Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Alutaguse Vallavalitsus

Registrikood: 77000281

Sotsiaaltöötaja

Vaba ametikoht

Avaldati: 01.07.2020 - Tööpakkumise nr: 1419036

Tööülesanded

• Sotsiaalhoolekande alane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine ja vältimatu sotsiaalabi korraldamine
• Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine
• Koduteenuse korraldamine ja teenusel viibijate abistamine
• Valdkonna projektitöödes osalemine
• Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine
• Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 1 aasta
Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
sotsiaaltöö ja nõustamine
Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused
sotsiaaltöötaja
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
spetsialisti tase
Muud nõuded
• Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
• Valdab eesti keelt ja omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust
• Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, andmebaas STAR, DHS Delta jm)
• Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet
• On hea meeskonnas töötaja
• Omab huumorimeelt

Omalt poolt pakume

* erialaseid täiendkoolitusi ja tasemeõppes osalemise võimalust
• 35 kalendripäeva põhipuhkust
• võimalust töötada toetavas ja arenevas meeskonnas

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1400-1700 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimise dokumendid edastada e-posti aadressile: info@alutagusevald.ee või paberkandjal aadressile:
Alutaguse Vallavalitsus, Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101 Ida-Virumaa, märgusõnaga „Sotsiaaltöötaja konkurss"

Kandideerimise tähtaeg
15.07.2020
Vajalikud dokumendid
CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, muu
kirjalik avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise; haridust tõendavad dokumendid; muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
Kontakt
Kairi Soomer, Abivallavanem, telefon: +37258552996, e-post: ÕzäNädqeegmNJzh@üzk@qmjzhDdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi