Maaeluministeerium

Registrikood: 70000734

http://www.agri.ee
Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord. 

Meie väärtusteks on: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist

ajutiselt äraoleva ametniku asendaja

Avaldati: 10.07.2020 - Tööpakkumise nr: 1419967

Tööülesanded

Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Turukorralduse ja kaubanduse büroo:
• koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
• analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;
• osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;
• töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu projekti.

Peaspetsialistina on Sinu peamisteks teenistusülesanneteks:
- Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi rakendamine;
- vesiviljelusvaldkonna olukorra ja arengu analüüsimine ning valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
- Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava rakendamine rahastamisperioodil kuni 31.12.2023. a ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021-2027. a rakenduskava väljatöötamise ettevalmistavas töös osalemine;
- kalandusvaldkonnas tegutsevate huvigruppide ja asutustega suhtlemine ning läbirääkimistel ja valdkonda puudutavates töögruppides osalemine;
- Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemine ametikoha valdkonda jäävates küsimustes;
- rahvusvaheliste organisatsioonide (nt FAO, OECD) koostöös osalemine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - nõutud B1 - keskmine B1 - keskmine
Muud nõuded
Ootame Sind kandideerima, kui:
• Sul on kõrgharidus, soovitatavalt kalanduse või majanduse valdkonnas;
• valdad eesti keelt laitmatult ja oskad inglise keelt kesktasemel;
• omad head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust, sh oskad suhelda avalikkusega;
• Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest;
• Sul on analüütiline mõtlemine;
• talud rutiini ja töötad efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras;
• oled oma töös täpne ja korrektne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline.

Sulle tuleb kasuks:
• kalandust puudutavate õigusaktide tundmine;
• teadmised Euroopa Liidu institutsioonide otsustusprotsessidest;
• teadmised vesiviljeluse valdkonnast

Omalt poolt pakume

- huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
- kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
- enesearendamise võimalusi;
- põhipalka alates 1600 eurost katseajal;
- põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
- haigusrahade hüvitamist alates töövõimetuslehele jäämise teisest päevast;
- kolme tervisepäeva kalendriaasta jooksul;
- paindlikku tööaega;
- ühisüritusi;
- tervisespordikulude osalist hüvitamist.
Oleme liitunud peresõbraliku tööandja märgise programmiga.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
ajutiselt äraoleva ametniku asendaja
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 9. augustil 2020. a. Täpsem teave 6256 233 (Eduard Koitmaa, töö sisu kohta) või 6256 168 (Tiina Kahar).

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi kodulehel kirjeldatud tingimustele (www.agri.ee/et/isikuandmete-tootlemine).

Kandideerimise tähtaeg
09.08.2020
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri
Kontakt
Tiina Kahar, peaspetsialist, telefon: +3726256168, e-post: ÕeTÕ@NqqJzkNädmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi