Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Maaeluministeerium

Registrikood: 70000734

http://www.agri.ee
Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise ning toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse nõuete väljatöötamise ja rakendamise korraldamise kaudu.

Meie väärtusteks on: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist

ajutiselt äraoleva ametniku asendaja

Avaldati: 14.02.2020 - Tööpakkumise nr: 1408632

Tööülesanded

Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Turukorralduse ja kaubanduse büroo:
• koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
• analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;
• osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;
• töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu projekti.

Otsime oma meeskonda peaspetsialisti, kelle põhiülesanded on Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi rakendamine, sh kalandustootjate ühenduste (tootjaorganisatsioonide) toimimiseks vajaliku õigusliku ja administratiivse raamistiku loomine.

Täpsemad teenistusülesanded:

• tootjaorganisatsioonide tegevuskavade ja tegevuskava aruannete läbivaatamine ning tegevuskavade hindamiseks materjalide ettevalmistamine;
• vajadusel tootjaorganisatsioonide tegevuse administreerimiseks vajaliku töökorra ja protseduuride väljatöötamine;
• turukorralduslike toetuste menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine turukorralduslike toetuste saamiseks kehtestatud nõuete järgimise üle;
• tootjaorganisatsioonide tegevusega seotud statistika kogumine, töötlemine, kontrollimine ja esitamine;
• ülesannete täitmisel kalandusvaldkonnas tegutsevate huvigruppide ja asutustega suhtlemine ning osalemine läbirääkimistel ja valdkonda puudutavates töögruppides;
• Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava meetmete rakendamises ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021-2027 rakenduskava väljatöötamises osalemine;
• Euroopa Liidu otsustusprotsessis ametikoha valdkonda jäävates küsimustes osalemine.

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
inglise keel - nõutud B1 - keskmine B1 - keskmine
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Muud nõuded
Ootame Sind kandideerima, kui:
• Sul on kõrgharidus (soovitatavalt kalanduse või majanduse valdkonnas);
• valdad eesti keelt laitmatult ja oskad inglise keelt kesktasemel;
• omad head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust, sh oskad suhelda avalikkusega;
• Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest;
• Sul on analüütiline mõtlemine;
• talud rutiini ja töötad efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras;
• oled oma töös täpne ja korrektne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline.

Kasuks tuleb:
• kalandust puudutavate õigusaktide, sh ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi tundmine;
• teadmised Euroopa Liidu institutsioonide otsustusprotsessidest

Omalt poolt pakume

- huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
- kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
- enesearendamise võimalusi;
- põhipalka alates 1600 eurost katseajal;
- põhipuhkust 35 päeva aastas;
- paindlikku tööaega;
- ühisüritusi;
- tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1600-1700 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
ajutiselt äraoleva ametniku asendaja
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Tähtaeg ja täpsem teave
CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeerium personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 8. märtsil 2020. a. Täpsem teave 6256 233 (Eduard Koitmaa, töö sisu kohta) või 6256 168 (Tiina Kahar).

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi kodulehel kirjeldatud tingimustele (www.agri.ee/et/isikuandmete-tootlemine).

Kandideerimise tähtaeg
08.03.2020
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri
Kontakt
Tiina Kahar, peaspetsialist, telefon: +3726256168, e-post: ÕeTÕ@NqqJzkNädmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi