Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Maaeluministeerium

Registrikood: 70000734

http://www.agri.ee
Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise ning toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse nõuete väljatöötamise ja rakendamise korraldamise kaudu.

Meie väärtusteks on: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Maakasutuspoliitika osakonna peaspetsialist

2 ametikohta, ajutiselt äraolevate ametnike asendajad

Avaldati: 19.11.2019 - Tööpakkumise nr: 1401938

Tööülesanded

Maakasutuspoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia põllumajanduse maakasutuspoliitikat eesmärgiga suurendada põllumajanduse konkurentsivõimet, tagada põllumajandustootmise jätkusuutlikkus ja põllumajanduskeskkonna säästlik kasutamine.

Maakasutuspoliitika osakond otsib oma meeskonda lapsehoolduspuhkusel olevate ametnike asendamiseks
• põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialisti
• otsetoetuste büroo peaspetsialisti

Põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialistina on Sinu põhiülesanneteks Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse rakendamine, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava põllumajanduskeskkonna toetuste, sh seadusandluse väljatöötamine ja rakendamine ning põllumajanduskeskkonna valdkonnas seisukohtade kujundamine.

Otsetoetuste büroo peaspetsialistina on Sinu põhiülesanneteks põllumajanduse otsetoetuste rakendamise koordineerimine, sealhulgas tootmiskohustusega seotud otsetoetuste, noorte- ja väike põllumajandustootjate otsetoetuste ja üleminekutoetuste rakendamiseks vajaliku seadusandluse väljatöötamine. Samuti teabe vahendamine Euroopa Komisjonile ja asjaomastele institutsioonidele ning osalemine põllumajandussektori analüüside, erinevate arengukavade ja sektori strateegiate koostamisel.

Täpsemad teenistusülesanded peaspetsialistina on:
• valdkonnaga seotud töö- ja arengukavade, strateegiate ja muude dokumentide ettevalmistamine ning täitmine;
• ametikoha valdkonnas teabe kogumine, töötlemine, analüüsimine;
• koostöö allasutuste, ministeeriumite ja teiste organisatsioonidega;
• valdkonna piires Euroopa Liidu ja siseriiklikes otsustusprotsessides osalemine, sh strateegiadokumentide väljatöötamises, rakendamises ja analüüsimises osalemine;
• valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
• oma pädevuse piires ministeeriumi esindamine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
Muud nõuded
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• kõrgharidus, soovitavalt põllumajanduse erialal;
• soovituslikult agronoomilised teadmised või eelnev töökogemus põllumajandusettevõttes;
• laitmatu eesti keele oskus ja inglise keele oskus kesktasemel;
• teadmised Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast, keskkonnapoliitikast ning Eesti põllumajanduse ja maaelu olukorrast;
• teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist, õigussüsteemist ja otsustusprotsessist;
• hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;
• meeskonnatöö oskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus;
• pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime;
• välislähetuses viibimise võimalus

Omalt poolt pakume

• huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast tööd;
• võimalust panustada globaalselt väga olulise valdkonna arengusse;
• avatud meelt uuenduslikele ideedele;
• kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
• võimalust teha osaliselt kaugtööd;
• enesearendamise võimalusi;
• stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• paindlikku tööaega ning soodustusi tervise hoidmiseks.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
Vabade töökohtade arv
2
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
ajutiselt äraoleva ametniku asendaja
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Tähtaeg ja täpsem teave.
Ametikohtadele kandideerimiseks palume CV ja motivatsioonikiri esitada personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 3. detsembriks 2019. a. Täpsem teave telefonil 625 6109 (Katrin Rannik, töö sisu osas) või 6256 168 (Tiina Kahar).
ÄRA UNUSTA MÄRKIDA, MILLISELE AMETIKOHALE KANDIDEERID!

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi kodulehel kirjeldatud tingimustele (www.agri.ee/et/isikuandmete-tootlemine).

Kandideerimise tähtaeg
03.12.2019
Vajalikud dokumendid
motivatsioonikiri, CV
Kontakt
Tiina Kahar, peaspetsialist, telefon: +3726256168, e-post: ÕeTÕ@NqqJzkNädmm
Kandideerimiskeskkonna link
http://cvkeskus.ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi