Kohtla-Järve Linnavalitsus

Registrikood: 75001017

http://www.kohtla-jarve.ee/
Kohtla-Järve linnavalitsus korraldab ja juhib kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengu iseärasusi.

peamaakorraldaja

Tegemist on tähtajalise ametikohaga

Avaldati: 20.09.2021 - Tööpakkumise nr: 1466931

Tööülesanded

Arenguteenistuse peamaakorraldaja teenistusülesanded on:

• eeltoimingute teostamise korraldamine maa omandisse vormistamisel (maa erastamine, korteriomandi seadmine, maa munitsipaalomandisse lubade taotlemine, maa riigi omandisse jätmine) ning toimikute koostamine;
• kinnisasja sundvõõrandamise ja kinnisasjale sundvalduse seadmise küsimustega tegelemine;
• linnamaale isikliku kasutusõiguse seadmise, sealhulgas sundvalduse seadmise, taotluste lahendamine;
• maade arvestuse, eraldamise, mõõdistamise ja sellealaste dokumentide ühtse süsteemi tagamine, sellega seonduva töö koordineerimise, korraldamise ja kooskõlastamise tagamine;
• maa maksustamishinna määramine ning Maksu- ja Tolliametile maamaksu andmete edastamine;
• maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;
• kodanike vastuvõtmine ja nõustamine maaga seotud küsimustes;
• informatsiooni edastamine linna koduleheküljele oma valdkonnas toimuvate muudatuste kohta;
• oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;
• töös kasutatavate dokumentide registreerimise tagamine dokumendihaldussüsteemis;

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 1 aasta
Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
vene keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
Arvutioskus
kesktase
• teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Map Info, AutoCad, ArcGis) kasutamise oskus
Muud nõuded
• maakorralduse või geomaatika alane kõrgharidus või viimase omandamine;
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil.
Arenguteenistuse vanemmaakorraldajana näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega

Omalt poolt pakume

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
Tööle asumise aeg
detsember 2021

Kandideerimise info

tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv [ä] kjlv [dot] ee Dokumentide esitamise viimane päev on 17. oktoober 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide



Konkursi kohta tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.





Kandideerimise tähtaeg
17.10.2021
Kontakt
Maie Kiik, personalijuht, telefon: 3378598, e-post: maie [dot] kiik [ä] kjlv [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi