Ettevõtte nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
Koduleht
http://www.keskkonnaamet.ee

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning –kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.

Keskkonnatasubüroo peaspetsialist

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Sisestatud 08.02.2018 - Tööpakkumise nr: 1339269

Tööülesanded

Ametikoha eesmärk on tagada Keskkonnaametis tervikuna vee erikasutusõiguse tasu, veesaastetasu, välisõhu saastetasu, maavara kaevandamisõiguse tasu ning nendega seotud seadusandlike kohustuste täitmine ühtsetel alustel.

Tööülesanded:
• keskkonnatasu arvestamise ja deklareerimise kontrollimine, kliendi maksukäitumise kontroll ja suunamine, riskianalüüside koostamine keskkonnatasude teemal;
• majanduskeskkonna ja keskkonnatasu kohustuslaste tegevuse andmete sh aruandluse analüüs ning võimalike tasuriskide hindamine;
• töö planeerimine ja koordineerimine (sh saastetasude asendamise ja tagastusnõuete koordineerimine);
• töötulemuste dokumenteerimine;
• keskkonnatasudega seotud ülesannete täitmisel vajalike meetodite, juhendite, protsesside jm väljatöötamine ja arendamine, vajadusel osalemine töögruppides;
• büroo tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste lahendamisel koostöö teiste stuktuuriüksustega ja ametiasutustega, tegevuseks vajalikku infovahetuse korraldamine;
• õigusaktide kujundamisest osavõtt;
• osavõtt infosüsteemide väljatöötamises ja arendamises sh töögruppides.

Omalt poolt pakume

Vastutusrikast ja mitmekesist tööd; eneseteostusvõimalust; sõbralikku meeskonda.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
Bakalaureus
Hariduse valdkond
keskkonnakaitsetehnoloogia
keskkonnateadus
majandus
õigus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
inglise keel - nõutud B1 - keskmine B1 - keskmine
eesti keel - nõutud C2 - perfektne C2 - perfektne
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
 

Kõrgharidust ühel eespool nimetatud erialal;
varasemat kokkupuudet haldusmenetlusega;
väga head analüüsivõimet, olulise eristamise oskust ja eneseväljendusoskust;
kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest; kasuks tuleb eelnev töökogemus auditeerimise või maksukontrolli valdkonnas ning juhilubade olemasolu

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Eesti, Pakume antud ametikohta üle Eesti kokkuleppel ühes Keskkonnaameti kontoris (kandidaadil on endal võimalus valida kus Eesti piirkonna kontoris ta tööle hakkab)
Töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1049 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Vahetustega töö
Ei
Töösuhte kestvus
Tähtajaline
lapsehoolduspuhkuse asendaja
Kandideerimise tähtaeg
22.02.2018
Tööle asumise aeg
Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Kontaktisikud Helen Sõmerik, Sigrit Meister lisainfo telefonil 5667 7242, 5693 4626.

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 22. veebruaril 2018 e-posti aadressile cv@keskkonnaamet.ee

Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri

Kontaktisik

Sigrit Meister
Telefon: 56934626; E-mail: sigrit.meister@keskkonnaamet.ee