Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa 2013. aasta parimad koostööpartnerid

Prindi

Lisatud 23.01.2014 | Uuendatud 05.02.2014

Sel aastal tunnustab töötukassa juba teist korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega oleme teinud tõhusaimat koostööd. 
Allalaadimiseks: koostööpartnerite grupipilt 23.02.2014 

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas: „Inimeste tööleaitamine on töö, mida igapäevaselt teeme ja seda pole võimalik teha üksi, vaid võimalikult paljude osapoolte koostöös. Oleme väga tänulikud kõigile meie koostööpartneritele – tööandjatele, kohalikele omavalitsustele ja erinevatele partneritele, keda on kokku üle 7000. Töötukassa aitas eelmisel aasta tööotsingutel 94 125 inimest. Tööandjad usaldasid meile vahendada pea 50 000 tööpakkumist.“

Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad. 

2013. aastal olid töötukassa parimad koostööpartnerid järgmised ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid. 

Tallinn ja Harjumaa

 • Tööandja: ISS Eesti AS. Lisaks aktiivsele töövahendusele oleme koostöös tööandjaga pakkunud erinevaid teenuseid (proovitöö, tööpraktika, palgatoetus) ja korraldanud infotunde nii meie konsultantidele kui ka ISS juhtidele. Tööandja väärib tiitlit seoses väga hea koostööga puudega inimeste töölevõtmisel.  
 • Koostööpartner: Tallinna TööstushariduskeskusTallinna Tööstushariduskeskust iseloomustab koostöövalmidus ja paindlikkus õppekavade kohandamisel. Näitena võib tuua CNC-pingioperaatorite koolituse, mis on üles ehitatud vastavalt tööandjate vajadustele, õppeprogrammi osaks olev praktika toimub alati tööandjate juures,  kellel on olemas ka reaalsed vabad töökohad. Koolituse lõpetajad saavad pädevuse, millega on võimalik tööturul kandideerida ja kohe tööle asuda. Õpetajad on koolitatavatele igati toeks. Analüüsid näitavad, et esimesel kuul pärast koolitust leiavad tööl 80% osalenuist. 
 • Kohalik omavalitsus: Kose vald. Tunnustame Kose valda, kuna tegemist on olnud tõelise koostööga ja järjepidevate tegevustega töötajate omavahelisel suhtlemisel ja teenuste pakkumisel. Tihedam koostöö algas meil juba 2012. aastal. Eelmisel aastal korraldasime koosvalla töötajatega  nii tööharjutuse kui tööklubi teenust. 

Hiiumaa

 • Tööandja: SOL Eesti OÜ. SOL Eesti OÜ-ga on olnud hea ja konstruktiivne koostöö. SOL on Hiiumaa ettevõtetest kõige rohkem otsinud töötajaid läbi töötukassa – seitsmel korral. 
 • Koostööpartner: Samaaria Eesti Misjon Hiiumaa osakond, Ingrid Purge. Läbi mitmete aastate on koostöö olnud suurepärane. Tänu Ingridi suurele hingele oleme saanud aidata väga paljusid nii alkoholiprobleemidega kui pikaajalisi kliente läbi tööpraktika ja palgatoetuse. Ingridi puhul võime alati kindlad olla, et ta on valmis aitama ja ei karda võimalikke probleeme. 2013 aastal käis Samaaria Eesti Misjoni Hiiumaa osakonnas tööpraktikal kuus meie klienti. 
 • Kohalik omavalitsus: Käina vald. Vald on olnud aktiivne töötukassa teenuste pakkuja ja aidanud meie klientidele sobivaid lahendusi leida. Eriti hea koostöö on olnud tööharjutuse teenuse pakkumise raames, mis on vajalik töötutele tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse kujundamiseks. Nimeliselt tunnustame Käina Vallavalitsuse sotsiaal-ja haridusnõunik Kairi Hiisi, kes on alati valmis aitama, toetama ja nõu andma.

Ida-Virumaa

 • Koostööpartner: SA Ida Virumaa Tööstusalade Arendus Narva logistika- ja tööstusparkSihtasutuse eesmärk on masina-, keemia-, metallitööstuse ja logistika edasiarendamine. Kava kohaselt luuakse Ida-Virumaal aastaks 2019 juurde ligikaudu 4400 töökohta ning tegevust alustab 116 uut ettevõtet. Töökohtade loomiseks on  tööstuspark seadnud ambitsioonikad sihid: koostöös töötukassaga on valminud personali vajaduse prognoos järgnevateks aastateks, esimesed koolitusvajadused on hinnatud, hanked korraldatud ja oleme hakanud koolitama potentsiaalseid töötajaid tööstuspargi ettevõtete tarbeks. Esimesed logistikakeskused  juba töötavad ning Narva inimesed on neis tööd leidnud.  Tänaseks on meie koostööst saanud partnerlus, mis  aitab kaasa Ida-Virumaa pikaaegsete tööstustraditsioonide elus hoidmisele ja uute töökohtade loomisele. 
 • Kohalik omavalitsus: Jõhvi vald. Esitame Jõhvi Vallavalitsuse parimaks koostööpartneriks juba teist aastat järjest.  Meie koostöö on olnud pikaajaline ja viljakas. Jõhvi Vallavalitsus on võtnud oma südameasjaks elukeskkonna ja majanduskeskkonna arendamise, inimeste kohapeale jäämise ja töökohtade loomise läbi ettevõtluse soodustamise.  Praegu rajatakse valla territooriumile tööstusparki, kus  luuakse uusi töökohti.  Koostöös valla  sotsiaalosakonnaga otsime ja leiame lahendusi  pikaajaliste töötute töölerakendamisel, puudega inimeste toetamisel ja tööturule naasmisel.

Järvamaa

 • Koostööpartner: AS Hoolekandeteenused Türi Kodu. Pea terve aasta kestnud koostöö algas kohtumiste ja kokkulepete tegemisega ja on praeguseks päädinud erivajadustega inimeste tööturule liikumise võimaluste väljaselgitamisega. 2013. aastal loodud Türi Kodu ehitamisega paralleelselt otsiti, nõustati ja koolitati sinna töötajaid. Majade valmimise ajaks olid töötukassa abiga välja valitud ja õpetatud ka töötajad. Koostöös Kodu juhataja ja tegevusjuhendajatega leidsime elanike hulgast 10 erivajadusega klienti, keda hakkasime tööklubi abil tutvustama töö, töökohtade ja tööandjatega.  Koostöö jätkub ka sel aastal. 
 • Kohalik omavalitsus: Türi vald. Sõltumata sellest, et Türi vald on Järvamaa suurim omavalitsus ja et sealt on kõige rohkem registreeritud töötuid, on koostöö ja töötukassa teenuste osutamine olnud just Türi vallas aktiivseim. Piirkonna eripära ja omanäolisust arvestades on meie juhtumikorraldajad ja teenusekonsultandid kasutanud palju tegevusi sealsete töötute tööleaitamisel. Aasta jooksul on 340 valla töötut tööle aidatud, nende seas leitud valla ja töötukassa koostöös personal uuele asutusele, Türi Kodule. Tööjõu kvalifikatsiooni parandamiseks ja oskuste omandamiseks oleme korraldanud koolitusi, tööharjutusi ja tööklubisid. Tiheda sotsiaaltöötajatega koostöö tulemusel on paljud pikaajalised töötud töökohad leidnud.

Jõgevamaa

 • Tööandja: OÜ Nordlanden. OÜga Nordlanden oleme koostööd teinud juba mitmeid aastaid, kuid mullu muutus meie koostöö tihedamaks, sisukamaks. OÜ Nordlanden oli eelmisel aastal suurimaks tööpraktikabaasiks õmblejatele. Pärast oskuste omandamist on ettevõttesse tööle asunud mitmed meie kliendid. Ettevõte on valmis pakkuma operatiivseid, paindlikke ja kvaliteetseid lahendusi parima tulemuse saavutamiseks.
 • Koostööpartner: Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on olnud hea ja paindlik koostööpartner. Keskus nõustab meie kliente heal meelel juba siis, kui kliendil veel äriplaani ei ole, on vaid idee. Ka idee vormistamisel äriplaaniks saab neilt nõu ja abi. Keskus on aktiivselt osalenud töötukassa korraldatud infopäevadel, jagades nõu ja teavet nii töötutele kui tööandjatele.
 • Kohalik omavalitsus: Jõgeva linn. Jõgeva linnavalitsusega on töötukassal juba mitmeid aastaid toiminud hea koostöö töötute tööleaitamiseks lahenduste ja  võimaluste leidmisel, samuti tööharjutuse teenuse korraldamisel. 

Läänemaa

 • Tööandja: OÜ Aliide Pagarikoda. Aliide Hints avas oma väikese pagarikoja 2009. aasta suvel. Tema pagari- ja kondiitritooted on leidnud tee klientide südameisse ja ettevõtte maine kohalike inimeste seas on väga kõrge. Aliide Hints on oma ettevõtjana tegutsemise ajal kujunenud väga heaks praktikajuhendajaks ning tubliks tööandjaks. Töötukassal on hea meel, et nii ettevõtluse alustamise toetus kui rahvusringhäälingu saade „Meie inimesed“ on väikeettevõtte arengule ja jätkusuutlikkusele saanud toeks olla. 
 • Koostööpartner: SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus. Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse algatusel on aastatel 2011, 2012 ja 2013  töötukassa juhtumikorraldajad ja karjäärinõustaja osalenud projektis „ Seljaajukahjustustega inimesed tööturule.“ Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) poolt pakutav rehabilitatsiooniprogramm on suunatud tööealiste seljaajukahjustusega inimeste igapäevase toimetuleku arendamiseks, säilitamiseks ja toetamiseks. Töötukassa grupi- ja individuaalnõustamised ning konsultatsioonid  toimusid rehabilitatsioonikeskuses kohapeal, kus osales 25 klienti ning kokku nõustati 2013 aastal 50 tunni ulatuses, mille tulemusena kliendid on saanud tuge ja vajalike teadmisi tööellu naasmiseks.
 • Kohalik omavalitsus: Kullamaa vald. Positiivne koostöö Kullamaa vallaga algas juba aastal 2012, kui tööharjutuse teenust Kullamaal osutas Haapsalu Tööotsijate Ühing. Tööharjutuse läbinud inimestest ning tööharjutusel toimunud tegevustest lummatuna said vallavanem Jüri Ott ja sotsiaaltöötaja Maret Lõhmus positiivse eduelamuse, mille tulemusena näitasid üles tahet ja  soovi leida uusi võimalusi ning väljundeid oma valla töötutele. Kullamaa vald on Läänemaa põllumajanduspiirkond ning sellest tulenevalt jõuti töötukassa, Kullamaa valla ja Haapsalu Kutsehariduskeskuse koostöös aedniku koolituse vajaduseni. Aedniku koolituse teoreetiline osa viidi läbi Kullamaa valla keskuses ning koolituse praktiline osa toimus Kullamaal tegutsevate talunike juures. Lisaks toimunud koolitusele korraldas vald jätkutööharjutust.

Lääne-Virumaa

 • Tööandja: OG ElektraOG Elektra kontsern on 100% kodumaisel erakapitalil rajatud äriettevõte, mille põhitegevuseks on toiduainete tootmine ja müük. Seoses pideva ja erineva profiiliga personaliotsinguga teeme tihedat koostööd OG Elektra personalitöötajatega, kelle tagasiside töötukassa konsultantidele kandideerijate osas on hindamatu väärtusega.  Meie jaoks on oluline tagasiside nii tööotsijate kandideerimisoskuste kui tööalase väljaõppe osas. 
 • Koostööpartner: Rakvere AmetikoolRakvere Ametikool on üks neljast Lääne-Virumaal tegutsevast kutse- ja kõrgkoolist, kellega koostöös on töötukassal olnud võimalus arendada maakonnas täiskasvanute täiendõpet ning teha koostööd tööandjatega sobiva tööjõu ettevalmistamiseks.  Kool on sisendi saamiseks võtnud initsiatiivi ning kohtunud tööandjatega, korraldanud ümarlaudu ja kohtumisi eesmärgiga pakkuda koolitusi vastavalt turu nõudlusele. 
 • Kohalik omavalitsus: Rägavere vald173,7 ruutkilomeetri suuruse territooriumiga Rägavere vald asub Lääne-Virumaa idaosas, Tallinnast ja Narvast võrdselt 120 kilomeetri kaugusel. Selles alla 900 elanikuga omavalitsuses oli möödunud aasta lõpus registreeritud 16 töötut (aasta alguses oli vastav näitaja 27). Kuna omavalitsuses kohapeal on töökohti vähe, siis enamus inimesi käib ja asub tööle maakonnakeskusesse. Koostöös valla sotsiaaltöötaja Annelyga oleme leidnud lahendusi ja saanud aidata tööle pikaajalisi töötuid.

​Põlvamaa

 • Tööandja: Põlva Tarbijate ÜhistuPõlva Tarbijate Ühistu on meie jaoks üks suuremaid tööandjaid ning praktikabaase. Klientidele tähendab see võimalust olla tööl või praktikal sisuliselt maakonna igas nurgas. Oma suurusest tulenevalt suudab tarbijate ühistu pakkuda mitmekesiseid praktikavõimalusi. Ettevõte on meie jaoks üks paremaid tagasiside andjaid meie klientide kohta, mis on väga oluline, et klientidega edasi minna.
 • Koostööpartner: SA Maarja Küla. Maarja Küla väärib esiletõstmist mitme kandi pealt. Ühest küljest on ta meie koostööpartneriks töötute vabatahtliku töö ning praktikabaasina, mille järgselt on mitmed meie kliendid sinna tööle saanud. Teisest küljest  püüame me koos aidata küla elanikke töötamisele lähemale tehes selleks igakuiseid juhtumikoosolekuid. Maarja Külas töötavad ja elavad erilised inimesed. Kogu tegevus on sihitud sellele, et elanikud liiguksid samm-sammu haaval lähemale iseseisvumisele ning töötamisele.  Nad tunnevad oma elanikke läbi ja lõhki, teavad nende võimeid ja piire ning ühiselt saame leida parima variandi edasiminekuks.  Maarja Küla on meie jaoks partner, kellelt meil endal on veel palju õppida. Nagu mõned meie kliendid, kes on nende juures käinud, on öelnud – tegelikult me ei tea, kummal pool on normaalsemad inimesed – kas seal külas või sealt väljaspool.
 • Kohalik omavalitsus: Värska vald. Koos Värska vallaga oleme arutanud võimalusi pikaajaliste töötute tööle aitamiseks. Vald on olnud aktiivne kaasamõtleja ning kaasanud meid ka oma sotsiaalkomisjoni töösse. Koostöös vallaga oleme pikaajalistele töötutele pakkunud nii tööklubi kui tööharjutuse teenust, seejuures on vald olnud igati abiks klientide motiveerimisel ning sobivate lahenduste otsimisel. 

Pärnumaa

 • Tööandja: AS Wendre. AS Wendre on rahvusvaheline ettevõte, Euroopa juhtiv magamistarvete tootja. Oleme nendega pikalt koostööd teinud, eeskätt töövahenduse osas. Lisaks oleme üheskoos tulemuslikult koolitanud töötuid vastavalt tööandja soovidele ning pärast koolitust on enamik osalenuist asunud Wendresse tööle. AS Wendre osaleb aktiivselt ka meie korraldatud ümarlaudadel ja teabepäevadel.
 • Koostööpartner: Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Kutsehariduskeskuses on kõige suurem valik töölesaamiseks vajalikke koolitusi, professionaalsed, sõbralikud, koostööaltid ja abivalmid töötajad ning tasemel õppejõud ja koolitajad. Töötukassa kliendid on rahul olnud nii kutsehariduskeskuse koolituste sisu kui ka koolitajatega. Kutsehariduskeskus on olnud töötukassa aktiivne koostööpartner, algatades ja korraldades mitmeid ümarlaudu koos Pärnu tööandjate ja töötukassa spetsialistidega. 
 • Kohalik omavalitsus: Audru vald. Koostöös Audru Vallavalitsusega oleme Audru valla kliente tööle aidanud. Sealhulgas oleme korraldanud tööandjatele teabepäevi ning töötutele tööharjutuse teenuse, mille raames koolitasime välja klienditeenindusvaldkonna töötajaid. Audru Vallavalitsus osales aktiivselt teenust vajavate klientide selgitamisel. Ka meie igapäevane koostöö on sujuv ja toimib hästi, vallvalitsuse töötajatest tahaks esile tõsta humanitaarnõunik Peep Tarret ja vallavanem Siim Suursilda.

Raplamaa

 • Tööandja: AS Selver Rapla Selver. Oma tulekuga tekitas AS Selver maakonna tööjõuturul aktiivse liikumise. Esimese sammuna andsid nad  töötukassale  vahendada 47 töökohta. Töövahendusteenus on aktiivselt jätkunud, lisandunud on tööpraktika teenuse kasutamine. 
 • Koostööpartner: Rappeli Keskus OÜ. 2012. aastal valminud ärikeskus on sisse saanud tegutsemishoo ja koondanud oma keskusesse 26 firmat. Sellega on keskus elavdanud tööturgu ja tekitanud maakonda juurde uusi võimalusi. Töötukassa poolt toimub pidev töövahendus Rappeli keskuses tegutsevatele firmadele. Lisaks töövahendusele oleme sõlminud ärikeskuses asuvate firmadega 21 teenuste lepingut (tööpraktika, palgatoetus).
 • Kohalik omavalitsus: Rapla vald. Rapla vald käivitas Euroopa Sotsiaalfondi  tugiisikute projekti , millel on olnud  väga suur mõju meie igapäevasele koostööle. Oleme tunnetanud tugiisikute kaudu otsest ja praktilist abi töötute teenustele ja tööle suunamisel ning tulemusteni jõudmisel.

Saaremaa

 • Tööandja: Saaremaa Lihatööstus OÜ. Saaremaa Lihatööstus oma rohkem kui 100 töötajaga on üks Saaremaa suurematest tööandjatest. Oleme nendega koostööd teinud juba aastaid, suure osa oma personalist leiavad nad just töötukassa kaudu – meie kaudu on otsitud nii lihttöölisi kui juhiabi ja raamatupidajat. Lihatööstus on aktiivne tööturuteenuste kasutaja: kuus inimest on nende juures tööle asunud palgatoetusega, tööpraktikal on olnud viis töötut, lisaks on töötutele võimaldatud proovitööd. Samuti on ettevõte tutvustanud oma tööruume ja -tingimusi osakonna töötajatele, kes saavad seetõttu anda klientidele parema ülevaate pakutavatest töökohtadest. 
 • Koostööpartner: Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia. Juba aastaid on koolituskeskus Osilia olnud töötukassa partner tööturuteenuste pakkumisel. Nii tööturukoolitused kui tööklubid ja tööharjutused on korraldatud ja läbi viidud väga korrektselt. Teenuseid osutatakse meeskonnana ning läbiviijad on olnud väga tugevad õppejõud ja juhendajad. Näiteks tööharjutus korraldati väga tulemuslikult, pooled töötud aidati tööle, harjutus viidi lõpule vähem kui poolte osalejatega. Koolituskeskus panustab palju teenuste korraldusse, nad on pühendunud töötute tööle aitamisele.
 • Kohalik omavalitsus: Leisi vald. Leisi vald on väga huvitatud koostööst töötukassaga. Koos oleme leidnud parimad teenused valla töötutele, näiteks korraldasime lähtuvalt inimeste vajadustest tööharjutuse asemel tööklubi ja see toimus oma vallas. Vald leidis koolimajas ruumid oma valla töötute arvutikoolituseks. Vald tunneb huvi oma töötutest elanike käekäigu vastu ning vallavalitsuse töötajad leiavad alati aega koos töötukassaga arutada vajalike tööturuteenuste pakkumise üle.

Tartumaa

 • Tööandja: Enics Eesti AS. Enics Eesti on Tartumaa suurtööandja, kes värbab pidevalt töötajaid nii meie maakonnas kui ka naabermaakonnas ja sealhulgas õpetab neid ise välja. Töötajate värbamisel on tööandja olnud valmis eelistama meie kliente, tehes tööintervjuud piirkondlikus töötukassa osakonnas. Lisaks võimaldab tööandja praktikat nii töötukassa tavakliendile kui ka erivajadusega inimestele. 
 • Koostööpartner: SA Eesti Agrenska Fond. Koostöös SA Eesti Agrenska Fondiga  korraldame  tööharjutust intellektipuudega noortele. Meie ühine soov on anda erivajadusega inimesele kuulumistunne ning näidata, et ta on tööjõuna meile sama vajalik kui iga teine. Eesti Agrenska Fond lähtub oma tegevuses puudega inimestele võrdsete võimaluste loomise põhimõttest – alates varasest lapseeast kuni osalemiseni tööturul. Agrenska tööd vaadates on näha nii nende süda kui tegu – kõik ikka erivajadusega inimese toetuseks. 
 • Kohalik omavalitsus: Elva linnElva Linnavalitsus väärib esmalt tunnustust selle eest, et nad on esimene kohalik omavalitsus Tartu maakonnas, kes pöördus töötukassa poole palvega pakkuda linna töötutele teenust kohapeal. Juba pärast esimest kohtumist sündis plaan alustada piirkondliku tööharjutusega. Elva linn suhtus õppekava kokkupanekusse suure pühendumisega ning koos ületasime kõik takistused. Täname Elva Linnavalitsust, kes hindab kõrgelt sotsiaalvaldkonda, seisab oma rahva huvide eest ja leiab inimeste aitamiseks parimaid koostööpartnereid.

Valgamaa

 • Tööandja: AS Hoolekandeteenused Tõrva Kodu. Tõrva Kodu on olnud pikalt töötukassa aktiivne koostööpartner, eelmisel aastal leidis nende juures tööd 16 pikaajalist töötut. Samuti on nad juba teist aastat meie vabatahtliku töö koostööpartner ja loonud seeläbi võimaluse kohaliku kogukonna töötutel ennast vajalikena tunda. Tõrva Kodu personalitöötajatega on alati meeldiv suhelda ning koostöös oleme leidnud võimalused erinevate olukordade lahendamiseks töötute tööle aitamisel.
 • Koostööpartner: Hille Krusberg, tööklubi läbiviija. Valgamaa osakonna aasta koostööpartner on tööklubi läbiviija Hille Krusberg. Kõigi tööklubis osalenute tagasiside on olnud positiivne. Meie töötukassas ei tunne pärast tööklubis osalemist heas mõttes oma kliente ära, nendega on väga head tööd tehtud. 
 • Kohalik omavalitsus: Hummuli vald. Kohalikest omavalitsustest oli mullu Valgamaa osakonna aktiivseimaks koostööpartneriks Hummuli vald. Valla initsiatiivil korraldati koos töötukassaga läbiviidud mobiilne nõustamine MOBI, vald on leidnud võimalusi vabatahtlikuks tööks ning pakkunud tööd kahele hooldajale koos eelneva töötukassa korraldatud erialakoolitusega. 

Viljandimaa

 • Tööandja: Eesti Höövelliist OÜ. Viljandimaa aasta tööandjaks on osaühing Eesti Höövelliist. Tegemist on Suure-Jaani valla ühe suurima tööandjaga, kes tajub kohaliku maakonna tööjõu olukorda ning kellega toimub sisuline koostöö juba pikemat aega. Vabu ametikohti täidab tööandja töötukassa abiga ning koolitab sobivad töötajad välja mõistliku perioodi vältel tööpraktika teenust kasutades. Tööandja hoiab end pidevalt kursis lähipiirkonna töötuse olukorraga ning ettevõtte kahes tootmisüksuses saavad tööd väga paljud kohalikud inimesed. Töö tegemise muudavad mugavaks väga head töö- ja tootmistingimused, tänapäevane töökeskkond ning töövahendid.
 • Koostööpartner: SA Viljandi HaiglaViljandimaa osakonna aasta koostööpartneriks on SA Viljandi Haigla. Tegemist on suurima tööandjaga Viljandimaal, kes tajub kohapealset maakonna tööjõu olukorda ning kellega toimub sisuline koostöö mitmes vallas. Peamisteks koostöökohtadeks on tööpraktika ning hooldustöötajate koolituse ajal ettevõttepraktika võimaldamine. Osalejate tagaside väljaõppe kohta on olnud väga hea, samuti on tööandja alati andnud praktikantide kohta väga põhjaliku tagasiside.
  Praeguseks oleme Viljandi haiglaga juba üle aasta teinud koostööd sõltlaste toetamisel ja tagasitoomisel tööturule. Rehabilitatsiooniteenusel olevad töötud on saanud töötukassalt nii tööturualast nõustamist, võlanõustamise teenust, kui ka osaleda eesti keele ja hooldustöötaja koolitusel ning sel moel oleme püüdnud anda sõltlastele võimalikult hea stardipositsiooni tööturule naasmiseks. Koos oleme arutanud töötuna arvel olevate alkoholisõltlaste abistamise võimalusi.
  Tulevikule mõeldes oleme teinud esimesed sammud koostöö arendamiseks puudega inimeste tööleaitamisel. Arvestades, et tulevikus hakkab töötukassa tegelema ka osalise töövõimega inimestega, on Viljandi Haiglal meie koostööpartnerina edaspidi vaid kasvav roll.
 • Kohalik omavalitsus: Suure-Jaani valdViljandimaa  aasta KOV koostööpartner on  Suure-Jaani vald.  Koostöö valla sotsiaaltöötajatega on olnud väga tõhus: nad mõtlevad alati meiega kaasa ning kui vaja, järgnevad ka konkreetsed tegevused kliendi paremaks toetamiseks. Samuti pöörduvad sotsiaaltöötajad julgelt oma küsimustega meie poole ning meie ühised kliendid saavad kahepoolselt tuge ja abi töö leidmisel või oma elu korraldamisel. Suisa kolmepoolse koostöö  näiteks on juhtum, kus meie psühholoogilise nõustamise teenuse osutaja tundis muret kliendi psühhiaatri vastuvõtule jõudmise pärast, mispeale Suure-Jaani valla sotsiaaltöötajad organiseerisid ise kliendi kohale jõudmise. Suure-Jaani valla huvi koostöö vastu ilmestab ka kutse töötukassa esindajale sotsiaalkomisjoni töös osalemiseks.

Võrumaa

 • Tööandja: Jaagumäe taluJaagumäe talu on juba aastaid teinud tööd selle nimel, et kohalik inimene saaks toidu värskena ja võimalikult otse tootjalt. Jaagumäe talu, Jaagumäe Kaubanduse OÜ ja Jaagumäe Agro OÜ annavad tööd rohkem kui sajale inimesele. Ettevõtted investeerivad raha Võrumaale ja panustavad sellega olulisel määral Võrumaa arengusse. Jaagumäe talu tugevuseks on kogu pere koostöö peremees Mart Timmi juhtimisel. Ettevõttes väärtustatakse tööinimest, kedagi, kes vähegi hakkaja, ei põlata Jaagumäe talus ära. Eesti Töötukassale on Jaagumäe talu olnud aastaid hea ja usaldusväärne partner tööandjana ning töötukassa tegemiste toetajana.
 • Koostööpartner: Võrumaa Kutsehariduskeskus.  „Hea kool kogu eluks“- selline on Võrumaa Kutsehariduskeskuse moto, mis nelja sõnaga võtab kokku kooli suhtumise oma õpilastesse. Töötukassa koostöös kooliga saavad meie kliendid läbida koolitusi, mis võimaldab elukestvat õpet. Keevitajad ja kokad on koolituse läbides saanud tugeva baashariduse, kuhjaga innustust ning suure konkurentsivõime tööturul. Tänuväärne on olnud ühine projekt noortega, kus positiivne tagasiside on alati seotud koolituse sisu, tugeva mentorluse ja kindlasti lapsehoiuteenuse võimalusega. Suur aitäh kogu kooli töötajaskonnale, kes on meie, Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna töötajatele pühendanud oma aega, et korraldada ekskursioon oma valdustes, kes leiavad aega kohtuda meie töötutega enne koolitusi toimuvatel infopäevadel ja alati operatiivselt suudavad leida koolitaja, kui on vajadus alustada kursusega.
 • Kohalik omavalitsus: Võrumaa Omavalitsuste Liit.  Märkamine ja  lahenduste otsimine on märksõnad, mis saadavad meid igapäevatöös. Tulemust aitab saavutada koostöö.  Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Võrumaa  13 omavalitsusega on olnud   Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna koostööpartneriks, tänu kellele on saanud abi ja tuge paljud inimesed.  Töökoosolekud erinevatel tasanditel omavalitsustöötajate ja omavalitsuste liidu töötajatega, ühised võrgustikutöö koosolekud, juhtumikorraldus, seminarid, nõustamispäevad jms on aidanud tõsta inimeste teadlikkust, lahendada probleeme ja parandada nii tööleaitamist kui toimetulekut. Tunnustame Omavalitsuste Liidu koordineerivat ja kaasaaitavat rolli võrgustikutöö korraldamises ja erinevate osapoolte kaasamises. 
   

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile Bännerile klikates jõuate ajutiste töökohtade keskkonda.

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)