Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Kadri Lühiste: Infosüsteemid peavad töötama töötukassa ja töötute heaks

Prindi

Lisatud 26.09.2011 | Uuendatud 11.05.2012

 

Alates 2009. aastast on töötutele teenuste osutamisel ja toetuste maksmisel toimunud mitu infotehnoloogilist hüpet. 2009. aasta mais sai varem vaid kindlustusvahendeid hallanud ja kindlustushüvitisi välja maksnud töötukassa endale uue olulise ülesande â?? osutada töötutele töölesaamiseks vajalikke teenuseid. Otsustasime kohe, et tööturuteenuseid saab tõhusalt ja kvaliteetselt osutada vaid tipptasemel infosüsteemi toel. See otsus on end nüüdseks selgelt õigustanud: tänu infotehnoloogilistele lahendustele säästame nii klientide kui töötajate aega, hoiame kokku paberit ning saame pakkuda klientidele mugavaid iseteenindusvõimalusi.

 

Menetlussüsteem, mitte toimingute register

 

Juba enne 2009. aasta lõppu võtsime kasutusele uue infosüsteemi, mida töötukassas kutsutakse lühendiga EMPIS. Esialgu oli süsteemis võimalik küll vaid arvele võtta, töötutoetuse ja arveloleku lõpetamise otsuseid teha ning individuaalseid tööotsimiskavasid hallata. Võit sellest oli aga kohe märgatav. Kui varem pidi tööotsija enese arvele võtmiseks või töötutoetuse taotlemiseks kõigepealt paberil täidetud avaldusega konsultandi juurde minema, kes kontrollis ja sisestas selle infosüsteemi, siis nüüd ei pea tööotsija enam paberavaldust täitma. EMPIS toob X-tee kaudu teistest registritest avaldusele üle nii palju andmed kui võimalik ning muud vajalikud andmed sisestab dokumentide ja vestluse alusel konsultant. Seejärel prindib konsultant EMPISest avalduse välja, et klient saaks selle läbi vaadata ja allkirjastada. Iseenesestmõistetavalt tagab teiste registrite andmete maksimaalne ärakasutamine varasemast paremini otsuse õiguspärasuse ning säästab ka kliendi aega. Ka peab ta esitama vähem pabertõendeid. Tagantjärele tundub suisa uskumatu, et kuni 2009. aasta novembrini puudus tööturuasutusel süsteemne võimalus kontrollida näiteks seda, kas avalduse esitaja õpib või saab töötasu, ning seetõttu tuli aeg-ajalt teha otsuseid lihtsalt heas usus.

 

EMPIS aitab konsultandil teha ka otsuseid â?? seda kuni otsuse teksti moodustamiseni. Varem pidi konsultant tekstiredaktoris ise otsuse teksti valmis kirjutama. Uus infosüsteem oskab otsustada, kas inimesel on õigus end töötuna arvele võtta, moodustada vajaliku otsuse teksti ja saata see pärast digitaalset allkirjastamist kohe taotleja e-posti aadressile. Nii hoiab uus infosüsteem paberite täitmise arvelt oluliselt kokku kliendi aega ning konsultandi aega, kes ei pea ise otsuseid sõnastama ja postitama. Kuid sama oluline on ka paberi kokkuhoid â?? kui varem pidi kõik otsused kahes eksemplaris välja printima, siis kliendi e-posti aadressile saadetavaid digitaalselt allkirjastatud otsuseid ei pea üldse välja printima. EMPIS edastab töötutele väljamakstavate hüvitiste ja toetuste andmed automaatselt raamatupidamise infosüsteemile. Liialdamata võib öelda, et uus infosüsteem oli väga oluline edutegur selleks, et töötukassa tuleks toime plahvatuslikult suurenenud klientide arvuga, ilma et peaks oma konsultantide arvu samavõrra suurendama.

 

Ã?petasime infosüsteemile selgeks sobiva tööpakkumise ja töötu kokkuviimise ja teenuse osutamise lepingute tegemise

 

Teine infotehnoloogiline hüpe toimus 2010. aasta keskel, mil EMPISes valmis töövahenduse ja palgatoetuse maksmise moodul. Sellele järgnesid sügisel juba tööpraktika, ettevõtluse alustamise toetuse jt teenuste moodulid. Töövahenduse uuest moodulist võitis enim töötu, sest EMPIS otsib automaatselt sobivaid tööpakkumisi ning saadab need tema e-posti aadressile. Kui töötul e-posti pole, võib ta avaldada soovi pakkumiste saamiseks telefoni teel või vastuvõtul. Nii saab töötu varasemast märgatavalt operatiivsemalt infot uute tööpakkumiste kohta. Seda, kuivõrd oluline on töötule otse talle saadetud tööpakkumine või konsultandi kiire telefonikõne, näitab töötute positiivne tagasiside. Kuid peale töötute võidavad sobivate kandidaatide paremast sõelumisest ja tööpakkumise kiirest edastamisest kindlasti ka tööandjad. Võimalik, et tõus teenuse kiiruses ja kvaliteedis on üks põhjuseid, miks tööandjad usaldasid meile eelmisel aastal vahendada rekordiliselt suure arvu tööpakkumisi.

 

2010. aasta suveks õpetasime EMPISele selgeks ka palgatoetuse maksmiseks vajalike lepingute tekstide moodustamise ja toetuse arvutamise. Taas tuli infosüsteem konsultantidele appi viimasel hetkel. Alates 2010. aasta algusest oli palgatoetuslepingute maht järjest kasvanud ning ilma EMPISe toeta poleks aasta kokkuvõttes olnud võimalik suurendada palgatoetusega tööle saanud töötute arvu 10 772 inimeseni (2009. aastal oli neid vaid 161). Nii toetas infotehnoloogiline hüpe oluliselt meie sisuliste eesmärkide saavutamist, aidates töötud ja tööandjad omavahel kiiremini kokku viia ning võimalusel sõlmida töökoha täitmise toetamiseks palgatoetusleping.

 

Järjestikku on EMPISes valminud erinevate teenuste osutamist toetavad moodulid, millest igaüks on toonud kaasa ajakulu säästu. Siiski pole praeguseks veel kõigi teenuste moodulid EMPISes, sest töötukassa pakub töötutele niivõrd palju erinevaid teenuseid ning igal teenusel on oma n-ö äriloogika.

 

Lõime uuele infosüsteemile iseteeninduse

 

Kui EMPISe tuumik oli loodud, olime valmis kolmandaks infotehnoloogiliseks hüppeks â?? töötukassa iseteeninduse rajamiseks. Iseteeninduse arendamise eesmärgiks on internetis luua töötukassa klienditeenindusbüroo, kus töötu, tööandja ja töötukassa lepingupartner saaksid infot hallata ja erinevaid e-teenuseid kasutada. Sarnaselt EMPISega valmis iseteeninduses kõigepealt põhilisi otsuseid ja töövahendust puudutav osa, mida saab kasutada alates 2011. aasta jaanuarist. Uued võimalused tekivad iseteeninduskeskkonda järk-järgult koos töötukassasiseste infosüsteemide arendamisega.

 

2011. aasta jaanuarist saab tööotsija iseteeninduses tööpakkumisi otsida, luua endale CV, kandideerida tööpakkumistele, vaadata enda poolt töötukassale esitatud avaldusi ja nende kohta tehtud otsuseid ning teavitada töötukassat andmete muutumisest või tööleasumisest. Kui tööotsija on töötukassas töötuna arvel, saab ta CV täitmisel hõlpsasti kasutada tema kohta EMPISesse sisestatud andmeid. Võrreldes varasemaga, kui tööpakkumisi sai otsida töötukassa kodulehel olnud Exceli tabelist, on iseteeninduse võimalused märksa paindlikumad ja kasutajasõbralikumad. Kuigi iseteenindust saab ja peab veel oluliselt täiendama, on tööotsijate esmane tagasiside väga positiivne. Seepärast oleme kindlad oma otsuses lähitulevikus iseteeninduskeskkonda täiendada, lisades sinna võimaluse broneerida töötukassas esmast külastusaega, esitada avaldusi (nt töötuskindlustushüvitise, ettevõtlusega alustamise toetuse, sõidutoetuse jt avaldusi), hallata korduvkülastuste aegasid jms.

 

Tööandja saab iseteeninduses praegu lisada ja hallata tööpakkumisi, otsida sobivaid kandidaate iseteeninduse kasutajate hulgast, hallata kandideerinud tööotsijate infot ja paberivabalt taotleda koondamishüvitist. Tulevikus lisandub tööandjale iseteeninduskeskkonnas võimalus allkirjastada töötukassa ettevalmistatud palgatoetuse või tööpraktika lepingut, hallata lepinguid ja esitada palgatoetuse saamiseks vajaliku palgatõendi andmeid. Samuti saavad tulevikus iseteeninduse kaudu oma lepinguid allkirjastada ja hallata teiste teenuste lepingupartnerid.

 

Kokkuvõttes on nii EMPISe kui iseteeninduse arendamine end õigustanud ja aidanud töötukassal oma sisulisi eesmärke saavutada. Oleme näinud, kui palju võidavad nutikatest infotehnoloogilisest lahendustest töötukassa ja selle kliendid. Infosüsteemide sellises mahus ja ajavahemikus arendamine on küll tähendanud ülimalt pingelist arendustempot, kuid jätkame samas vaimus, kuni kõigil meie teenustel ja protsessidel on tõhus ja kvaliteetne infotehnoloogiline tugi.

 

Infoühiskonna aastaraamatu 2010 leiad riigi infosüsteemide osakonna (RISO) koduleheküljelt.

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate ajutiste töökohtade keskkonda.

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)