Põlva Vallavalitsus

Registrikood: 75038581

http://www.polva.ee

Teedespetsialist

Avaldati: 14.08.2019 - Tööpakkumise nr: 1393176

Tööülesanded

Teedespetsialisti ametikoha eesmärk on Põlva valla avalikult kasutatavate teede määramise toimingute teostamine, teeregistri pidamine, teede hooldus- ja ehitustööde korraldamine vastavalt teehoiukavale.
Tööülesanded:
- valla avalikult kasutatavate teede määramise toimingute korraldamine;
- teeregistri pidamine;
- kohalike teede inventariseerimise toimingute korraldamine;
- reaalservituudi ja isikliku kasutusõiguse seadmise korraldamine ja andmebaasi koostamine;
- maakorraldusalaste aruannete, õiendite ja muude dokumentide koostamine;
- koostöös Põlva Haldusteenistusega teede hooldus- ja remonditööde korraldamine;
- valla teehoiukava koostamine ja elluviimine;
- teede ja tänavate korrashoiuks tegevuste koordineerimine;
- valla teede kasutamist reguleerivate lepingute jt seaduslike aktide koostamine, täitmise jälgimine ja säilitamise korraldamine;
- valla teedel ja tänavatel liiklusmärkide korrasoleku kontrollimine ning vajadusel nende uuendamiseks ettepanekute tegemine;
- töövaldkonnaalaste riigihangete dokumentide ettevalmistamine, lähteülesannete koostamine;
- alla lihthanke piirmäära jäävate hankemenetluste läbiviimine omas valdkonnas

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C2 - perfektne C2 - perfektne
Juhtimisõigus
B kategooria
Muud nõuded
Nõuded kandidaadile:
• vähemalt keskharidus, edukal kandidaadil on erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus sarnasel ametikohal;
• tunneb kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;
• tunneb oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ning oskab neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• oskab kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
• oskab koostada haldus- ja õigusaktide eelnõusid, teab ja järgib haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
• väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel ja suhtlemisel avalikkusega, hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses

Omalt poolt pakume

Vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Põlva maakond, Põlva vald
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 02.09.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Lisainfo: ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala, mob +372 5199 2133

Kandideerimise tähtaeg
02.09.2019
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri, muu
avaldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
Kontakt
Mihkel Kala, ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja , telefon: +372 5199 2133, e-post: 1äfÕmhduzhzJyehjzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi