Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Registrikood: 75029820

PEAARHITEKT

Avaldati: 23.02.2021 - Tööpakkumise nr: 1440393

Tööülesanded

Hea arhitekt! Kui sind kõnetab Eesti ühe põnevaima linna kujundamine kaasaegsemaks, mugavamaks ja hubasemaks linnaruumiks; kui sinu töötamise põhimõtete hulka kuuluvad pühendumus, põhjalikkus ja koostöö; kui sa ei karda töökoormust ja pingeid ning omad eelnevat töökogemust nii tegevarhitekti kui ka juhina, siis on see kutse just Sinule!

Peaarhitekti peamisteks tööülesanneteks on:

1. Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna juhtimine, sh:
• Planeeringukontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuursete ja linnakujunduslike põhiprintsiipide väljatöötamise ning planeerimisalase töö korraldamine.
• Projekteerimistingimuste ja planeeringute lähteseisukohtade koostamise korraldamine.
• Üldplaneeringu koostamise, ülevaatamise ja elluviimise tagamine.
• Linna poolsete arhitektuursete, ehituslike ja linnakujunduslike tingimuste täpsustamine.
• Ehitusprojektide, planeeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse hindamine ja kooskõlastamine.
• Linna kunstilise kujundamise põhimõtete väljatöötamise ja kujundustööde koordineerimine ja kooskõlastamine.
• Muinsus- ja keskkonnakaitse tegevuse korraldamine linna territooriumil.
• Keskkonnamõjude hindamisega seotud tegevuste koordineerimine.
• Geoinfosüsteemide arendamisega seotud tegevuste koordineerimine.
• Nõustamine planeerimis- ja ehitusalastes küsimustes, esitatud taotluste, avalduste, päringutele, taotlustele jms vastamine või vastamise korraldamine.
• Linnavalitsuse ja linnavolikogu otsuste eelnõude koostamine, nende esitamine vastuvõtmiseks ning ettekandmine halduskogu istungitel.
• Seisukoha andmine kinnistu piiride määramise ja muutmise ning munitsipaalmaa võõrandamise ja omandamise tehingute mõju kohta linna avalikule ruumile.
• Korrektse eestikeelse õigekirja tagamine osakonna dokumentides ja kirjades.
• Meeskonna töö juhtimine.
2. Linna objektide ja avaliku ruumi arhitektuurivõistluste korraldamise suunamine, võistlustingimuste koostamise ja võistluste läbiviimise korraldamine
3. Objektide ülevaatustel osalemine kasutuslubade vormistamiseks, linna ehitiste vastuvõtukomisjonides osalemine.
4. Ettepanekute tegemine linna planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalaste normdokumentide kehtestamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks.
5. Linna projekteerimis-, planeerimis- ja ehitusalaste eeskirjade ja normdokumentide väljatöötamisel osalemine.
6. Linnavalitsuse ja linnavolikogu poolt moodustatud komisjonide töös osalemine.
7. Ilma erikorralduseta ülesannete täitmine, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest. Direktori poolt antud ühekordsete täiendavate ülesannete täitmine.
8. Ameti direktori asendamine

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 5 aastat
Haridustase
magister
Hariduse valdkond
arhitektuur ja linnaplaneerimine
Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused
arhitekt
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
vene keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
inglise keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
Arvutioskus
spetsialisti tase

Omalt poolt pakume

• huvitavat ja pingelist tööd vastuolulises suure arengupotentsiaaliga omavalitsuses
• võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks
• enesetäiendamise võimalust
• sõbralikku meeskonda
• väljastpoolt Narvat tulijale munitsipaalkorteri üürimise võimalust

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 5
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimiseks esitada:
• elulookirjeldus (CV) ja kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest.
• haridust tõendava dokumendi koopia
• motivatsioonikiri (maks. 0,5 lk)
• essee visioonist, mida tähtsustad linnaruumis ja mida soovid peaarhitektina ellu viia (prioriteedid linnaruumis, ülesanded mida täita soovid jms) (maks. 2 lk)
• portfoolio teostatud töödest (4-6 tööd)

CV ja lisad märkega „PEAARHITEKT” palume saata hiljemalt 23. märtsiks 2021
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva
või e-posti aadressil: karin [dot] uustallo [ä] narva [dot] ee

Kandideerimise tähtaeg
23.03.2021
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri
Kontakt
Karin Uustallo, personaliotsingu ettevõtte esindaja, telefon: 3599040, e-post: karin [dot] uustallo [ä] narva [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi