Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Viru-Nigula vallavalitsus

Registrikood: 75020500

https://viru-nigula.ee/

Kantselei spetsialist

Avaldati: 16.06.2020 - Tööpakkumise nr: 1417748

Tööülesanded

Kantselei spetsialisti teenistuskoha põhieesmärk on Viru-Nigula vallavalitsuse kui ametiasutuse personaliarvestuse pidamine (dokumentide koostamine, vormistamine), personalipoliitika väljatöötamine ja elluviimine, värbamise ja koolituste koordineerimine.

Ootame Sind kandideerima, kui:
• omad teenistuskohal töötamiseks sobivat haridust/ettevalmistust;
• tunned ja oskad rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• suudad koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
• suudad asendada teist valla kantselei teenistujat;
• omad väga head sõnalise eneseväljendamise oskust ja head suhtlemisoskust;
• omad võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras;
• omad kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sh suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid;
• oskad planeerida tööprotsessi ja kasutada aega efektiivselt.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
rakenduskõrgharidus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
inglise keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
*Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
Muud nõuded
• erialane keskeri- või kõrgharidus;
• praktilised oskused, kogemused ja teadmised oma töövaldkonnas (soovituslik on töökogemus kohalikus omavalitsuses);
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist;
• oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide käsitlemisel (soovitavalt dokumendihaldussüsteemi AMPHORA tundmine);
• kohusetundlikkus, ausus ja lahendustele orienteeritus;
• oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;
• hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu pingelistes olukordades;
• initsiatiivikus ja iseseisva tegutsemise oskus

Omalt poolt pakume

• mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
• toredat ja toetavat meeskonda;
• erialast täiendkoolitust;
• kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Kasemäe tn
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
august 2020

Kandideerimise info

Avaldus (kaaskiri), ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, CV koos palgasooviga esitada Viru-Nigula vallavalitsusele aadressil Kasemäe tn 19, 44107 Kunda linn, Viru-Nigula vald või e-postiga vallavalitsus@viru-nigula.ee.

Ametijuhend: https://viru-nigula.ee/vallavalitsus/ametnikud/ametijuhendid

Kandideerimise tähtaeg
30.06.2020
Vajalikud dokumendid
CV, kaaskiri
Kontakt
Liina Martõkainen, kantselei spetsialist, telefon: 322 9641, e-post: hääTzdgzNüeÕzäTmTJjäN@ITäk@hzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi