Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa tunnustab eelmise aasta parimaid koostööpartnereid

Prindi

Lisatud 22.01.2015 | Uuendatud 26.01.2015

Töötukassa tunnustab  juba kolmandat korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega oleme teinud tõhusat koostööd inimeste tööleaitamisel. Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas: „Inimeste tööleaitamine on töö, mis õnnestub kõige paremini võimalikult paljude asjaga seotud osapoolte koostöös. Oleme väga tänulikud kõigile meie koostööpartneritele – tööandjatele, kohalikele omavalitsustele ja erinevatele partneritele.  Töötukassa aitas 2014. aastal tööotsingutel 82 191 inimest. Tööandjad usaldasid meile sarnaselt eelmise aastaga vahendada pea 50 000 tööpakkumist.“

„Erinevaid koostööpartnereid on töötukassal üle 7000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped 13 suurettevõttega,“ lisas Paavel.

Töötukassa 2015. aasta parimad koostööpartnerid

2014. aastal olid töötukassa parimad koostööpartnerid järgmised ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid:

Hiiumaa

 • Aasta tööandja: AS Dagöplast. Kuna AS Dagöplast otsib pidevalt erineva profiiliga töötajaid, teeme nende personalitöötajaga tihedat koostööd. Tema antud tagasiside töötukassa abil leitud kandidaatidele on hindamatu väärtusega ning annab meile võimaluse oma tööd paremini korraldada. Lisaks aktiivsele töövahendusele oleme koostöös tööandjaga pakkunud proovitöö teenust ja korraldanud ettevõtte tegevust ja töötamisvõimalusi tutvustava infotunni. 
 • Aasta koostööpartner: OÜ Bonden, Eha Vares. Meie koostöö Ehaga on olnud suurepärane läbi aastate. Viimasel aastal oleme koostööd teinud OÜ Bonden kaudu. Tänu Eha suurele hingele oleme saanud aidata väga paljusid alkoholiprobleemidega ja pikaajalisi kliente tööharjutuse ja selle raames toimuva nõustamisega. Eha ei pelga raskusi ja suhtleb töötukassaga avatult. Ta mõtleb alati meiega kaasa ning pakub omalt poolt lahendusi.
 • Aasta KOV: Käina vald. Käina Vallavalitsuse esitame parimaks koostööpartneriks Hiiumaa kohalike omavalitsuste seas juba teist aastat järjest.  Meie koostöö on olnud pikaajaline ja viljakas – otsime koos vallaga lahendusi ja võimalusi töötute tööleaitamiseks, samuti korraldame koostöös tööharjutusi. 

Ida-Virumaa

 • Aasta tööandja: OÜ Waldchnep.  OÜ  Waldchnep tegeleb elektrimootorite ja generaatorite tootmisega Narvas. Tegu on pidevalt areneva tootmisettevõttega, kes pakub tööd oskustöölistele. Meie koostöö sai alguse juba 2010. aastal. Suurim roll on aktiivsel  töövahendusel, samuti on  OÜ Waldchnep meile partneriks proovitöö, tööpraktika ja palgatoetuse teenuste osutamisel. Pooleli on läbirääkimised erivajadustega inimeste töölerakendamise võimalustest.
 • Aasta koostööpartner: MTÜ Ida- Virumaa Koolituskeskus. MTÜ-l Virumaa Koolituskeskus on selge ja arusaadav missioon. koolituskeskus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise , professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi. Nad on avatud uutele ideedele ja erinevate teenuste osutamisele  ning koostööle ühtsete  eesmärkide  saavutamiseks. Partnerina osutab koolituskeskus meile tööklubi teenust, tööharjutust ja individuaalse töölerakendamise teenust, mille tulemusel on tööle aidatud palju töötuid.
 • Aasta KOV: Avinurme valdAvinurme valla üks põhihuvisid on ettevõtluse toetamine ja nõustamine ning infrastruktuuri arendamine, et tagada vallas jätkusuutlike ning piirkonna elanikke töö ja teenistusega kindlustavate ettevõtete eksistents, loomine ja areng.
  Koos vallavalitsusega  korraldasime tööharjutuse, millele järgnes ettevõtluskoolitus. Nende edukaks läbiviimiseks andsid oma panuse kõik vallavalitsuse töötajad, meil võimaldati kasutada Avinurme Elulaadikeskuse imeilusaid ruume. Kõik see näitab valla hoolivat suhtumist oma elanikesse ja siirast huvi oma inimeste edasise käekäigu pärast. Väga tulemuslik on koostöö valla sotsiaaltöötajaga.

Jõgevamaa

 • Aasta tööandja: AS Selver Jõgeva. Hea koostöö AS Selver Jõgeva kauplusega on kestnud läbi mitme aasta. Hea meel on tõdeda, et ettevõte annab võimaluse ka neile, kes on tööturul erinevatel põhjustel väiksema konkurentsivõimega. Näiteks oli meie kliendiks naisterahvas, kelle kõige suurem takistus töölesaamisel oli tema väga lühike kasv. Töötada soovis ta klienditeenindaja, kuid oma pikkuse tõttu sai ta kõikjalt äraütlevaid vastuseid. Jõgeva Selver oli valmis talle võimaluse andma ning tööpraktikale võta. Praktika ajal selgus, et meie klient on igati sobilik teenindaja ning pärast praktikat asuski ta tööle Selverisse. 
 • Aasta koostööpartner: OÜ Keerub. OÜ-ga Keerub teeme koostööd mitmes valdkonnas ning esiletõstmist väärib ta mitme kandi pealt. Ühest küljest on ta olnud meile koostööpartneriks tööharjutuse ja individuaalse rakendamise teenuse läbiviimisel, mille tulemusena on kliendid saanud tuge ja vajalikke teadmisi ning abi tööellu naasmiseks. Teisest küljest oleme saanud tänu ettevõtte koostöövalmidusele palju mõtteid ja ettepanekuid oma teenuste paremaks korraldamiseks.
 • Aasta KOV: Torma vald. Torma Vallavalitsus on omavalitsus, kes märkab ning otsib lahendusi. Nende jaoks ei ole võimatuid olukordi – nad on alati valmis proovima ja kui ei saa nii, tuleb proovida teisiti. Nad mõtlevad alati meiega kaasa ning kui vaja, järgnevad ka konkreetsed tegevused kliendi paremaks toetamiseks. Nad on meile igapäevaselt abiks nii nõu kui jõuga. Tänu valla suurele toele sai kohalikele elanikele valla poolt pakutud ruumides väga edukalt läbi viidud tööharjutuse teenus.

Järvamaa

 • Aasta tööandja: Pizzakiosk OÜ. Ettevõtte põhiväärtused on kvaliteet, ettevõtlikkus, usaldusväärsus, hoolimine. Pizzakiosk on meie jaoks usaldusväärne partner, turvaline ja tasuv töökoht igale kohusetundlikule töötajale. Mitmed meie kliendid on Pizzakioskis palgatoetuse abil tööd leidnud. Pizzakioski omanik Kurre Ehrnsten on mentoriks Järvamaa uutele ettevõtjatele, kes meelsasti õpetab ja jagab oma häid kogemusi.
 • Aasta koostööpartner: Ühendus Weissenstein. Weissenstein on töötukassa Järvamaa osakonna hea koostööpartner mitmeid aastaid. Vabaühenduse tegevuse eesmärk on korraldada piirkondlikku ja kohalikku elu edendavaid ja toetavaid tegevusi ja üritusi, mis ühtib väga hästi ka töötukassa eesmärkidega. Oleme leidnud tulemuslikke kokkupuutekohti, mis on viinud kohalikku kogukonda elushoidvate ettevõtmiste ja arendavate sündmusteni. Weissenstein korraldanud töötutele vabatahtlikku tööd, tööharjutusi, praktikat , infopäevi. Töötutel oli võimalus kaasa lüüa Arvamusfestivali korraldamises. Eelmise aasta kõige õnnestunum tegevus oli säästva renoveerimise ja taaskasutuse oskusi õpetav tööharjutus. 
 • Aasta KOV: Ambla vald. Järvamaa osakonna heaks koostööpartneriks kohalike omavalitsuste seas on Ambla vald. Valla töötutele korraldatud tööharjutusega liikusime koos ühisele eesmärgile – inimeste tööleaitamisele – lähemale. Töötus vallas ei ole kaotatud, kuid tegusamad inimesed on saanud uusi oskusi ja võimalusi neid rakendada. Ühise pingutuse tulemusel alustas tegevust väike ettevõte Kirsimari. Ambla vald on oma ettevõtlikkuse poolest Järvamaa väikevaldade esireas. Valla 2100 elanikust vajab ja otsib aastas tööd keskmiselt 100 inimest. Koostöökohtumistel töötukassaga otsivad alati lahendusi vallavanem Rait Pihelgas ja sotsiaalnõunik Katre Mägi.

Läänemaa

 • Aasta tööandja: PVMP Elektika OÜ. PVMP-ELEKTIKA OÜ on  üle 300 töötajaga Läänemaa õmblusettevõte, kes on olnud töötukassa parim tööandja-koostööpartner läbi aastate.  Oleme nendega pikalt koostööd teinud, eeskätt läbi töövahendusteenuse. Tööandja on valmis töötukassa kliente koolitama, tööpraktikat võimaldama ja ka töökohaga kindlustama.  Lisaks osaleb ettevõte aktiivselt meie korraldatud ümarlaudadel ja teabepäevadel ning  töömessil.
 • Aasta koostööpartner: Haapsalu Kutsehariduskeskus. Koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega on töötukassal olnud võimalus arendada maakonnas täiskasvanute ümber-ja täiendõpet. Eriti hästi on koostöö sujunud kiireid lahendusi vajavate koolituste (nt aedniku koolitus ja arvutikoolitus väikeettevõtetele) väljatöötamisel.  Eelmisel aastal korraldasime maakonnas esimest korda töömessi –„Läänemaa töömess 2014“. Töömess toimus kutsekooli ruumides ja ürituse õnnestumisele aitasid kaasa nii kooli juhtkond  kui ka aktiivsed õpilased. 
 • Aasta KOV: Hanila vald. Kohalikest omavalitsustest oli mullu Läänemaa osakonna aktiivseimaks  koostööpartneriks Hanila vald. Valla sotsiaaltöötaja Ireen Kangro on aktiivne kaasamõtleja, lahenduste otsija ning valmis ellu viima konkreetseid tegevusi valla  töötute motiveerimiseks kohapeal.  Valla initsiatiivil oleme varasematel aastatel läbi viinud mobiilset nõustamist (MOBI), vald on leidnud võimalusi  vabatahtlikuks tööks Virtsu arenguseltsi abil  ning  eelmisel aastal korraldas vald jätkutööharjutust.

Lääne-Virumaa

 • Aasta tööandja: Sushi Tiger. Tööandjatest soovime esile tõsta sushirestorani Sushi Tiger, kes laiendas käesoleval aastal oma tegevust Lääne-Virust ka Ida-Virumaale. Sushirestorani juht täidab vabu töökohti mõlemas restoranis töötukassa abiga ning on valmis sobivaid inimesi välja õpetama. Sushi Tiger on usaldusväärne ja uuenduslik tööandja toitlustusvaldkonnas.
 • Aasta koostööpartner: Keerub OÜ. Lisaks tööharjutuse ja tööklubi teenustele on OÜ Keerub Lääne-Virumaal osutanud ka individuaalse töölerakendamise teenust. Hoolimata asjaolust, et teenusel osalev multiprobleemne sihtgrupp (pikaajalised töötud, sõltlased, sotsiaalsete erivajadustega kliendid) vajab üldjuhul tööga harjumiseks pikalt aega, ei ole tugiisikud Emma, Svetlana, Anneli ja Ivika lasknud end sellest häirida. Visade tugiisikutena otsivad nad ikka ja jälle võimalusi, kuidas neid inimesi töö leidmisel toetada. 
 • Aasta KOV: Vihula vald. Vihula valla sotsiaaltöötaja Eha Veem on olnud töötukassa meeskonnale abiks asjakohaseimate teenuste sobitamisel valla töötutele. Omavalitsuse esindajana tunneb ta huvi töötutest elanike käekäigu vastu ning leiab alati aega töötukassaga koostööks ning kohtumisteks.

Põlvamaa

 • Aasta tööandja: Britney OÜ. Britneyga oleme koostööd teinud juba mitmeid aastaid, kuid 2014. aastal muutus meie koostöö seoses uue toitlustuskoha avamisega sisukamaks. Vabu ametikohti täidab tööandja töötukassa abiga ning koolitab sobivad töötajad mõistliku perioodi vältel tööpraktikat kasutades välja. Britney oli eelmisel aastal suurimaks tööpraktikabaasiks klienditeenindaja ja koka ametikohtadele. Pärast oskuste omandamist on ettevõttesse tööle asunud mitmed meie kliendid. Võrreldes kohalike suurettevõtetega on Britney oma olemuselt väike, kuid tegudelt suur!
 • Aasta koostööpartner: Lastehoiuteenus OÜ. Lastehoiuteenus OÜ tööharjutuste juhendajad on leidnud tee meie ühiste klientide südametesse.  Nii on positiivset tagasisidet andnud ka need kliendid, kes esialgu läksid teenusele kõhkluste ja kahtlustega. Juhendajad on toetavad ja innustavad. Neil on alati olnud hea koostöö kohaliku omavalitsusega, et saaks tehtud midagi kohaliku kogukonna heaks. Oma praktiliste tegevuste läbiviimisel on nad paindlikud, arvestavad osalejate soove ja võimeid. Nõnda on nad koos töötutega teinud lasteaiale euroalustest mööblit ja sussikotte, lauatoorikutest said kaunistustega suured doominoklotsid, millega saab ka mängumaja ehitada. Juhendajad oskavad märgata grupiliikmete probleeme ning neid ka lahendada. 
 • Aasta KOV: Veriora vald. Vald on olnud aktiivne töötukassa teenustest teavitaja ja aidanud meie klientidele sobivaid lahendusi leida. Vallal eesmärk on olnud kohapealsetesse töötukassa teenustesse võimalikult suurel määral kohalike elanike kaasamine. Valla sotsiaaltöötajad on aktiivselt osalenud teenust vajavate klientide väljaselgitamisel. Lisaks töötutele on peetud tööklubi teenusel osalemist vajalikuks ka koduhooldustöötajatele.  Vald tunneb huvi oma töötute käekäigu vastu ning vallavalitsuse töötajad leiavad alati aega sisuliseks aruteluks töötukassaga.

Pärnumaa

 • Aasta tööandja: Vändra Tare AS. Vändra vallas Massu külas tegutsev puiduettevõttega Vändra Tare on töötukassal hea koostöö olnud juba mitmeid aastaid. Vändra Tare on eeskätt kohalike inimeste tööandja. Töötukassa tööpraktika abiga on aktiivselt uusi inimesi välja õpetatud ja enamasti palgatoetuse toel ka tööle võetud, läbi selle on inimesed maapiirkonnas tööd saanud. Töötukassa teenuseid ja abi kasutas ettevõte edukalt ka 2014 aastal.
 • Aasta koostööpartner: Pärnumaa Ettevõtlus- ja ArenduskeskusHea koostöö töötukassa klientide äriplaanide nõustamisel ning ettevõtlusalase nõu andmisel on kestnud juba kaua. Suuname oma kliente julgelt PEAK-i nõustamisele ja nende tagasiside on positiivne. Kliendid on saanud osaleda PEAK-i korraldatud ettevõtluse baaskoolitusel ning mentorklubis. Koos korraldame tööandjate ümarlaudasid kohalikes omavalitsustes ja külastame tööandjaid, jagame infot ettevõtete tööjõuvajaduste kohta ja oleme leidnud parimaid lahendusi.
  2014. aasta heaks koostööprojektiks oli tööjõuotsingu andmebaasi käivitamine, kuhu saavad end kirja panna inimesed, kes töötavad mujal, aga soovivad tagasi tulla Pärnumaale ja siin tööd leida. Mitme osapoole – töötukassa, PEAK, tööandja ja kohalik omavalitsus – koostöös sai ellu viidud nn Tõstamaa projekt. Selle käigus käisid meie kliendid ettevõtluskoolitusel ja taotlesid ettevõtlustoetust. PEAK nõustas neid äriplaani koostamisel, pidas läbirääkimisi vallaga ruumide leidmiseks ning tööandjaga, kelle alltöövõtjana loodav õmblusettevõte tööd alustas. Selle ainulaadse projektiga elavdasime maapiirkonna elu ja ettevõtlust.
 • Aasta KOV: Saarde vald. 2014. aasta kevad-suvel korraldasime Saarde vallas tööharjutuse, kus ruumid olid valla poolt. Hea koostöö oli  Saarde valla sotsiaalnõuniku Mare Kurriga, kes oli väga huvitatud oma valla inimeste tööle aitamisest ja pakkus välja  erinevaid praktilisi töid, mida tööharjutajad võiksid teha. Kohapealne toetus ja abi olid alati olemas. Samal ajal korraldasime Saarde valla klientidele ka tööklubi teenust.

Raplamaa

 • Aasta tööandja: Lemmikukauplus OÜ. 2014. aastal täitis Lemmikukauplus kõik oma vabad töökohad Töötukassa klientide hulgast valitud töötajatega. Sõlmiti 6 tööpraktika lepingut ja 5 palgatoetuse lepingut. Kõik tööle võetud töötajad töötavad edukalt siiani. Firma ei ole suur, kuid on oluline tööandja kohalikul tööturul.
 • Aasta koostööpartner: AS RMW. Aktsiaselts RMWga on meil olnud sujuv koostöö nii tööpraktika kui palgatoetuse teenuse rakendamisel. Eelmisel aastal on sõlmisime 4 tööpraktika ja 2 palgatoetuse lepingut. Ettevõte on tõsiselt panustanud noortele töötutele uute oskuste õpetamisele ja vajalike kogemuste omandamisele ning väljaõpetatud töötajad on leidnud püsiva töö.
 • Aasta KOV: Kaiu vald. Kaiu vald eristub teistest omavalitsustest väga selgelt pikaajalise töötuse poolest, mida on suudetud kontrolli all hoida. Pikaajaliste töötute osakaal on seal maakonna väikseim, 16%. Tundsime vallapoolset tugevat toetust tööandjate teabepäeva ettevalmistamisel, samuti mõeldakse kaasa oluliste teenuste planeerimisel ja  oma kodanike probleemide lahendamisel.

Saaremaa

 • Aasta tööandja: Saaremaa Tarbijate Ühistu. Ettevõte on üks suurimaid tööandjaid Saaremaal.  Klientidele tähendab see võimalust olla tööl või praktikal sisuliselt maakonna igas nurgas. Saame nende käest ka väga head tagasisidet. Aktiivne koostöö meie klientide tööle aitamisel läbi erinevate teenuste, paindlikkus ning aus ja arendav tagasiside Saaremaa tööturul toimuvast, on toonud Saaremaa Tarbijate Ühistule hinnatud esineja koha meie infotundides.
 • Aasta koostööpartner: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium. Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium on meie partneriks olnud aastaid. Nende korraldatud tööturukoolitused ja tööklubid on klientide seas väga kõrgelt hinnatud. Meie koostööd saab iseloomustada töötukassa väärtustega – usaldus, koostöö ja uuenduslikkus. Märkimisväärne on see, et meie ja Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi vaheline koostöö on olnud eeskujuks ka teistele täiskasvanute haridusasutustele Eestis.
 • Aasta KOV: Kihelkonna vald. Kihelkonna vald  on olnud aktiivne meie klientidele sobivate lahenduste leidja, eelkõige tööharjutuse teenuse pakkumisel. Nimelise tunnustuse pälvib  Kihelkonna sotsiaalnõunik Sirje Rõuk, kes  mõtleb alati kaasa kliendile sobivate lahenduste leidmisel ning hoiab sagedast vahetut kontakti nii kliendiga kui ka töötukassaga. Sirje peab töötukassa teenustel osalemist kliendi jaoks väga oluliseks ning näeb selles kasutegurit nii kliendile kui vallale. 

Tallinn ja Harjumaa

 • Aasta tööandja: ISS Eesti. Koostöö ISSiga on väga mitmekesine. ISS on teinud erinevatel töötukassa infopäevadel ettekandeid erivajadustega inimestest tööturul, ettevõte teeb pidevat koostööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja teiste puudega inimestega tegelevate organisatsioonidega. Nad on töötukassa puhastusteeninduse koolituse praktikabaasiks, osalevad aktiivselt töömessidel ja teistel töötukassa korraldatud üritustel. Eelmisel aastal värbasid nad töötukassa kaudu 163 töötajat.  ISSiga on töötukassa sõlminud ka koostöölepingu. 
 • Aasta koostööpartner: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus2014. aastal on koostöös tehtud:
 • infopäevade ettekanded puudega inimestest tööturul
 • koolituspäev “Erivajadusega töötaja tööturul” nii Tallinna ja Harjumaa osakonna teenusekonsultantidele kui ka meie koostöölepingu partneritele ja tööandjatest suurklientidele
 • tööealiste erivajadusega inimeste kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise hindamismetoodika Hamet koolitus Tallinna ja Harjumaa osakonna juhtumikorraldajatele ning tasuta testimine meie klientidele
  Koostöö juhtumikorraldajatega Astangu klientide  tööle aitamiseks toimub pidevalt.
 • Aasta KOV: Raasiku vald. Esimene kokkupuude Raasiku vallaga oli meil 2013. aastal, kui tegime vallavanemale koostööettepaneku. Tollal oli Raasiku vallast töötuna registreeritud 93 inimest. Sellest ajast algas tihe koostöö valla sotsiaalosakonna juhataja Liivi Puumetsaga, esimeseks eesmärgiks oli alusta tööharjutuse teenuse pakkumisega. Liivi leidis tööharjutuse juhendaja, kaardistas transpordivõimalused ja leidist sobivad ruumid. Ehkki pisitakistusi oli mitmeid, said need tänu tihedale koostööle ületatud ning eelmise aasta novembris saimegi tööharjutusega alustada. Usume, et meie edukas koostöö jätkub ka tulevikus. 

Tartumaa

 • Aasta tööandja: OÜ Takso, ElektritaksoTöötukassa töötajad teavad, et elektritaksot tellides on neil suur tõenäosus kohtuda autos oma endise kliendiga, kellel nüüdseks käed-jalad tööd täis. 2014 aastal võimaldas töötukassa Tartumaa osakond 27 kliendile taksojuhi ametikoolituse ja FIE taksoveo eest vastutava isiku koolituse. Vähemalt 16 klienti on end pärast koolitust FIEks registreerinud ja Elektritaksoga koostööd alustanud. Elektritaksos pole kaasaegsed üksnes masinad, ka sealsed töötingimused on orienteeritud paindlikkusele  - Elektritakso annab igale meie kliendile võimaluse, on koostöövalmis,  pakub paindlikku  tööaega ning näeb ühtviisi häid eeldusi taksojuhi tööks kõigil, soost ja vanusest sõltumata. 
 • Aasta koostööpartner: Katriito Nõustamis- ja PsühhoteraapiakeskusKatriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskuses saab pöörduda psühhiaatri ning kliinilise psühholoogi vastuvõtule, samuti pakutakse kognitiiv-käitumisteraapiat ja pereteraapiat ning psühholoogilist nõustamist. Katriito tegutsemisviis on ääretult  professionaalne, igale kliendile lähenetakse väga individuaalselt, lisaks uuritakse kliendi aitamiseks erinevaid kanaleid. Katriito töötajad ei arvesta töötukassa poolt teenusena ostetud minuteid, vaid keskenduvad kliendi aitamisele ja on teinud seda ka oma vabast ajast ja tahtest.  Katriito on koostööpartner, kellele meie juhtumikorraldajad saavad helistada ka siis, kui konkreetne klient ei käi nõustamisel, vaid vajame lihtsalt nõu ja abi. Katriito töötajad oskavad  näha kliendi vajadusi ilma hinnanguid andmata ning ei loobu ka siis, kui algus tundub raske.
 • Aasta KOV: Tartu linnTartu Linnavalitsus toetas 2014. aastal Töötukassa Tartumaa osakonda Tartu Töömessi korraldamisel – üritusest sai eelmise aasta suurim tööotsijate ja tööandjate kontaktmess Lõuna-Eestis.Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna töötajad on meie töötajate igapäevased koostööpartnerid kliendilugude lahendamisel. Oleme läbi viinud mitmeid juhtumikorralduslikke arutelusid keeruliste lugude lahendamiseks, kus linnavalitsuse töötajad on olnud paindlikud, kaasamõtlevad ja lahendusi otsivad. Meil on ääretult suur rõõm, et tänu sotsiaalabiosakonna sotsiaaltööteenistusega tehtud koostööle on tänaseks töö leidnud mitmed erivajadusega kliendid, kes olid enne tööle asumist  aastakümneid mitteaktiivsetena kodus.

Valgamaa

 • Aasta tööandja: Valga Lasteaed BuratinoLasteaed „Buratino“ on  kasutanud erinevaid töötukassa teenuseid, võimaldades töötutel, kelle soov on lastega töötamine, saada kindluse edaspidise elukutse omandamisel. Eelmisel aastal sõlmisime lasteaiaga 7 tööpraktika ja 2 palgatoetuse lepingut, meie koostöö sujub ladusalt ja korrektselt.
 • Aasta koostööpartner: Valga linnSuur tänu Valga Linnavalitsusele, kes andis aktiivse panuse  Liivimaa Töömessi ettevalmistamisel, korraldamisel, läbiviimisel. Kõikidel koosolekutel olid kohal Valga linnapea Kalev Härk ja arenguameti juhataja Aira Varblane, andes nõu ja tuge ettevalmistamise protsessis.Oluline osa oli ka linnavalitsuse rahalisel toel. Abivalmilt korraldati Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse töötajate täies koosseisus kaasamine töömessi läbiviimisse.
 • Aasta KOV: Taheva vald. Taheva on eeskujulik vald, kus eesotsas vallavanem Monika Rogenbaumiga seistakse selle eest, et väheneks töötute hulk ja kohalikud inimesed saaksid oma valla piires tööle. Koostöös töötukassaga otsitakse viise, kuidas anda töötule töölesaamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Ollakse nõus andma mitu võimalust, et töötu saaks kõrvaldada tööle minemist takistavad asjaolud. Tunnetame, et Taheva vallas tõesti hoolitakse oma inimestest.

Viljandimaa

 • Aasta tööandja: AS Eesti Post (Omniva). Viljandimaa aasta tööandja 2014 on AS Omniva. Tööandja tajub kohaliku maakonna tööjõuolukorda ning juba pikemat aega toimub meil sisuline ja pidev koostöö. Vabu ametikohti täidab tööandja töötukassa abiga, kasutades töövahenduse, proovitöö, tööpraktika teenust ning aitab tööturule tagasi ka pikaajalisi töötuid. Töö tegemise muudavad mugavaks väga head töötingimused, tänapäevane töökeskkond ja töövahendid ning mitmed soodustused oma töötajatele, mistõttu vabad töökohad on tööotsijatele atraktiivsed. 
 • Aasta koostööpartner: MTÜ TK & Partnerid. Viljandi osakonna parim koostööpartner 2014 on TK & Partnerid ja nende psühholoog Riina Pürg. Riina on koostööpartnerina tööle pühendunud ja teeb tööd südamega, tehes tihti rohkemgi kui oodatud. Ta näeb, millal on vaja kaasata teisi spetsialiste, millal informeerida probleemidest, edusammudest töötukassat. Väga oluline on omavaheline koostöö ja võimaluste piires tagasisidestamine ühise eesmärgi nimel. Riina on piisavalt sihikindel, et motiveerida probleemseid kliente teenusel osalema järjepidevalt ja vajaduspõhiselt. Nii mõnigi psüühikahäirega klient sai tänu Riinale suunatud edasi erialaspetsialistide poole ja seeläbi sai vajalikku ravi. Südamega tööd tegevad koostööpartnerid on meie edu aluseks.
 • Aasta KOV: Viljandi linnViljandimaa osakonna  kõige tõhusam ja sisukam koostööpartner on 2014. aastal Viljandi linn. Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja Livia Kask on pühendanud oma aega ja energiat koostööle.  Koostöö aluseks on olnud usaldus, teineteise tööeesmärkidest aru saamine ja ühine tegutsemine eesmärkide täitmise nimel. Sotsiaaltöötajad on teinud märkimisväärset tööd, mõjutamaks toimetulekutoetuse saajaid iseseisvalt hakkama saama, alustades töötukassa toel tööotsingutega  ja olema valmis tööturule naasmiseks. Viljandi linna sotsiaaltöötaja Karin Kiisiga on olnud väga sisukad juhtumipõhised koosolekud, kus oleme teinud ühiseid plaane töötute tööle aitamiseks. Selle aasta tegevused on olnud vajaduspõhised, lähtudes meie võimalustest ja Viljandi linna koostöövalmidusest, eesmärgiga inimesi  sotsialiseerida, aktiveerida ja seeläbi ka tööturule aidata.

Võrumaa

 • Aasta tööandja: Võru Seeder OÜVõru Seeder on arenev täispuit- ja pehme mööbli tootmise ning müügiga tegelev ettevõte. Ettevõte on Töötukassa kauaaegne koostööpartner ja ettevõttes on võimalik osutada mitmeid tööturuteenuseid – proovitöö, tööpraktika, palgatoetusega tööle.Paljud Töötukassa kliendid on leidnud Võru Seedris püsiva töö. Ettevõte õpetab tööpraktika käigus meeleldi välja ka  ilma töökogemuse ja tööoskusteta noori ning kindlustab neile hiljem ka töö.
 • Aasta koostööpartner: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste KeskusMTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus pakub erihooldus- ja rehabilitatsiooniteenuseid täiskasvanud psüühilise erivajadusega inimestele, kes vajavad juhendamist ja toetust igapäevaeluga toimetulekuks. Eesti Töötukassa koostöö keskusega on olnud sisutihe ja jätkusuutlik. Mullu aitasime koostöös kolmeteist inimest, kellest seitse on puudega. Hangiti kaks tehnilist abivahendit, kaheksale inimesele võimaldati tööpraktika, neljale töötavale inimesele pakuti tugiisiku teenust ja kolm töötajat võeti tööle palgatoetusega. Lisaks suunasime koostöös Erihooldusteenuste Keskusega teistesse ettevõtetesse praktikale kolm inimest ning veel kolm tööle tugiisikuga. Kaks puudega inimest said osaleda proovitööl ning pärast seda ka tööle. Tunnustame koostööd ettevõttega, kelle missiooniks on juhendada ja toetada kliente võimalikult hea toimetuleku, igapäevase heaolu ja parima võimaliku elukvaliteedi saavutamise nimel.
 • Aasta KOV: Sõmerpalu vald. Sõmerpalu Vallavalitsus on tulevikku vaatav kohalik omavalitsus, kus otsitakse abi ja tuge sotsiaalselt nõrgema konkurentsivõimega inimeste elukvaliteedi parandamiseks. 2013. aasta sügisel loodud MTÜ Maana tegutsemine ja toimimine on valla hea tahte avaldus nii läbi materiaalse kui moraalse toetamise. Ühiselt osutatakse abivajajatele sotsiaalteenuseid ning lahendatakse sotsiaalseid probleeme läbi paindlike tegevuste. Vallavalitsuse toel on MTÜ Maana saanud ruumid ja abi ruumide remondiks. Sõmerpalu vald on toetanud mittetulundusühingut projektides omaosaluse tasumisega. Sõmerpalu Vallavalitsuse töö on hea näide  usaldusest ja koostööst valla inimeste eest hoolitsemisel.

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)