Paide Linnavalitsus

Registrikood: 77000246

http://www.paide.ee

Maakorralduse peaspetsialist

Avaldati: 06.11.2020 - Tööpakkumise nr: 1431320

Tööülesanded

Maakorralduse peaspetsialisti ametikoha eesmärk on maaga ja kinnistutega seonduvate tegevuste korraldamine Paide linnas ning maakasutuse kujundamine, planeerimine ja efektiivsemaks muutmine, ressursside suunamine ning optimaalse kasutuse kohta ettepanekute tegemine.

Spetsialisti peamised ülesanded on:
• Linna maabilansi koostamine ja korrigeerimine, ajutise maakasutuse üle arvestuse pidamine.
• Maa kasutamise ja kaitse alastest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine.
• Notarile maa andmeid sisaldavate tõendite koostamine ja väljastamine.
• Kodanike maaga seonduvate küsimuste lahendamine ja konsulteerimine maa küsimustes.
• Maale isikliku kasutusõiguse ja kasutusvalduse ning sundvalduse seadmisega seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.
• Maa hindamistööde korraldamises osalemine.
• Maamaksu määra ja soodustuste saajate nimekirjade korrigeerimiseks ettepanekute tegemine ja eelnõude koostamine ning koostöö maksuametiga.
• Maade munitsipaliseerimise, riigistamise ja erastamisega seonduvate toimingute läbiviimine, sellesisuliste valitsuse korralduste eelnõude ettevalmistamine.
• Kinnistute jagamise toimingute läbiviimine.
• Servituutide- ja hoonestusõiguste seadmise korraldamine.
• Linna huvides maatehingute korraldamine (k.a sundvõõrandamine).
• Topo-geodeetiliste plaanide ja teostusjooniste kontrollimine ja kooskõlastamine.
• GIS registrite haldamine, andmete kontrollimine, muutmine ja täiendamine.
• Linnavalitsuse tööks vajalike teemakaartide ettevalmistamine ning vajadusel trassiomanikega kooskõlastamine.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 2 aastat
Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
X-GIS, AutoCAD, MicroStation
Muud nõuded
• orienteerub seadustega linna pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
• oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja andmebaase;
• oskab planeerida tööprotsessi;
• omab väga head eneseväljendamise ja suhtlemisoskust, omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet ning väga head meeskonnatööoskust.
• Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus.

Omalt poolt pakume

Tule meile tööle, sest:
• meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd;
• meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti;
• me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist;
• meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Järva maakond, Paide linn, Tööd on võimalik korraldada kaugtööna.
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1440-1600 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, elulookirjelduse, motivatsioonikirja ja koopia haridust tõendavast dokumendist.
Dokumendid esitada e-posti aadressil: rita [dot] laanetu [ä] paide [dot] ee märgusõnaga „Maakorralduse peaspetsialist“.
Lisainfot saab küsida abilinnapea Siret Pihelgaselt (Pihelgas) tel 518 8123.

Kandideerimise tähtaeg
29.11.2020
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri, muu
koopia haridust tõendavast dokumendist
Kontakt
Rita Laanetu, Spetsialist, telefon: 383 8616, e-post: rita [dot] laanetu [ä] paide [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi