Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Riigikohus

Registrikood: 74001127

Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, kes vaatab kassatsiooni korras läbi ringkonnakohtute lahendeid ning teostab põhiseaduslikkuse järelevalvet.

Nõunik

Avaldati: 13.11.2019 - Tööpakkumise nr: 1401526

Tööülesanded

Nõuniku põhiülesanneteks on lahendada kriminaal- ja väärteoasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ning kohtulahendite projekte.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
magister
Hariduse valdkond
õigus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
saksa keel - soovituslik C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - soovituslik C1 - väga hea C1 - väga hea
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
*Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.
Muud nõuded
Põhjalikud teadmised karistusõigusest ja süüteomenetlusest; riigi põhikorra, õigus- ja kohtusüsteemi ning ametikoha valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea analüüsi- ja argumenteerimisoskus; väga hea kirjaliku eneseväljenduse oskus rõhuasetusega suutlikkusel koostada selgeid, loogilise ülesehitusega ja ladusaid õigusalaseid tekste; analüütilisus ja süsteemsus; korrektsus ja kohusetunne; loovus uute lahenduste väljatöötamiseks ja koostöövalmidus; vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume võimalust osaleda Eesti õigusruumi kujundavate otsuste tegemisel, häid töö- ja enesetäiendamise tingimusi ja inspireerivaid kolleege.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Tartu maakond, Tartu linn
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
kohtute seadusest tulenev tähtaeg 3 aastat, mida on võimalik pikendada 3-aastaste tsüklitega seaduses ettenähtud korras
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kriminaalkolleegiumi nõuniku kohale kandideerida soovijail palume saata CV ja motivatsioonikiri, õigusalast magistrikraadi tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi koopia ning isikut tõendava dokumendi koopia 2. detsembriks 2019 e-aadressil info@riigikohus.ee.

Kandideerimise tähtaeg
02.12.2019
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri, muu
magistrikraadi tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi koopia ning isikut tõendava dokumendi koopia.
Kontakt
Piret Raadom, personaliosakonna juhataja, telefon: +3727309035, e-post: yäNmüdNzzDegJNääkäÕef@qdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi