Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Registrikood: 77000463

Korrakaitseametnik

Avaldati: 23.10.2020 - Tööpakkumise nr: 1430020

Tööülesanded

Korrakaitseametniku ametikoha eesmärgiks on Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.

Peamised ülesanded:
- teostab järelevalvet seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;
- teostab järelevalvet kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud eeskirjade/õigusaktide täitmise üle;
- selgitab välja väärtegude toimepanijad;
- registreerib dokumendiregistris väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe (avaldused, kaebused, vms);
- laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel alustab väärteomenetlust või pädevuse puudumisel edastab materjalid pädevale kohtuvälisele menetlejale;
- koostab ja allkirjastab oma teenistusvaldkonnas vastused saabunud kirjadele, kaebustele ja avaldustele ning kooskõlastab dokumente;
- peab väärteomenetluse portaali ja teeb oma pädevuse piires väärteomenetluse alaseid kandeid;
- väljastab väärteoteate esitajale väärteomenetluse alustamise või alustamata jätmise teate või teate materjalide edastamise kohta pädevale kohtuvälisele menetlejale vastavalt seaduses sätestatud nõuetele ja tähtaegadele;
- teeb väärteoasjades otsused;
- koostab ettekirjutusi ja rakendab sunniraha seaduses sätestatud alustel ja korras;
- osaleb avaliku korra tagamisel;
- ilutulestiku lubade menetlemine;
- valla territooriumil avalike ürituste liikluskorralduse korraldamine (sealhulgas liikluskorralduse skeemide kooskõlastamine);
- korraldab kriisikomisjoni tööd ja reguleerib kriisi ennetustööd;
- teeb koostööd Põhja-Sakala vallavalitsuse struktuuriüksustega ning teiste ametiasutustega oma valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamiseks;
- valmistab ette ametiülesannetega seotud valdkondlikud volikogu ja valitsuse õigusaktide eelnõud;
- vallaelanike nõustamine oma pädevuse piires.

Nõuded kandidaadile

Muud nõuded
Nõuded kandidaadile:
- lõpetatud kutseõpe keskhariduse baasil politsei erialal või valdkondlik kõrgharidus;
- eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel;
- hea suhtlemisoskus;
- tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
- tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
- B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:
- varasem erialane töökogemus;
- hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus, analüüsivõime.

Omalt poolt pakume

-Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd;
- konkurentsivõimelist palka;
- erialast täiendkoolitust;
- toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1400-1700 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 13. novembril 2020 Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil info [ä] pohja-sakala [dot] ee

Kandideerimise tähtaeg
13.11.2020
Kontakt
Kristi Laane, vallasekretäri abi, telefon: +372 56469762, e-post: pohja-sakala [ä] pohja-sakala [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi