Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Veterinaar- ja Toiduamet

Registrikood: 70000094

Veterinaar- ja Toiduamet on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis korraldab veterinaariat, toiduohutust, turukorraldust, loomakaitset ja põllumajandusloomade aretust reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist ja teostab nende nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Peaspetsialist

kalapüügi ja turukorralduse osakond, töö asukoht Saaremaal

Avaldati: 01.06.2020 - Tööpakkumise nr: 1416248

Tööülesanded

kelle põhiülesandeks on EL ja Eesti seadusandlusega kehtestatud kutselise kalapüügi korraldamine ning kutselise kalapüügi registri ning selle alamregistrite pidamine, kalapüügiga seonduvate andmete kogumine ning aruandluse esitamine kalapüügil Läänemerel Saare ja Lääne maakonnas ning Saare ja Lääne maakonna siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate kalurite püügipiirkonnas ning kala üleandmisel ja esmakokkuostul.
Peaspetsialist:
 võtab vastu ja menetleb püügiloa taotlusi;
 korraldab püügivõimaluste jaotamist taotlejate vahel ja koostab sellekohased otsused;
 annab dokumentide alusel taotlejatele kalapüügiload ja registreerib loa kutselise kalapüügi registris;
 kontrollib esitatud andmeid, kutsetunnistuste olemasolu loale kantud kaluritel ning keskkonnatasude laekumist;
 korraldab kalapüügiga seonduvate andmete kogumist ja registreerimist kutselise kalapüügi registris;
 nõustab andmete esitajaid, vastab päringutele;
 korraldab andmete esitamisel avastatud vigade parandamist kutselise kalapüügi registris;
 korraldab oma piirkonna kvoodijälgimiseks vajalike püügiandmete ja selle aruandluse avaldamist VTA kodulehel ja nende regulaarset edastamist Maaeluministeeriumile;
 esitab aruanded ning analüüsib tööülesannetega seotud infot, teeb vajalikku ristkontrolli püügiandmete, kala üleandmisandmete ja kala esmakokkuostuandmete osas ja selgitab avastatud erinevuste ja andmete esitamise viivituste põhjuseid andmete esitajatega;
 kalapüügiga seonduvate andmete ja kalapüügiloa andmisega seotud küsimustes suhtleb sektori esindajatega ja osaleb sektori korraldatud koosolekutel;
 osaleb vajadusel registri arenduses, jms.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
Arvutioskus
spetsialisti tase
Muud nõuded
edukalt kandidaadilt ootame:
 kõrgharidust majanduse, haldusjuhtimise, kalanduse, põllumajanduse või muul lähedasel erialal, koos eri-, kutse- ja ametialase enesetäiendamisega;
 arvuti ja tööks vajaliku erialaspetsiifilise tarkvara kasutamise oskus vähemalt kesktasemel või kiire omandamisvõime;
 täpsus ja vähemalt kesktasemel tabeltöötluse programmi kasutamise oskus;
 kalapüügiseaduse hea tundmine, teadmised Euroopa Liidu kalanduspoliitikast;
 avalikku teenistust reguleeriva seadusandluse tundmine ja teadmised ametnikele esitatavatest nõuetest ja piirangutest;
 eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega, soovitav vene keele oskus;
 EV kodakondsus.

Omalt poolt pakume

meie juures ootab Sind:
 huvitav ja väljakutseid pakkuv töö;
 kindel ja stabiilne sissetulek;
 hea seltskond ja ühisüritused;
 head täiendkoolituse võimalused;
 35 päeva puhkust;

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Saare maakond
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Ootame Sinu CV-d ja kaaskirja koos eeldatava palgasooviga aadressil konkurss@vet.agri.ee märgusõnaga „Lääne kala“ 14.juuniks 2020.

Kandideerimise tähtaeg
14.06.2020
Vajalikud dokumendid
CV, muu
kaaskiri koos eeldatava palganumbriga
Kontakt
Lea Tammekun, personalibüroo juhataja, e-post: hmzdüzggmÕ@TJjmüdzkNädmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi