Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Kaitsevägi https://vk.kra.ee/
Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväge juhib Kaitseväe juhataja.
Eesti riigikaitse on üles ehitatud totaalkaitse printsiibil ja riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Riigikaitse juhtimisstruktuur tagab Kaitseväe valmisoleku rahuajal ja kriisiolukordades. Kaitsevägi teostab sõjalist kaitset.

Radarposti laskur-tehnik

Avaldati: 17.01.2019 - Tööpakkumise nr: 1372655

Tööülesanded

* Radarisüsteemiga opereerimine;
* Radarisüsteemi hoolduse teostamine;
* Väljaõppe läbiviimine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
kutseharidus keskharidusega
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
inglise keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
C kategooria
Arvutioskus
kesktase
e-posti kasutamine, interneti kasutamine, kontoritarkvara
Muud nõuded
* Oled Eesti kodanik ja kaitseväekohustuslane (meessoost isikutel läbitud ajateenistus)
* Omad allohvitseri I taseme sõjaväelist haridust (nooremallohvitser, miinimum auaste nooremseersant), selle puudumisel väljaõpe kohapeal;
* Vastad tegevväelase tervisenõuetele ja riigisaladusele juurdepääsu õiguse andmiseks esitatud nõuetele (https://vk.kra.ee/tegevteenistus/kaitsevae-arstlik-komisjon/);
* Vastad füüsilise ettevalmistuse nõuetele (üldfüüsilises testis igal alal vähemalt 60p) https://vk.kra.ee/tegevteenistus/fuusiline-ettevalmistus/;
* Oskad eesti keelt C1 tasemel ja inglise keelt B1 tasemel koos ametialase sõnavara valdamisega;
* Omad tehnilist taipu ja raadiotehnilist ja/või elektroonika alast huvi;
* Omad vähemalt B-kategooria juhtimisõigust;
* Valmisolek taustakontrolliks vastavalt Kaitseväe korralduse seaduse 413 – 4110 (kui kandidaat osutub valituks viimasesse hindamisvooru).

Kasuks tuleb
* C- ja CE-kategooria juhtimisõigus;
* Keskeriharidus raadiotehnilisel, infokommunikatsioonitehnoloogia või elektroonika erialal;
* Riigisaladusele juurdepääsu loa (tasemel salajane) ja NATO välisteabe sertifikaadi olemasolu

Omalt poolt pakume

* 35-päevast puhkust;
* Stabiilset ja kindlat sissetulekut;
* Sportimisvõimalusi;
* Tasuta arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist;
* Arenguvõimalusi ja täiendõpet.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Jõgeva maakond, Vilina, Jõgevamaa
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu
E-N 8.15-17.00 ja R 8.15-15.45, peale väljaõpet vastavalt graafikule (12H/24H)
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

ÕHUSEIREDIVISJON
Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab koostöös liitlastega õhukaitse. Ämaris asuva õhuseiredivisjoni põhiülesanneteks on Eesti Vabariigi õhuruumi puutumatuse järelevalve, Eesti õhuruumis ja selle lähiümbruses lendavate objektide avastamine ja identifitseerimine ning osalemine NATO õhukaitsesüsteemis.

Kandideerimise tähtaeg
12.02.2019
Vajalikud dokumendid
CV
Kontakt
Andrus Kahr, Värbaja, telefon: 53007101, e-post: zTDN@qdÕzfNJÕNzdmm
Kandideerimiskeskkonna link
https://vk.kra.ee/job/radarposti-laskur-tehnik-tegevvaelane/

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi