Kose Vallavalitsus

Registrikood: 75011547

https://www.kosevald.ee

Maakorraldaja

Avaldati: 25.11.2021 - Tööpakkumise nr: 1476365

Tööülesanded

1. Teostab maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud.
2. Teostab riigimaale hoonestusõiguse seadmisega seotud eeltoimingud.
3. Teostab maade munitsipaliseerimisega seotud toimingud.
4. Teostab maade riigi omandisse jätmisega seotud toimingud.
5. Koostab ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekud.
6. Teostab ja kooskõlastab maakorraldustoimingud, nõustab isikuid maakorralduse küsimustes.
7. Teostab katastriüksuse sihtotstarbe määramise ja muutmisega seotud toimingud, sh informeerib sihtotstarbe või sihtotstarvete muutmise aluseks olevast otsusest katastripidajat.
8. Teostab kinnisasjale servituutide ning isiklike kasutusõiguste seadmise toiminguid.
9. Lahendab maaküsimusi maade ostu-müügi korraldamises ning hoonestusõiguse ja kasutusvalduse seadmise osas ning maade kasutusse andmise osas.
10. Osaleb valla esindajana piiride maastikul kättenäitamisel.
11. Koostab kinnistamisavaldused ja esitab kinnistusosakonnale.
12. Teostab aadressiandmetega seotud menetlustoiminguid, korraldab ametlike kohanimede määramist, teavitab koha-aadressi või kohanime määramise või selle muutmise kavatsusest kinnistu omanikku, esitab andmed ADS menetlusrakendusse.
13. Tegeleb maade hindamise ja maksustamise küsimustega.
14. Esitab maamaksu infosüsteemi kaudu maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed Maksu- ja Tolliametile, kontrollib ning vajadusel parandab või täiendab maamaksu infosüsteemis olevaid andmeid.
15. Teostab sundvalduse seadmise menetlustoimingud, sh teeb teatavaks sundvalduse seadmise otsuse, esitab sundvalduse seadmise otsuse ehitisregistrile ja maakatastrile.
16. Peab andmevahetust Maa-ametiga, maakatastriga ja kinnistusosakonnaga.
17. Koostab maa ja maakasutuse kohta tõendid ja õiendid.
18. Koostab teenistusülesannetega seotud vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktide eelnõud.
19. Teostab teenistusülesannetega seotud kirjade, avalduste, teabenõuete, märgukirjade ja selgitustaotlustele vastamist.
20. Avaldab oma teenistusülesannetega seotud teated Ametlikes Teadaannetes ja valla veebilehel.
21. Vallavanema ja abivallavanema poolt antud ametialaselt muude vajalike ülesannete täitmine.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 1 aasta
Haridustase
bakalaureus
Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused
maakorraldaja
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
inglise keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
*Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
Arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (EVALD, ADS, X-GIS kaardirakenduste ning erialaseks tööks vajalike riiklike registrite kasutamise oskus)
Muud nõuded
Korrektsus asjaajamises
Õigusaktide eelnõude ettevalmistamise oskus ja õigusaktide vormistamise oskus sh seletuskirjade koostamise oskus
Arvutioskus
Eesti keele oskus kõrgtasemel
Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, sealhulgas mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise oskus, analüüsivõime
Kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime
Valmidus meeskonnatööks
Pingetaluvus
Väga head teadmised haldusmenetluses
Autojuhilubade olemasolu (B-kategooria)

Omalt poolt pakume

Huvitavat ja vastutusrikast tööd
Kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda
35 kalendripäeva põhipuhkust
Täiendkoolitusi
Paindlikku tööaega

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Hariduse tn 1
Kodus töötamise võimalus
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist.
Dokumendid esitada hiljemalt 15. detsembril 2021 Hariduse tn 1 Kose alevik 75101 Kose vald Harjumaa või e-posti aadressil: vald [ä] kosevald [dot] ee märgusõnaga „Maakorraldaja“.
Lisainfo vallasekretär Kätlin Iljin`ilt tel 6339 304 või e-post: katlin [dot] iljin [ä] kosevald [dot] ee

Kandideerimise tähtaeg
15.12.2021
Vajalikud dokumendid
CV, kaaskiri, muu
Haridust tõendav dokument
Kontakt
Kätlin Iljin, vallasekretär, telefon: 6339 304, e-post: katlin [dot] iljin [ä] kosevald [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi