Paide Linnavalitsus

Registrikood: 77000246

http://www.paide.ee

Sotsiaaltöö spetsialist

Otsime suure südamega inimest, kelle missiooniks on aidata neid inimesi, kes seda vajavad!

Avaldati: 06.11.2020 - Tööpakkumise nr: 1431314

Tööülesanded

• Sotsiaalhoolekandealane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine, vältimatu sotsiaalabi korraldamine.
• Rahaliste hüvitiste, sh toimetulekutoetuste ning teiste riigieelarvest ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine.
• Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine.
• Paide linna sotsiaaltranspordi teenuse korraldamine.
• Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR ja dokumendihaldussüsteemi Delta.
• Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine.
• Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine.
• Valdkonna toetuste eelarve eelnõude koostamisel osalemine.
• Valdkonna projektitöödes osalemine.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
sotsiaaltöö ja nõustamine
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
STAR, Delta
Muud nõuded
• Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
• Omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust.
• Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme.
• Omab empaatiavõimet ja väga head suhtlemisoskust, algatusvõimet ja loovust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet ning head meeskonnatööoskust.

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus.

Omalt poolt pakume

Tule meile tööle, sest:
• meil saab teha huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
• meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti;
• me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist;
• meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Järva maakond, Paide linn
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1170-1300 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist.
Dokumendid esitada hiljemalt 22. novembril 2020 e-posti aadressil: rita [dot] laanetu [ä] paide [dot] ee märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist“.
Lisainfo telefonil 5899 8962.

Kandideerimise tähtaeg
29.11.2020
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri, muu
koopia haridust tõendavast dokumendist
Kontakt
Rita Laanetu, Spetsialist, telefon: 383 8616, e-post: rita [dot] laanetu [ä] paide [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi