Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Peipsiääre Vallavalitsus

Registrikood: 77000192

http://www.peipsivald.ee
Peipsiääre vald, pindalaga 652 km² asub Tartu maakonnas. Vald moodustati 2017. aastal Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, varasema Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel. Peipsiääre vallakeskus asub Alatskivi alevikus. Vallas on üks linn (Kallaste), neli alevikku Alatskivi, Kolkja, Kasepää, Varnja ja 84 küla.

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu direktor

Avaldati: 14.03.2019 - Tööpakkumise nr: 1377668

Tööülesanded

Põhilised tööülesanded:
1. esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
2. kinnitab õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ja teised raamatukogu haldusdokumendid, tagab töötervishoiu, tööohutuse ja andmekaitse nõuete täitmise.
3. võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse.
4. määrab töötajate töötasu suuruse lähtudes vallaeelarves raamatukogule kinnitatud eelarve osast.
5. teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu lahtiolekuaegade muutmiseks.
6. korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
7. juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust.
8. koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele.
9. teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid.
10. osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel ja esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele või vallavolikogule.
11. osaleb raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel vallavalitsuse või vallavolikogu istungitel.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
raamatukogundus, teabelevi ja arhiivindus
Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused
raamatukoguhoidja
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
Koostöö- ja suhtlemisoskus; vastutustundlikkus, korrektsus ja täpsus

Omalt poolt pakume

Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Koosa küla
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1350 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
02.04.2019

Kandideerimise info

Kvalifikatsiooni täpsustus: raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrghariduse korral raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuues tase.
Oskuste täpsustus: juhtimiskompetents organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressurssside juhtimise valdkonnas.

Kandideerimise tähtaeg
29.03.2019
Vajalikud dokumendid
CV, muu
haridust tõendavad dokumendid ja kandideerimisavaldus
Kontakt
Aleksandr Širokov, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 5040738, e-post: jzhDJymäyqäjzhDdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi