Saku Vallavalitsus

Registrikood: 75019738

Saku vald on enam kui 10 000 elanikuga mõnus elupaik Harjumaal. Meie lähinaabriteks on Kiili, Kohila ja Saue vallad ning Tallinna linn. Valla territooriumil asub 2 alevikku: Saku ja Kiisa ning 20 küla: Männiku, Tammejärve, Tammemäe, Kirdalu, Lokuti, Saustinõmme, Kurtna, Tagadi, Roobuka, Tõdva, Kajamaa, Kasemetsa, Metsanurme, Üksnurme, Rahula, Saue, Sookaera-Metsanurga, Jälgimäe, Tänassilma ja Juuliku. Meie vallas on olemas kõik eluks vajalikud teenused, head sportimis- ja vabaajaveetmise võimalused, aktiivne kohalik kogukond, heal tasemel haridus- ja sotsiaalasutused.

Saku Vallavalitsus korraldab valla igapäevaelu ja viib ellu vallavolikogu kavandatud arendustegevusi.

Planeeringuspetsialist

määratud tähtajaks

Avaldati: 10.09.2019 - Tööpakkumise nr: 1395784

Tööülesanded

• detailplaneeringute menetlemine ja planeerimisalaste küsimuste lahendamine;
• lepingute ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks ja elluviimiseks;
• valla üldplaneeringu koostamises osalemine;
• planeeringute registri pidamine;
• planeeringualane nõustamine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
andmebaaside haldus, e-posti kasutamine, interneti kasutamine, kontoritarkvara
Muud nõuded
Täiendavalt eeldame, et kandidaat orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt;
omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust;
oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase;
oskab planeerida tööprotsessi;
omab head suhtlemisoskust;
omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia.
• omad võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega
• omad kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

Omalt poolt pakume

Mitmekülgset ja vastutusrikast tööd; konkurentsivõimelist palka; ametialaste täiendkoolituste võimalust; sõbralikku ja toetavat kollektiivi; nõutavast paremaid sotsiaalseid garantiisid.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Saku vald
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
äraoleva ametniku asendamine
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimise tähtaeg
25.09.2019
Vajalikud dokumendid
kaaskiri, CV
Kontakt
Maire Laur, ehitus- ja planeerimisteenistuse juht, telefon: 671 2422, e-post: qzÕ@JqzÕ@jzhDdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi