Sillamäe Linnavalitsus

Registrikood: 75003909

Laste Hoolekande Asutuse Lootus direktor

lapsehoolduspuhkuse ajaks

Avaldati: 31.07.2020 - Tööpakkumise nr: 1421890

Tööülesanded

Direktor:
1) teeb asutuse kasuks tehinguid ulatuses, mis on sätestatud asutuse ja Sillamäe linna põhimääruses ning direktori töölepingus ettenähtud ülesannete täitmiseks;
2) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid asutuse töötajatega;
3) kinnitab reeglid töökorraldusele ja töötajate tööülesannete kirjeldused;
4) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
5) koostab asutuse eelarveprojekti;
6) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
7) lahendab muid seadustega, asutuse põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi;
8) vastutab asutuse tuleohutuse-, tervisekaitse- ja töökaitse nõuete täitmise eest;
9) asutuse tegevuse koordineerimiseks ning korraldamiseks annab direktor seaduses ja asutuse põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Muud nõuded
Kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded:
• kõrgharidus sotsiaal- või haridusvaldkonnas;
• juhtimiskogemus;
• eesti keel emakeelena või C1 tasemel;
• vene keele oskus.

Omalt poolt pakume

- Vaheldusrikast tööd;
- sõbralik kollektiiv;
- 35 kp puhkus;
- koolitusi enesetäiendamiseks

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, asukoht: J.Gagarini tn 7
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimisavaldusega esitatavate dokumentide loetelu:

• kandideerimisavaldus;
• elulookirjeldus;
• kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• väljavõte karistusregistrist;
• muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Kandideerimisavalduse esitamise tähtpäev: hiljemalt 14. augustiks 2020. a Sillamäe Linnavalitsusele (aadressil: Kesk tn 27, 40231 Sillamäe või e-postile: linnavalitsus@sillamae.ee).

Kandideerimise tähtaeg
14.08.2020
Kontakt
Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja, telefon: 39 25 742, e-post: 3ehqzÕejzJqähhzgzmdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi