehalise ettevalmistuse

Omalt poolt pakume

• Võimalust osaleda õigusaktide koostamise ja menetlemise protsessis ning olla kaasatud õigusloomesse;
• Võimalust arendada ja suunata Eesti vanglateenistuse õiguspraktikat;
• Toetavaid ja motiveeritud töökaaslasi;
• Tasuta sportimisvõimalusi ja erialast täiendkoolitust;
• Aastas 35 kalendripäeva puhkust;
• Töötasu alates 2100 eurot.


Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 7
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
2100 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga „ÕAT jurist" või kandideerides personaliotsinguportaali CV-Online kaudu. Ametikoha ametijuhendiga saab tutvuda aadressil https://www.just.ee/et/vanglate-osakonna-nounik-jurist. Lisainfo õiguse ja arenduse talituse juhatajalt Viorica Tšaikovskilt, tel 620 8231 või Viorica.Tsaikovski@just.ee

Kandideerimise tähtaeg
17.03.2019
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri
Kontakt
Janne Hallik, telefon: 620 8131, e-post: OzTTmdfzhhäÕJO@qüdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi