Kohtla-Järve Linnavalitsus

Registrikood: 75001017

http://www.kohtla-jarve.ee/
Kohtla-Järve linnavalitsus korraldab ja juhib kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengu iseärasusi.

Lastekaitse vanemspetsialist

Tähtajatu ametikoht

Avaldati: 30.06.2020 - Tööpakkumise nr: 1418768

Tööülesanded

Lastekaitse vanemspetsialisti peamisteks ametiülesanneteks on:
• nõustada lapsi ja peresid sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest;
• korraldada eestkoste seadmist alaealiste üle;
• kohtus hooldusõiguse ära võtmisel või eestkoste määramisel, valmistada ette vastavad materjalid ja esindada kohtus eeskosteasutust;
• aidata kaasa vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
• teostada järelvalvet asendushooldusel oleva lapse üle;
• pidada laste hoolekande sotsiaalregistrit ning väljastada andmeid registrist vastavalt seda reguleerivatele Eesti Vabariigi seadusandlusele;
• pakkuda sotsiaalnõustamist laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
• menetleda lastega perede täiendavaid sotsiaaltoetusi ja vajaduspõhist peretoetust;
• anda teistele asutustele arvamusi lapse elu ja kasvutingimuste kohta ning teha koostööd lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega ja toetada nende tegevust;
• esindada õigusrikkumistega seotud last – viibida lapse ülekuulamise juures;
• esindada vanemliku hoolitsuseta last ametiasutuses, korraldada leidlapse sünni ja surma registreerimine, kodakondsuse, elamisloa, isikut tõendava dokumendi vormistamine, toitjakaotuspensioni vormistamine jms;
• varaõigusliku kaitse korraldaminekohtu kaudu Kohtla-Järve Linnavalitsuse eeskostetavate isikutele;
• täita EV kehtivatest seadusandlikest aktidest, linna
põhimäärusest, volikogu otsustest ja määrustest ning linnavalitsuse
korraldustest ja määrustest ning linnapea käskkirjadest tulenevaid muid
kohustusi;
• täita muude vahetu juhi poolt antud ühekordseid teenistusalaseid ülesandeid

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 3 aastat
Haridustase
rakenduskõrgharidus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
vene keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Arvutioskus
kesktase
e-posti kasutamine, interneti kasutamine, kontoritarkvara
Muud nõuded
•kõrgharidus (erialane või muu kõrgharidus);
•teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
•vähemalt kolmeaastane töökogemus lastekaitse valdkonnas;
•sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregister STAR kasutamise okskus;
•WD dokumendihaldussüsteemi kasutamie oskus;
•eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel

Omalt poolt pakume

Konkurentsivõimelist palka, huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu ja eneseteostusvõimalusi.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Lastekaitse vanemspetsialist“ järgmised dokumendid: motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee
Dokumentide esitamise viimane päev on 14. juuli 2020. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerimise tähtaeg
14.07.2020
Vajalikud dokumendid
kaaskiri, CV
Kontakt
Maie Kiik, Personalijuht, telefon: 3378 598, e-post: gzämdÕääÕJÕOhjdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi