Ettevõtte nimi
Keskkonnaministeerium
Registrikood
70001231

Keskkonnaministeerium on Eesti keskkonnavaldkonna eestvedaja, kelle põhieesmärk on vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamine

Metsaosakonna juhataja

Sisestatud 08.03.2018 - Tööpakkumise nr: 1341876

Tööülesanded

Osakonna juhataja peamiseks ülesandeks on osakonna juhtimise kaudu korraldada metsanduse ja jahinduse poliitika väljatöötamist ja elluviimist. Metsaosakonna vastutada on:

Metsanduse suunamine ning selleks metsandust käsitleva valdkonna arengukava ja metsandust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine;
metsa hea seisundi tagamine;
metsaressursi arvestuse pidamine;
erametsanduse toetamine;
riigimetsa valitsemine ja majandamine;
riikliku järelevalve korraldamine;
metsaelustiku mitmekesisuse kaitse tagamine.

Osakonna juhataja juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase ja tähtaegse täitmise; esindab osakonda valdkonnale seatud ülesannete täitmisel ja annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi; osaleb komisjonide ja töögruppide töös, Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös.

Omalt poolt pakume

Vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid.
Võimalust panustada valdkonna edendamisse.
Oma ala tegijatest koosnevat meeskonda.
Paindlikku tööajakorraldust.
Haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.
Erialaseid koolitusi ja palju vahvaid ühisüritusi.
Tallinna kesklinnas asuvat mõnusat. töökeskkonda ning sõbralikke kolleege.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus samal ametialal
vähemalt 5 aastat
Haridustase
Magister
Hariduse valdkond
metsandus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
 

Magistrikraad metsanduse või sellega lähedalt seotud valdkonna erialal;
vähemalt viieaastane töökogemus erialases tegevusvaldkonnas;
vähemalt kolmeaastane töökogemus inimeste ja protsesside juhtimisel;
väga head teadmised metsanduse valdkonnast ja seda reguleerivatest õigusaktidest;
eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C-1 tase) koos ametialase sõnavara valdamisega;
valmisolek käia välislähetustes;
hea eestvedamis-, suhtlemis-, meeskonnatöö- ja analüüsioskusega ning algatusvõimeline

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn
Töökohtade arv
1
Töötasu
 
Tööaeg
Täistööaeg
Vahetustega töö
Ei
Töösuhte kestvus
Tähtajatu
Kandideerimise tähtaeg
26.03.2018
Tööle asumise aeg
mai 2018

Kandideerimise info

Ametikohta puudutavatele erialastele küsimustele vastab asekantsler Marku Lamp, e-post: marku.lamp@envir.ee või telefon 626 2920. Konkurssi puudutavat infot annab personaliosakonna peaspetsialist Katrin Talvik telefonil 626 2827 või e-post katrin.talvik@envir.ee.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 26. märtsiks 2018.a e-posti aadressile cv@envir.ee.

Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri

Kontaktisik

Katrin Talvik
Telefon: 626 2827; E-mail: ÕzüNäTdüzhjäÕJmTjäNdmm