Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Maaeluministeerium http://www.agri.ee
Maaeluministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord. Teeme seda maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise ning toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse nõuete väljatöötamise ja rakendamise korraldamise kaudu.

Meie väärtusteks on hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne.Põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Avaldati: 20.02.2019 - Tööpakkumise nr: 1375614

Tööülesanded

Põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo asub põllumajanduspoliitika osakonna koosseisus.

Põllumajanduspoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia põllumajanduspoliitikat eesmärgiga suurendada põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõimet, suurendada toiduainesektori turule orienteeritust, aidata kaasa toidutarneahela terviklikumale toimimisele ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordile ja turunduseesmärkide saavutamisele.
Peaspetsialistina on Sinu põhilisteks teenistusülesanneteks:
• põllumajandussektori struktuuri parandamisele, põlvkondade vahetusele ja põllumajanduspotentsiaali taastamisele suunatud meetmete, sh õigusaktide väljatöötamine ja rakendamise koordineerimine;
• toetusmeetmete mõju hindamine ja analüüsimine koos valdkondliku tegevuse koordineerimisega ning seires osalemine.

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - nõutud B2 - hea B1 - keskmine
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
Ootame Sind kandideerima, kui:
• Sul on kõrgharidus (soovitavalt põllumajanduse, majanduse või avaliku halduse erialal);
• Sul on tööks vajalike arvutiprogrammide (ennekõike tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammid) kasutamise oskus;
• Sa valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1 tase) ja inglise keelt kesktasemel (B2 tase);
• Sul on teadmised Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika põhimõtetest ja arengusuundadest ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• Sul on head teadmised Maaeluministeeriumi vastutusvaldkondadest;
• Sul on üldteadmised valdkonna infoallikatest ja andmebaasidest;
• Sa oled initsiatiivikas, oma töös täpne, korrektne ja kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ja hea rutiinitaluvusega;
• Sul on hea analüüsi- ja sünteesivõime;
• Sa oled hea suhtleja, avatud uuendustele,
• Sa oled valmis tegema koostööd nii oma meeskonnas, valitsemisalas kui teiste partneritega;
• Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus.

Kasuks tulevad üldteadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja struktuurist, Euroopa Liidu õigussüsteemist ja selle rakendamisest.

Omalt poolt pakume

• huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
• võimalust panustada valdkonna arengusse;
• avatud meelt uuenduslikele ideedele;
• kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
• enesearendamise võimalusi;
• stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
• paindlikku tööaega ning tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

CV ja motivatsioonikiri palume esitada personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „toit“ hiljemalt 7. märtsiks 2019. a. Täpsem teave telefonil 625 6119 (Kristel Maidre, töö sisu osas) või 6256 168 (Tiina Kahar).

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi veebilehel toodud tingimustele www.agri.ee

Kandideerimise tähtaeg
07.03.2019
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri
Kontakt
Tiina Kahar, telefon: 625 6168, e-post: üääTzdÕzfzNJzkNädmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi