Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Riigikantselei

Registrikood: 70004809

Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev asutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler

Avaldati: 24.11.2021 - Tööpakkumise nr: 1476235

Tööülesanded

Asekantsleril on juhtiv roll riigi maksu- ja tollipoliitika ning fiskaalpoliitika kujundamisel ja rakendamisel eesmärgiga tagada Eesti finantsstabiilsus, fiskaalne julgeolek ning ühiskonna toimimiseks vajalike tulude laekumine. Asekantsler vastutab oma valdkonna arengukavade koostamise, õigusliku keskkonna kujundamise ja rahvusvahelise suhtlemise eest nii Euroopa Liidu kui OECD tasandil.

Olulisemad väljakutsed:

- Eesti konkurentsivõimet toetava maksu- ja tollipoliitika kujundamine, tagades riigi fiskaalse stabiilsuse ja ühiskonna toimimiseks vajalike tulude laekumise;
- aktiivne osalemine maksupoliitika kujundamisel EL ja OECD tasandil;
- finantssektori seadusandluse kujundamine arvestades tehnoloogilist arengut ja Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamine;
- EL ja liikmesriikide finantsstabiilsuse toetamine ning EL Pangandusliidu lõpule viimine;
- aja- ja asjakohase rahapesu tõkestamise raamistiku loomine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
magister
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
inglise keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Muud nõuded
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile
(https://www.riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).
Kandidaadilt ootame asjatundlikkust visiooni loomisel ning selle ellu viimisel, süsteemsust tulemuste saavutamisel ja edukust uuenduste juurutamisel.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
- väga head teadmised majandusest, rahandusest, maksundusest (sh maksuõigusest), finantspoliitikast ning finantssektori toimimisest ja reguleerimise põhimõtetest;
- vähemalt 5-aastane töökogemus koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval tegevusalal;
- strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja koordineerimise kogemus;
- rahvusvahelise suhtlemise ja EL alase koostöö kogemus;
- väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning võimekus protsesse juhtida.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Omalt poolt pakume

Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduse (sisestatuna konkursiveebi);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal "Eesti finantssektori väljakutsed ja võimalused", essee pikkus kuni 2 lehekülge

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17.1.2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

Kandideerimise tähtaeg
17.01.2022
Kontakt
värbamisspetsialist, e-post: monika [dot] tamla [ä] riigikantselei [dot] ee
Kandideerimiskeskkonna link
https://tippjuhid.riigikantselei.ee/konkurss/rahandusministeeriumi-finants-ja-maksupoliitika-asekantsler

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi