Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Riigikantselei

Registrikood: 70004809

Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev asutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler

Avaldati: 30.03.2020 - Tööpakkumise nr: 1411865

Tööülesanded

Toiduohutuse asekantsleri ülesandeks on toiduohutuse ja taimetervise valdkonna koordineerimine.

Tema peamisteks väljakutseteks on:
* Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ümberkorraldamine ühtseks, tulevikku vaatavaks ja oma valdkonna tuntud ja tunnustatud kompetentsikeskuseks – Põllumajandus- ja Toiduametiks;
* Inimeste, loomade, taimede ja keskkonna heaolu ning tervise kaitseks kogu toidutarneahela tõhusa õigusliku raamistiku kujundamine ning selle rakendamise korraldamine;
* Eesti põllumajandussaaduste ja toidukaupade vaba liikumise toetamine nii Euroopa Liidu siseturul kui ekspordil kolmandatesse riikidesse;
* Euroopa Liidu poliitikatest tulenevad väljakutsed, sh Roheleppe raames kavandatava toidusüsteemi suunamine kestlikule tarbimisele läbi tarbijainfo ja impordikontrolli.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 5 aastat
Haridustase
magister
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
vene keel - soovituslik B2 - hea B2 - hea
inglise keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
soome keel - soovituslik B2 - hea B2 - hea
*Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.
Muud nõuded
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5 aastane kogemus toiduohutuse alal, sh vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“ ja „Tulemuste saavutaja“ kompetentsidele.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. haridus veterinaaria või toiduohutuse alal;
2. toidukontrollialane töökogemus teises riigis;
3. teise võõrkeele valdamine B2 tasandil, soovitavalt vene või soome keel.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks

Omalt poolt pakume

Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
5 aastat
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus, sh kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil; http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Toiduohutus muutuvas maailmas – kuidas edasi?“, essee pikkus kuni 2 lk.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. aprill 2020. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "MAAELUMINISTEERIUMI
TOIDUOHUTUSE ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna
elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

Kandideerimise tähtaeg
27.04.2020
Vajalikud dokumendid
motivatsioonikiri, muu, CV
Diplom
Kontakt
Tippjuhtide kompetentsikeskus, telefon: 6935460, e-post: üäyyO@fäDJNääkäÕzTüqmhmädmm
Kandideerimiskeskkonna link
https://www.riigikantselei.ee/et/avaliku-teenistuse-tippjuhid

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi