Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Põlva Vallavalitsus http://www.polva.ee

Taristuspetsialist

Avaldati: 19.02.2019 - Tööpakkumise nr: 1375484

Tööülesanded

Taristuspetsialisti ametikoha eesmärk on Põlva valla ehitus- ja planeeringuosakonna riigihangete läbiviimine ja taristualase tegevuse nõustamine.
Tööülesanded:
• riigihangete dokumentide koostamine ja menetlemine;
• valla avalikult kasutatavate teede määramise toimingute korraldamine;
• kohalike teede inventariseerimise toimingute korraldamine;
• teeregistri pidamine;
• taristuga seotud kohanimede määramine;
• valdkonda puudutavate programmide töös osalemine;
• valitsuse ja volikogu õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine oma töövaldkonnas;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C2 - perfektne C2 - perfektne
Muud nõuded
Nõuded kandidaadile:
• vähemalt keskharidus, edukal kandidaadil on erialane kõrgharidus ja eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;
• tunneb kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;
• tunneb oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ning oskab neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teab asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning oskab neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täita;
• oskab kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
• oskab koostada haldus- ja õigusaktide eelnõusid ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
• taristuspetsialistil peab olema väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel ja suhtlemisel avalikkusega, hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades.

Kasuks tulevad:
• eelnev töökogemus sarnasel ametikohal
• eelnev kogemus avalikus teenistuses

Omalt poolt pakume

Vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Põlva maakond, Põlva vald
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 08.03.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Lisainfo: abivallavanem Martti Rõigas, mob +372 5304 1508 või ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala mob +372 5199 2133

Kandideerimise tähtaeg
08.03.2019
Vajalikud dokumendid
CV, muu, motivatsioonikiri
avaldus ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
Kontakt
Mihkel Kala, ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja , telefon: +372 5199 2133, e-post: 1äfÕmhduzhzJyehjzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi