KÜBERVÄEJUHATUS (Kaitsevägi)

Registrikood: 70008641

https://vk.kra.ee/
Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväge juhib Kaitseväe juhataja.
Eesti riigikaitse on üles ehitatud totaalkaitse printsiibil ja riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Riigikaitse juhtimisstruktuur tagab Kaitseväe valmisoleku rahuajal ja kriisiolukordades. Kaitsevägi teostab sõjalist kaitset.

Laohoidja

tegevväelane, arvestaja

Avaldati: 12.07.2019 - Tööpakkumise nr: 1390269

Tööülesanded

 Varustuse toomine ja vastuvõtmine ning väljastamine
 Varustuse arvele võtmine laoarvestusprogrammis
 Varustuse üle arvestuse pidamine ja ladustamine
 Varustuse hooldamise ja parandamise korraldamine
 Varustuse komplektsuse, terviklikkuse ja kasutamiskõlblikkuse kontrollimine.

Nõuded kandidaadile

Juhtimisõigus
B kategooria
Muud nõuded
OOTAME SINULT
 Läbitud nooremallohvitseride kursus (NAK)
 Laotöö kogemust
 B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus
 Kandideerimisel märkida sõjaväeline auaste ja ajateenistuse läbimise aeg
 Viimasesse vooru valituna valmisolekut taustakontrolli läbimiseks
KANDIDEERIMISEL ANNAVAD EELISE
 Keskeriharidus laonduses
 Laoarvestusprogrammi AXAPTA kasutamise oskus
 C-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus

Omalt poolt pakume

 Põhipuhkust 35 päeva aastas
 Stabiilset sissetulekut
 Suurepäraseid sportimisvõimalusi
 Usaldusväärset ja kindlat töösuhet
 Arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusi
 Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskonda

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1150-1300 EUR
Kokkuleppel
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

KÜBERVÄEJUHATUS
Kaitseväe juhatajale otse alluva küberväejuhatuse põhiülesanne on nii sõja kui ka rahuajal kogu Kaitseväe strateegilise side korraldamine ja infotehnoloogiline toetamine ning kõrgemate staapide töökeskkonna loomine ja haldamine. Juhtida ja koordineerida küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamist ja korraldada küberrelvaliigi väljaõpet. Küberväejuhatuses õpetatakse välja sõjaaja- ja reservüksused, mille oskustele tugineb kriisi korral kogu Kaitseväe strateegiline side ja infotehnoloogia toimimine. Lisaks kuulub küberväejuhatuse koosseisu strateegilise kommunikatsiooni keskus, kellel on oluline roll Kaitseväes toimuva kajastamisel.

Kandideerimise tähtaeg
11.08.2019
Vajalikud dokumendid
CV
Kontakt
Kalle Ots, volitatud isik, telefon: 5308 3126, e-post: ÕzhhmdeüqJÕNzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi