Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Paide Linnavalitsus

Registrikood: 77000246

http://www.paide.ee

Lastekaitse peaspetsialist

Avaldati: 13.08.2020 - Tööpakkumise nr: 1423258

Tööülesanded

• Laste ja perede toimetuleku toetamiseks õigusaktidega sätestatud toimingute tegemine.
• Lapsi puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega kaasnevate lisadokumentide koostamine, alaealise isiku üle seatud eeskoste korraldamine, kohtule aruannete koostamine.
• Ametiasutuse esindamine lastega seotud probleemide ning vaidluste lahendamisel ja laste huvide kaitsmisel kohtus ning muudes asutustes.
• Lapse ja lapsi kasvatavate/hooldavate isikute nõustamine, koostöö tegemine perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega.
• Lastekaitsealase teabe levitamine ning võrgustikutöö koordineerimine lastega seonduvate probleemide lahendamiseks.
• Kodukülastuste teostamine abivajajate laste tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm.
• Asendushooldusteenuse osutamise korraldamine.
• Isikute nõustamine vanemliku hoolitsuseta lapse lapsendamiseks, eestkostele või perekonnas hooldamisele võtmiseks.
• Abivajavate laste, sh alaealiste õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine.
• Heategevusliku abi suunamine ja vahendamine abivajavatele lastega peredele. Lastekaitse valdkonda kuuluvate pereürituste ja lastelaagrite korraldamine.
• Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude ning aruannete ja statistilise informatsiooni analüüside koostamine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
sotsiaaltöö ja nõustamine
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
MS Office, STAR, DHS Delta
Muud nõuded
• Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
• Omab väga head suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskust, empaatiavõimet, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, oskust efektiivselt kasutada aega ning võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras.
• Omab valmisolekut kahe aasta jooksul alates teenistusse asumisest omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
• Suutlikkus asendada teist teenistujat

Omalt poolt pakume

Tule meile tööle, sest:
• meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd;
• meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti;
• me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist;
• meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 3
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu
Töötasu kokkuleppel
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Ametikohale kandideerijal palume esitada taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist.
Dokumendid esitada e-posti aadressil rita [dot] laanetu [ä] paide [dot] ee märgusõnaga „Lastekaitse peaspetsialist“.

Lisainfot saab küsida abilinnapea Anneli Tumanskilt, tel 526 6772.

Kandideerimise tähtaeg
18.09.2020
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri
Kontakt
Rita Laanetu, spetsialist, telefon: 383 8616, e-post: rita [dot] laanetu [ä] paide [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi