KÜBERVÄEJUHATUS (Kaitsevägi)

Registrikood: 70008641

https://vk.kra.ee/
Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväge juhib Kaitseväe juhataja.
Eesti riigikaitse on üles ehitatud totaalkaitse printsiibil ja riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Riigikaitse juhtimisstruktuur tagab Kaitseväe valmisoleku rahuajal ja kriisiolukordades. Kaitsevägi teostab sõjalist kaitset.

Tehnik

tegevväelane

Avaldati: 12.07.2019 - Tööpakkumise nr: 1390267

Tööülesanded

 Allüksuse generaatorite, tehnika ja autopargi spetsiifilise väljaõppe läbiviimine
 Allüksuse autode, haagiste ja generaatorite hoolduse ja remondi korraldamine
 Allüksus transpordivahenditele ja generaatoritele kütuse ja määrdeainete varustamise organiseerimine
 Allüksuse sõidukite koondarvestuse pidamine

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud B2 - hea B2 - hea
Juhtimisõigus
B, C, D, CE kategooria
Muud nõuded
 Läbitud vanemallohvitseride kursus (VABK/VAPK)
 Sõiduki instruktorikursus
 Kompaniitehniku komplekti kuuluvaid tööriistade sealhulgas keevitusseadmete kasutamis oskust
 Mootorsõiduki juhtimise õigus B, C, D ja E kategooria
 Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel
 Vastavus riigisaladusele juurdepääsu loa andmiseks esitatavatele nõuetele
 Vastavus tegevväelase tervisenõuetele ning on nõutava füüsilise ettevalmistusega
 Otsustusvõimelisust ja head pingetaluvust
 Initsiatiivikust ja soovi arendada valdkonda
 Viimasesse vooru valituna valmisolekut taustakontrolli läbimiseks

Omalt poolt pakume

 Põhipuhkust 35 päeva aastas
 Stabiilset sissetulekut
 Suurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine)
 Usaldusväärset ja kindlat töösuhet
 Arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusi
 Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskonda

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Harju maakond, Tallinn
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu
Kokkuleppel
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

KÜBERVÄEJUHATUS
Kaitseväe juhatajale otse alluva küberväejuhatuse põhiülesanne on nii sõja kui ka rahuajal kogu Kaitseväe strateegilise side korraldamine ja infotehnoloogiline toetamine ning kõrgemate staapide töökeskkonna loomine ja haldamine. Juhtida ja koordineerida küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamist ja korraldada küberrelvaliigi väljaõpet. Küberväejuhatuses õpetatakse välja sõjaaja- ja reservüksused, mille oskustele tugineb kriisi korral kogu Kaitseväe strateegiline side ja infotehnoloogia toimimine. Lisaks kuulub küberväejuhatuse koosseisu strateegilise kommunikatsiooni keskus, kellel on oluline roll Kaitseväes toimuva kajastamisel.

Kandideerimise tähtaeg
09.08.2019
Vajalikud dokumendid
CV
Kontakt
Kalle Ots, volitatud isik, telefon: 5308 3126, e-post: ÕzhhmdeüqJÕNzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi