Paide Linnavalitsus

Registrikood: 77000246

http://www.paide.ee

Lastekaitsespetsialist

Avaldati: 29.12.2020 - Tööpakkumise nr: 1435482

Tööülesanded

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• Lastekaitsealase ning laste ja perede heaolu ja ennetustöö alase info vahendamine, sotsiaalnõustamine lastekaitseküsimustes ning elanikkonna teavitamine lastekaitsemeetmetest:
• lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
• puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine ja hooldajatoetuse määramine;
• puudega laste juhtumimenetluse korraldamine, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm, koostöö tegemine puudega lastele teenuseid pakkuvate asutustega;
• heategevusliku abi suunamine ja vahendamine abivajavatele lastega peredele;
• lastekaitse valdkonda kuuluvate pereürituste ja lastelaagrite korraldamine;
• laste ja perede heaolu tagamiseks ennetustöö kavandamine ja koordineerimine;
• valdkondlike õigusaktide täitmise järgimine oma tegevusvaldkonnas, vajalike õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
• klienditöö toimingute ja juhtumite sisestamine andmeregistrisse STAR;
• dokumentide (lepingud, kirjad, projektid jm) ettevalmistamine ja registreerimine dokumendihaldusprogrammis Delta;
• linna esindamine kohtus volituse alusel tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
sotsiaaltöö ja nõustamine
sotsiaal- ja käitumisteadused
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
MS Office, STAR, DHS Delta jm
Muud nõuded
Ootame meie meeskonda suure südamega inimest, kelle eestvedamisel arendada laste ja perede heaolu tagavate organisatsioonide koostööd ning tõhustada ennetustööd.
Nõuded ametikohale kandideerijale:
• valmidus kahe aasta jooksul alates teenistusse asumisest omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele (kui see teenistusse asumisel puudub).
• Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
• Omab väga head suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskust, empaatiavõimet, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, oskust efektiivselt kasutada aega ning võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras.
• Suutlikkus asendada teist teenistujat.

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus ja vene keele oskus suhtlustasandil

Omalt poolt pakume

Tule meile tööle, sest:
• meil saab teha huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
• meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti;
• me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist;
• meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Järva maakond, Paide linn
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1170-1300 EUR
Töötasu on väiksem katseajal kuni 10%.
Tööaeg
Täistööaeg
Kodus töötamise võimalus osalise ajaga.
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist.

Dokumendid esitada e-posti aadressil: rita [dot] laanetu [ä] paide [dot] ee märgusõnaga „Lastekaitse spetsialist“.

Lisainfo sotsiaalosakonna juhatajalt tel 524 3592.

Kandideerimise tähtaeg
22.01.2021
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri
Kontakt
Rita Laanetu, Spetsialist, telefon: 383 8616, e-post: rita [dot] laanetu [ä] paide [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi