Hoiatus

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Võru Vallavalitsus

Registrikood: 77000393

Vallasekretäri asendaja

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Avaldati: 04.11.2021 - Tööpakkumise nr: 1473542

Tööülesanded

* täidab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 4 ettenähtud ülesandeid;
* juhib vallakantselei tööd;
* korraldab vallavalitsuse istungite ettevalmistamist ja läbiviimist;
* korraldab vallavalitsuse liikmete ja teenistujate juriidilist nõustamist;
* korraldab või annab vallavalitsuse nimel sõlmitavate lepingutele, kokkulepetele jt juriidilistele dokumentidele juriidilise hinnangu;
* volitab teisi isikuid vallavalitsuse esindamiseks kohtus;
* korraldab vallavalitsuse õigusaktide avalikustamise;
* annab kaasallkirja vallavalitsuse määrustele ja korraldustele;
* kontrollib valla õigus- ja haldusaktide ning vallavanema käskkirjade seadustele ja teistele õigusaktidele vastavust;
* teeb notariaaltoiminguid notariaadiseadusega antud volituste piires;
* korraldab kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tehnilist ettevalmistamist ja läbiviimist, on valla valimiskomisjoni esimees;
* korraldab vallavalitsuse arhiivi koostamist;
* korraldab vallavolikogu istungite materjalide ettevalmistamise, istungite protokollimise, õigusaktide vormistamise;
* korraldab vallavolikogu õigusaktide ning nende töö avalikustamise ning õigusaktide kättetoimetamise;
* täidab teisi seadustes, valla põhimääruses või vallavanema poolt antud teenistusülesandeid;
* koostab teenistusülesandeid puudutavate kirjade, avalduste, teabenõuete ja järelepärimiste vastuseid ning algatuskirju;
* täidab vallavanema poolt antud muid ühekordseid teenistusülesandeid.

Nõuded kandidaadile

Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
inglise keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
*Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.
Arvutioskus
spetsialisti tase
Muud nõuded
* kandidaat peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodud vallasekretärile esitatud nõuetele;
* ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
* oskust kasutada teenistuskohal vajalikku tarkvara ja andmekogusid;
* eesti keele valdamist kõrgtasemel (C1-tase);
* väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning koostööoskus.

Omalt poolt pakume

* võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse;
* huvitavat ja vastutusrikast tööd;
* toredaid ja toetavaid kolleege;
* ametipalka 2060 eurot.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Võru maakond, Võru linn, Võrumõisa tee 4a
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
2060 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajaline
ajutiselt äraoleva ametniku asendamine
Tööle asumise aeg
detsember 2021

Kandideerimise info

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 26. novembriks 2021 e-posti aadressil vald [ä] voruvald [dot] ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Vallasekretäri asendaja konkurss“.

Lisainformatsioon: Inga Leelanss, inga [dot] leelanss [ä] voruvald [dot] ee, tel: 5692 0660.

Kandideerimise tähtaeg
26.11.2021
Vajalikud dokumendid
motivatsioonikiri, CV, muu
haridust tõendavate dokumentide koopiad
Kontakt
Inga Leelanss, vallasekretär, telefon: +37256920660, e-post: inga [dot] leelanss [ä] voruvald [dot] ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi