Elva Vallavalitsus

Registrikood: 77000170

Sotsiaaltööspetsialist

Ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks

Avaldati: 13.01.2021 - Tööpakkumise nr: 1436673

Tööülesanded

Elva Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltööspetsialisti, kelle ülesandeks on sotsiaaltöö koordineerimine oma teeninduspiirkonnas (Elva linn ja Palupera piirkond).

Sotsiaaltööspetsialist:
1. Nõustab abi vajavaid isikuid sotsiaalhoolekandealaste õiguste ja abi võimalustest.
2. Abistab abi vajavaid isikuid sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks vajaliku taotluse vormistamisel.
3. Peab arvestust valla sotsiaalabi- ja hooldust vajavate isikute kohta oma teeninduspiirkonnas.
4. Korraldab abivajajatele sotsiaalabitoetuse ja sotsiaalteenuste osutamist.
5. Selgitab taotluse esitamisel või abivajaduse ilmnemisel välja abi vajaduse ja ulatuse.
6. Arvestab toetusi ja määrab teenuseid lähtuvalt hinnatud abi vajadusest, sh toimetulekutoetuse määramine, täisealise isiku hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine puudega isiku hooldajale.
7. Väljastab puudega isikutele parkimiskaarte.
8. Korraldab vajadusel abivajajatele vältimatut abi.
9. Menetleb taotlusi riiklikus sotsiaaltoetuste ja -teenuste andmebaasis (STAR).
10. Teeb juhtumipõhiselt koostööd ja osaleb võrgustikutöös.
11. Teeb kodukülastusi teenistusülesannete täitmise eesmärgil.
12. Osaleb vajadusel komisjonide töös.
13. Osaleb valdkonna õigusaktide koostamisel ja ajakohastamisel.
14. Osaleb vajadusel vallavalitsuse, volikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel.
15. Täidab osakonna juhataja poolt antud teisi ametialaseid korraldusi.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
rakenduskõrgharidus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
Edukal kandidaadil on:
erialane kõrgharidus;
varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;
teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;
väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus

Omalt poolt pakume

Eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas; nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega; huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Tartu maakond, Elva vald
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks
Tööle asumise aeg
01.03.2021

Kandideerimise info

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: CV; motivatsioonikiri koos palgasooviga; koopia haridust tõendavast dokumendist.
Dokumendid edastada e-aadressile elva [ä] elva [dot] ee.

Kandideerimise tähtaeg
27.01.2021
Kontakt
Milvi Sepp, Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja , telefon: 5154872, e-post: milvi [dot] sepp [ä] elva [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi