Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Maaeluministeerium

Registrikood: 70000734

http://www.agri.ee
Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise ning toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse nõuete väljatöötamise ja rakendamise korraldamise kaudu.

Meie väärtusteks on: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialist

Avaldati: 25.06.2019 - Tööpakkumise nr: 1388648

Tööülesanded

Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialisti põhiülesanded on ministeeriumi vastutusalas olevate kutselist kalapüüki reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide kohta seisukohtade väljatöötamine ja esitamine Euroopa Liidu institutsioonide töös, Euroopa Liidu kutselist kalapüüki reguleerivate õigusaktide siseriiklik rakendamine, siseriiklike õigusaktide väljatöötamine ja rakendamine ning kutselise kalapüügi sektori analüüside koostamine.

Täpsemad teenistusülesanded:
• kutselist kalapüüki reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
• kutselist kalapüüki puudutavate teiste ministeeriumite koostatud õigusaktide eelnõude läbivaatamine ja ettepanekute tegemine ministeeriumi seisukoha kujundamiseks;
• kutselise kalapüügikorraldust puudutavate Euroopa Liidu õigusaktide kohta seisukohtade väljatöötamine;
• kutselist kalapüüki reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide siseriiklik rakendamine;
• kutselise kalapüügivõimaluste või lubatud aastasaagi ammendumisel püügi peatamise ja taasavamise maaeluministri käskkirjade koostamine ja avaldamine;
• kutselise kalapüügisektori olukorra analüüside koostamine;
• kutselise kalapüügi registri arendamises osalemine;
• kutselise kalapüügi korralduse kohta informatsiooni andmine ja maaeluministeeriumi vastutusvaldkonda jäävate aruannete koostamine ning esitamine.

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - nõutud B1 - keskmine B1 - keskmine
Muud nõuded
Oled sobiv kandidaat, kui:
• Sul on kõrgharidus (soovitavalt keskkonna, kalanduse või majanduse vallas);
• oskad eesti keelt kõrgtasemel (C1 tase) ja inglise keelt kesktasemel (B1 tase);
• tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ja õigussüsteemist ning selle rakendamisest ja otsustusprotsessist;
• oskad kasutada arvutiprogramme, sealhulgas MS Excel tabelarvutusprogrammi;
• rutiinitaluvus (sh võime töötada efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras);
• oled oma töös täpne ja korrektne;
• oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
• Sul on analüütiline mõtlemine;
• Sul on hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus

Omalt poolt pakume

- huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
- võimalust panustada valdkonna arengusse;
- avatud meelt uuenduslikele ideedele;
- kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
- enesearendamise võimalusi;
- stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
- paindlikku tööaega;
- tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavast dokumendist koopia palume saata Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 14. juuli 2019. a. Täpsem teave 625 6181 (Ain Soome) või 6256 215 (Urve Anter).


Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi veebilehel toodud tingimustele www.agri.ee


Kandideerimise tähtaeg
14.07.2019
Vajalikud dokumendid
muu, CV, motivatsioonikiri
haridust tõendavast dokumendist koopia
Kontakt
peaspetsialist, telefon: +3726256168, e-post: ÕeTÕ@NqqJzkNädmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi