Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Registrikood: 77000499

http://narva-joesuu.kovtp.ee

Osakonnajuhataja

aselinnapea (majandusosakonna juhataja)

Avaldati: 31.01.2019 - Tööpakkumise nr: 1373822

Tööülesanded

Ametiülesannete kirjeldus:
- osakonna töö korraldamine ja osakonna ametnike teenistuskohustuste õigeaegse täitmise
tagamine;
- arengukavade ning jooksvate projektide ja eelarve eelnõu koostamise korraldamine;
- ehitustööde ja linna tellimusel koostavate projektide koordineerimine;
- osakonna eelarve täitmise jälgimine ja arvete viseerimine;
- lepinguprojektide koostamise korraldamine;
- oma töövaldkonna õigusaktide eelnõude koostamine;
- linna investeeringuobjektide projektijuhtimine, sh lähteandmete kogumine ja muud vajalikud tegevused rahastustaotluste koostamiseks ning igakülgne kaasaaitamine taotluste vormistamisel, positiivse rahastusotsuse saanud projektide elluviimine, aruandluse koostamise korraldamine ja dokumentide nõuetekohane arhiveerimine;
- riigihangete eest vastutava isiku ülesannete täitmine vastavalt Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt kehtestatud hankekorrale, registrikohustuslike riigihangete läbiviimine;
- linnavalitsuse poolt algatatud ja elluviidavate investeeringuobjektide projektijuhtimine;
- dokumentidele vastamise ja lepingute täitmise tähtaegade jälgimine, aruandluse koostamise
korraldamine;
- linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonide töös osalemine;
- linnavolikogu komisjonide töös osalemine komisjoni esimeeste kutsel;
- osakonna ametnike ametijuhendite koostamine ja arenguvestluste läbiviimine koostöös linnapeaga;
- linnapeale ettepanekute tegemine osakonna ülesannete ja teenistujate koosseisu kohta, ametnike teenistusse võtmiseks ning palga, lisatasude ja preemiate maksmiseks;
- sisekontrolli teostamine;
-nõustamine valdkonna küsimustes, avaldustele ja teabenõuetele vastamise ja kaebuste lahendamise korraldamine;
- koostöö korraldamine teiste omavalitsuste, asutuste ning asutusesiseste üksustega.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 2 aastat
Haridustase
bakalaureus
Hariduse valdkond
ehitus ja tsiviilrajatised
arhitektuur ja linnaplaneerimine
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
inglise keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
vene keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
Muud nõuded
-Tööülesannete täitmiseks vajaike õigusaktide tundmine;
-oskus korraldada struktuuriüksuse juhtimist ja planeerida tööprotsessi;
-omab algatusvõimet ja võimet kavandatut tegevused ellu viia ja vastutada selle eest;
-omab kohusetunnet ja otsustusvõimet, sh suutlikkust võtta vastu otsuseid oma ametikoha piires;
-omab väga head suhtlemis- ja koostööoskust, sh oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel

Omalt poolt pakume

Pakume vastutusrikast ja huvitavat tööd

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Koidu tn 25
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Ametikohale kandideerijal palume esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 08. märtsiks 2019 e-posti aadressil: monika.tinno@narva joesuu.ee märgusõnaga „Aselinnapea/linnamajandusus osakonna juhataja“.
Lisainfot saab küsida linnasekretäri Monika Tinno käest e-posti teel.

Kandideerimise tähtaeg
08.03.2019
Vajalikud dokumendid
CV
Kontakt
Monika Tinno, linnasekretär, e-post: geTäÕzdüäTTeJTzNjzIOemq@@dmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi