Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Paide Linnavalitsus http://www.paide.ee

Lastekaitse peaspetsialist

Avaldati: 29.01.2019 - Tööpakkumise nr: 1373638

Tööülesanded

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• Laste ja perede toimetuleku toetamiseks Eesti Vabariigi, Paide Linnavalitsuse ja Paide Linnavolikogu õigusaktidega sätestatud toimingute tegemine.
• Lapsi puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega kaasnevate lisadokumentide koostamine kooskõlastatult juristiga.
• Ametiasutuse esindamine volituse alusel lastega seotud probleemide ning vaidluste lahendamisel ja laste huvide kaitsmisel kohtus ning muudes asutustes.
• Lapse ja lapsi kasvatavate/hooldavate isikute nõustamine, koostöö tegemine perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega.
• Lastekaitsealase teabe levitamine ning võrgustikutöö koordineerimine lastega seonduvate probleemide lahendamiseks.
• Kodukülastuste teostamine abivajajate laste tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm.
• Abivajavate laste, sh alaealiste õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine.
• Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine.
• Vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
sotsiaaltöö ja nõustamine
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
MS Office, STAR, DHS Delta
Muud nõuded
Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
Kohusetundlik suhtumine töösse.
Omad tugevat empaatiavõimet, head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.
Suutlikkus asendada teist teenistujat

Omalt poolt pakume

Tule meile tööle, sest:
• meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt;
• meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti;
• me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist;
• meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.
Vajadusel abistame eluruumi leidmisel.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 3
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu
Töötasu kokkuleppel
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Dokumendid esitada hiljemalt 20. veebruaril 2019 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Lastekaitse peaspetsialist“.
Lisainfot saab küsida lastekaitse peaspetsialist Annika Steinbergilt tel 5555 3793.

Kandideerimise tähtaeg
20.02.2019
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri, muu
Avaldus koos palgasooviga, kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses ja koopia haridust tõendavast dokumendist.
Kontakt
Rita Laanetu, spetsialist, telefon: 383 8616, e-post: NäüzdhzzTmü@JyzäDmdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi