Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Viljandi Vallavalitsus http://www.viljandivald.ee

Siseaudiitor

ilma kutsetunnistuseta ja sisekontrollifunktsiooniga

Avaldati: 28.01.2019 - Tööpakkumise nr: 1373473

Tööülesanded

Siseaudiitori ametikoha eesmärk on nõustada ja kontrollida Viljandi Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust ning tagada ametiasutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ja ressursse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt rakendatavad.
Peamised ametiülesanded: eelarveaastaks tööplaani koostamine; Viljandi Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse ning asutuste töö tulemuslikkuse nõustamine ning kontrollimine; vajadusel kontrollimise käigu kohta vahearuannete esitamine; kontrollimise tulemuste kohta õiendi või aruande koostamine; järelkontrolli teostamine varasemates aruannetes antud soovituste rakendamise ja ettekirjutuste täitmise üle; vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste sisese ja omavahelise asjaajamise efektiivsuse hindamine; sisekontrollisüsteemide toimimise analüüsimine ja hindamine vallavalitsuse ametiasutuses ja tema hallatavates asutustes; ettepanekute tegemine sisekontrollisüsteemi parendamiseks eesmärgiga aidata kaasa vallavalitsuse ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste tegevuse täiustamisele ning eesmärkide saavutamisele; täita ja osaleda vallavolikogu poolt kehtestatud korruptsioonivastase seaduse rakendamise määrusest tulenevaid tööülesandeid; alusandmete esitamine deklarantide kohta huvide deklaratsioonide registrile; osalemine huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni töös ja täita komisjoni poolt antud tööülesandeid.

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Muud nõuded
Nõuded kandidaadile: kõrgharidus (eelistatult majanduse, rahanduse või õiguse erialal); eelarve koostamise põhimõtete ja valdkondlike õigusaktide tundmine; eelnev töökogemus avalikus sektoris; ühe võõrkeele oskus kesktasemel; koostööoskus, kohusetundlikkus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus; ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine; väga hea arvuti kasutamisoskus.
Kandideerimisel tuleb kasuks: kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus

Omalt poolt pakume

Huvitavat ja vastutusrikast tööd; konkurentsivõimelist palka.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Viljandi maakond, Viljandi linn, Kauba tn 9
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 12. veebruaril 2019. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „Siseaudiitor“ või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: vallavanem Alar Karu 435 0111 või konkurss@viljandivald.ee.

Kandideerimise tähtaeg
12.02.2019
Kontakt
Alar Karu, vallavanem, telefon: 435 0111, e-post: ÕeTÕ@NqqJjähOzTDäjzhDdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi