Ettevõtte nimi
Setomaa Vallavalitsus
Registrikood
75025041

Noorsootöötaja

Sisestatud 12.01.2018 - Tööpakkumise nr: 1336735

Tööülesanded

Noorsootöötaja töökoha põhieesmärk on Mikitamäe Noortekeskuse töö korraldamine ja noortega tegelemine. Noorsootöötaja peamised ametiülesanded on:
• Mikitamäe Noortekeskuse töö korraldamine;
• noorte juhendamine noortekeskuse lahtioleku aegadel;
• noortekeskuses korra tagamine;
• projektide kirjutamine noorsootöö edendamiseks ja parendamiseks;
• kaasamine ja tegelemine noortega ning osalemine noortega koos üritustel.

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume: võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

Nõuded kandidaadile

Haridustase
Üldkeskharidus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C2 - perfektne C2 - perfektne
Muud nõuded
 

• ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus ja vastutusvõime, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus.
Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Võru maakond
Töökohtade arv
1
Töötasu
 
Tööaeg
Osaline tööaeg (0,5)
Vahetustega töö
Ei
Töösuhte kestvus
Tähtajatu
Kandideerimise tähtaeg
28.01.2018
Tööle asumise aeg
Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 28. jaanuariks 2018 e-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre at setomaa.ee.

Kontaktisik

Martin Sulp, Vallasekretär
Telefon: 5133960; E-mail: martin.sulp@setomaa.ee