Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa tunnustab eelmise aasta parimaid koostööpartnereid

Prindi

Lisatud 12.01.2016 | Uuendatud 12.01.2016

Töötukassa tunnustab 13. jaanuaril juba neljandat korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega oleme teinud tõhusat koostööd inimeste tööleaitamisel. 

Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad. Sel aastal tunnustatakse ka töötukassa toel 2015. aastal alustanud parimat ettevõtet.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas: „Töötukassa aitas 2015. aastal tööotsingutel 78 689 inimest. Tööandjad usaldasid meile vahendada pea 45 000 tööpakkumist.“

„Koostööpartnereid on töötukassal ligi  8000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped 15 suurettevõttega,“ ütles Paavel. Veel lisas ta, et mitme aasta pikkune koostöö erinevate koospartneritega annab kindlustunde, et koos saame hakkama ka vähenenud töövõimega inimeste tööle saamise toetamisega.


Hiiumaa

 • Aasta tööandja: OÜ Hiiu Nikerdis
  OÜ Hiiu Nikerdis  on tuntud väikeettevõte Hiiumaal, mille asutas perega Kärdlasse kolinud tallinlane Joel Tiitso aastal 2012. Lisaks pealinnast äratulekule oli üheks põhjuseks see, et saarel puidust võinugasid, pannilabidaid ja muid tarbeesemeid peaaegu ei tehtud ning Tiitsole puutöö väga meeldib.
  ​Töötukassaga alustati koostööd 2012. aasta kevadel. Tööandja on osalenud aktiivselt töötukassa korraldatud teabepäevadel ja ümarlaudadel. Ettevõte on valmis korraldama tööpraktikat ka siis, kui hetkel vabad töökohad puuduvad, andmaks töökogemust töötutele. OÜ Hiiu Nikerdis on sõbralik ja abivalmis koostööpartner.
   
 • Aasta koostööpartner: SA Tuuru
  Läbi erinevate aastate on SA Tuuru-ga olnud suurepärane koostöö. SA Tuuru on pakkunud töötukassale kvaliteetset tööklubi teenust, arvutikoolitust ja töötute ettevõtlusalast nõustamist. Samuti on SA Tuuru töötukassa koolituskaardi partner.
   
 • Aasta KOV: Hiiu Vallavalitsus
  Meie mulluseks parimaks koostööpartneriks on Hiiu Vallavalitsus ja valla maastikukujundaja-haljastusspetsialist Mai Sinilaid, kellega oleme juba aastaid teinud viljakat koostööd tööharjutuse tegevuste korraldamisel. 

Ida-Virumaa

 • Aasta tööandja: Martimber Group OÜ
  Martimber Group OÜ on 2015. aasta alguses loodud puidutööettevõte. Sobivate töötajate leidmiseks palus noor ettevõte töötukassa abi. Oma lühikese tegutsemisaja jooksul on ettevõte võtnud praktikale ja hiljem tööle  pikaajalisi, sotsiaalsete erivajadustega kliente, vähenenud töövõimega kliente ja noori, keda õpetatakse välja tööprotsessi käigus. Juhi veendumus on, et igale inimesele tuleb anda võimalus ennast tööga näidata. Nii näiteks sai seal tööd psüühilise erivajadusega Galina, kes praegu saab oma tööga tööandja määratud tugiisikuga kenasti hakkama. 
   
 • Aasta koostööpartner: Narva Kutseõppekeskus
  Narva Kutseõppekeskus on töötukassa pikaajaline usaldusväärne koostööpartner. Meie koostöö on arenenud partnerluseks – oleme ühiselt korraldanud erinevaid  üritusi, nagu teabepäevi, messe, haridusfestivale. Meie eriline tänu kuulub kooli juhtkonnale, täiskasvanute koolituse osakonnale ja karjäärikeskusele, kes on aktiivselt osalenud töötukassa partnerite koostööseminaridel ning  andnud vajalikku tagasisidet, panustades seeläbi töötukassa teenuste arendamisse. Kooli tegemistest peegeldub missioonitunnet ja tahet panustada piirkonna tööturu arengusse.
   
 • Aasta KOV: Kiviõli Linnavalitsus
  Kiviõli Linnavalitsus tunneb vastutust kohalike elanike hea käekäigu eest ja panustab nende toetamisse töö leidmisel või pikaajaliste töötute aktiviseerimisel.  Linnavalitsuse sotsiaaltöötajad on meie koostööpartnerid ja abilised.
  Näiteks lõppes mullu projekt „Ettevõtlik lapsevanem – Kiviõli piirkonna väikelastega vanemate toetamine tööle rakendumisel“, milles osales kokku 65 piirkonna noort lapsevanemat. Koos MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskusega aitas linnavalitsus meil korraldada abivajavale perele isikliku abistaja teenuse. Siiras soov  aidata peredel hakkama saada, kui peres on hooldatav inimene, on imetlusväärne. Meie piirkonna jaoks on see uus lähenemine ning positiivne tulemus, mis paneb suured lootused edaspidisele tulemuslikule koostööle.

Jõgevamaa

 • Aasta tööandja: SA Põltsamaa Tervis
  SA Põltsamaa Tervis on olnud meie usaldusväärseks partneriks juba mitmeid aastaid. Sihtasutuse põhiväärtusteks on hoolimine, töötajate individuaalsete vajadustega arvestamine ja võimaluste pakkumine. Nad on avatud koostööks ja otsivad lahendusi, et säilitada töökohti ka vähenenud töövõimega inimestele. Nad on kaasamõtlejad tervise- ja sotsiaalvaldkonna edendamisel.
 • Aasta koostööpartner: AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu
  Oleme leidnud Võisiku Koduga tulemuslikke kokkupuutekohti, mis on viinud Kodu elanikke toetavate ja arendavate tegevusteni. Näiteks on kliendid saanud tuge, vajalikke teadmisi ning abi tööellu sisenemiseks või naasmiseks Kodus toimunud tööklubist. Koostöös leiame lahendused, kuidas neid motiveerida ning tööotsingutel toetada.
   
 • Aasta KOV: Palamuse vald
  Valla sotsiaaltöötajad Marju Liivak ja Jaanika Eller on olnud meile abiks asjakohaseimate lahenduste leidmisel. Omavalitsuse esindajana tunnevad nad huvi töötute elanike käekäigu vastu ning leiavad alati aega meiega koostööks. Nad on aktiivsed kaasamõtlejad, lahenduste otsijad, kes toetavad ja abistavad meid igati, et liikuda koos ühise eesmärgi – inimeste tööle aitamise poole.

Järvamaa

 • Aasta tööandja: AS Jalax
  AS Jalax on Järvamaa üks suurimaid metallitööettevõtteid ja töötukassa pikaajaline koostööpartner. Ettevõte on kasutanud mitmeid töötukassa teenuseid ning osalenud erinevatel üritustel ja ümarlaudadel. Töötajate leidmiseks oleme korraldanud värbamispäevi, ettevõttele sobivaid koolitusi ja tööprakikat. Ettevõtte võimaluste paremaks tundmiseks on töötukassa töötajad käinud kohapeal töökorralduse ja –keskkonnaga tutvumas. Meie koostöö jätkub ka tulevikus, aitamaks ettevõtjal sobivaid töötajaid leida. 
 • Aasta koostööpartner: MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
  MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus tegeleb vähenenud töövõimega inimeste, noorte, väikelaste vanemate ja pikaajaliste töötutega. Neil on kompetents psühholoogilise nõustamise, võlanõustamise, tööharjutuste läbiviimiseks, tööklubide korraldamiseks ja individuaalse töölerakendamise mentorite pakkumiseks. MTÜ Sesok on teenusevajajatele lähedal, tunneb kohalikke olusid ja võimalusi, areneb pidevalt, on sotsiaalselt tundliku närviga ja usub igasse inimesse. Üksi ja koos töötukassaga on uuesti jalule ja õigele rajale aidatud paljusid inimesi üle Järvamaa.
   
 • Aasta KOV: Roosna-Alliku vald
  Millises Järvamaa vallas on 2015.aastal töötus kõige kiiremini vähenenud? Aasta algusega võrreldes on seal aasta lõpuks poole vähem töötuid.
  Millises Järvamaa vallas on korraldatud töötutele kõige toetavamaid teenuseid? Näiteks pikaajaliste töötute tööharjutus Equilibre Hobukooli pargis, mis andis osalejatele suure lisandväärtuse.
  Millises vallas on Järvamaa kõige hoolivam vallavanem? Ta on osalenud kõigil koostöökohtumistel töötukassaga. Tal on täielik pilt oma valla elanikest, nende käekäigust, majanduslikest võimalustest, elust-olust ja tööjärjest. Ta tunneb valla ettevõtlusmaastikku, toetab kohalikke tööandjaid ja kujundab valla kuvandit.
  Millises vallas on Järvamaa kõige noorem abivallavanem? Tema põhiliseks töökohustuseks on sotsiaalküsimuste lahendamine. Ta suhtleb aktiivselt töötukassa juhtumikorraldajatega ning osaleb omal initsiatiivil koos klientidega juhtumikoosolekutel, leidmaks noortele või pikaajalistele töötutele uusi võimalusi edasiliikumiseks.
  Vastus neile küsimustele on Järvamaa 2015. aasta koostööpartner kohalike omavalitsuste seas –  Roosna-Alliku vald.

Läänemaa

 • Aasta tööandja: Trafonova OÜ
  Trafonova OÜ alustas tootmistegevust endises PKC Eesti AS Haapsalu tehases. Ettevõte loodi eesmärgiga pakkuda Skandinaaviamaade ja  pidevalt laienevale Eesti elektroonikatööstusele konkurentsivõimelist ja kvaliteetset induktiivkomponentide valmistamise teenust.
  Trafonova OÜ võttis töötukassa Läänemaa osakonnaga ühendust juba enne ettevõtte reaalse tegevusega alustamist. Töötajate värbamisel on nad eelistanud töötuna registreeritud inimesi. Tööle kandideerijad on käinud proovitööl ja saanud lühiajalise väljaõppe töökohal. Kõik ettevõttes tööpraktikal olnud on sinna ka tööle asunud. Loodame ettevõtte arenguplaanide elluviimisele kaasa aidata ka edaspidi. 
   
 • Aasta koostööpartner: SA Läänemaa Arenduskeskus
  Meie koostöö on olnud pikaajaline ning algatused ühisteks tegevusteks on tulnud mõlemapoolselt. Arenduskeskus on olnud alati huvitatud ja aktiivne  osalema ja panustama töötukassa ürituste õnnestumisesse, olgu selleks siis Läänemaa töömess, tööklubi, tööandjate teabepäev või töötukassa kliendi nõustamine äriplaani edukaks valmimiseks. Samuti on nad valmis arutama ja arvamust avaldama erinevatel tööelu puudutavatel teemadel nagu töövõimereform, kaitstud töökohad maakonnas jm. Arenduskeskus on töötukassat kaasanud kohtumistele potentsiaalsete maakonnas äri alustada soovivate tööandjatega ning kutsunud kaasa mõtlema ja rääkima kohalike tegevuskavade koostamise juures. 
   
 • Aasta KOV: Haapsalu Linnavalitsus
  Kohalikest omavalitsustest on töötukassa Läänemaa osakonna aktiivseimaks  koostööpartneriks Haapsalu Linnavalitsus ja aselinnapea Kaja Rootare. Kaja on alati aktiivne kaasamõtleja ja lahenduste otsija. Töövõimereformi valguses on ta väga keskendunud ja hoolivalt lähenenud vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamise teemade aruteludele ja Haapsalu linna võimaluste leidmisele teenuste arendamisel.
   

Lääne-Virumaa

 • Aasta tööandja: AS Pihlaka
  AS Pihlaka on Lääne-Virumaal tegutsev ettevõte, kelle maitsvat toodangut teab pea iga eestlane. Pihlaka meistrite käe all valmivad kondiitri-, pagari- ja kulinaariatooted. Ettevõte väärtustab oma töötajaid ja loob usaldusväärse koostöö oma partneritega. Töötukassaga seob ettevõtet pikaajaline koostöö. Nende kompetentsed personalitöötajad kasutavad töötukassa töövahendusteenust, tulevad kaasa uuendustega ning annavad operatiivset ja sisulist tagasisidet teenuste osas. Töötaja värbamisel kasutatakse vajadusel erinevaid tööturumeetmeid.
   
 • Aasta koostööpartner: Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool
  Lääne-Viru Rakenduskõrgkool on rakenduskõrgharidust, kutseõpet ning täiskasvanute täiendus- ja ümberõpet pakkuv õppeasutus Lääne-Virumaal, Mõdrikul.Kooli täiendusõppeosakond teeb väga aktiivselt koostööd töötukassaga, osaledes riigihangetes ning pakkudes erinevaid tasulisi ja tasuta koolitusi maakonnas. Koostöös on nad paindlikud ning mobliised, õpetades meie kliente nii Tapal, Tamsalus kui ka Väike-Maarjas. Koolitustel kasutatakse  kaasaegseid õppevahendeid ja õpetamismeetodeid, kursuseid viivad läbi kooli lektorid ning praktikud erinevatest ettevõtetest. Paljudel koolitajatel on andragoogi kutse, mida kool oma töös täiskasvanutega väga väärtustab.
 • Aasta KOV: Kunda Linnavalitsus
  Kunda Linnavalitsus on oma elanikest hooliv, lahendustele orienteeritud ja koostööle panustav kohalik omavalitsus. Sotsiaaltöötajad on valmis lähenema klientidele lähtuvalt nende vajadustest. Nad on klientide suhtes objektiivsed, avatud ettepanekutele ja positiivselt meelestatud töötukassa pakutavate võimaluste kasutamiseks. Nendega koostöös saame kliendi kohta informatsiooni, mis aitab kaasa kliendile efektiivseimate lahenduste leidmisele. Sellega väldime kasutuid tegevusi, säästame aega ja hoiame kokku kulusid. Kunda Linnavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad hoiavad end alati kursis meie võimalustega ning on avatud koostööle.

Põlvamaa

 • Aasta tööandja: Kagureis OÜ
  OÜ Kagureis  suudab  pakkuda mitmekesiseid praktikavõimalusi (klienditeenindaja, administraator, puhastusteenindaja, kokk jne).  Töötukassa tööpraktika abiga on uusi inimesi välja õpetatud ja palgatoetuse toel ka tööle võetud. Ettevõte annab võimaluse ka neile, kes on tööturul erinevatel põhjustel väiksema konkurentsivõimega.Tööandja tajub kohaliku maakonna tööjõuolukorda, meie koostöö on sisuline ja pidev. Ettevõte annab tagasisidet meie klientide kohta, mis on väga oluline, et klientidega edasi minna. 
   
 • Aasta koostööpartner: Eesti Juristide Liit  ja Vambola Olli
  Teeme koostööd alates 2014.aastast. Enne töötute nõustamise juurde asumist rääkis Vambola meile osakonnas põhjalikult võlanõustamise teenusest ning võitis konsultantide usalduse. Vambola selgitas, milliste probleemidega tema saab aidata ja kui tema ei saa, siis kes saaks. Konsultandid oskavad nüüd paremini tähele panna võlanõustamise vajadusele viitavaid märke.
  Vambola selgitab klientidele erinevaid lahendusvariante, juhendab, mida edasi teha, et lahenduseni jõuda, annab nõu, kuidas suhelda erinevate asutustega (töövaidluskomisjon, kohtutäitur, pank jne), et probleemi mõlemale poolele sobivalt lahendada. Kes on võlanõustaja juurde jõudnud, see on sealt ka abi saanud. Teinekord isegi rohkem kui klient või tema konsultant on osanud oodata. 

   
 • Aasta KOV: Valgjärve vald ja sotsiaaltöötaja Riina Marran
  Riina tunneb hästi oma valla inimesi. Riinal on tänuväärne oskus kaasa mõelda, leida inimestele lahendusi elu käänuliste kurvidega tee läbimisel. Kui vaja, siis toetab, kui vaja,  nügib tagant. Riina on valmis koostööpartnereid ära kuulama ja neile nõu andma. Kui me ei saa teenust otse valda tuua, on Riina see, kes uurib välja, kuidas on võimalik käia teenusel naabervallas.  Kui Valgjärve vallas toimus tööklubi, otsis Riina töötutele seltsi  just mitteaktiivseid, kodus olevaid üksi jäänud kliente, et  neil tekiks võimalus väikeste sammudega  uue alguse poole liikuda. Riina aitab nõuga ja südamest tuleva sooja jõuga. 
   

Pärnumaa

 • Aasta tööandja: Stram OÜ
  Stram OÜ toodab voodeid ja madratseid. Stram on Pärnumaa oluline tööandja,  pidevalt arenev ja kasvav, innovaatiline ja avatud partner. Meie koostöö algas 2009 aastal ja on kestnud tänaseni. Peamiselt oleme abistanud töötajate leidmisel Lisaks töövahendusele on Stram OÜ aktiivselt kasutanud tööpraktikat, proovipäeva ja palgatoetust. Tööandja annab alati kiiret ja asjakohast tagasisidet tööle kandideerijate kohta, mis on meie töös väga oluline. Ühiseks edulooks peame nelja kuulmispuudega inimese tööle asumist Stram OÜ-sse tööpraktika ja viipekeele tõlgi teenuste abil. Ettevõte on sobivate töökohtade olemasolul valmis erivajadusega inimesi värbama ka tulevikus. 
   
 • Aasta koostööpartner: MTÜ Pärnu Horisont
  MTÜ Pärnu Horisondiga on Pärnumaa osakonnal väga hea koostöö meie ühiste klientide tööle aitamisel juba pikemat aega. MTÜ juhatuse liige Ilme Seepere teeb oma tööd südamega, on kindlate põhimõtete ja suurte kogemustega ning aitab paljusid erinevate probleemidega inimesi. Ta ei pelga lahenduste leidmist ka keerukamate olukordade puhul nagu pikaajalise töötuse ja sõltuvustega kaasnevad probleemid. Ilme abiga on mitmed lootuse kaotanud töötud endale töö leidnud. Ta oskab neid motiveerida ja ühtlasi suunab neid pingutama eesmärgiga leida töö. Oma positiivse ellusuhtumisega on ta paljudele klientidele, kolleegidele ja koostööpartneritele eeskujuks.
 • Aasta KOV: Kihnu vald
  Kihnu on eriline vald, mis on osa Pärnumaast, kuid samas oma asukoha tõttu eriliselt väljakutseid pakkuv. Töötukassa on oma tegemistega saarele alati oodatud. Kihnu valla töötajad, eriti Ingvar Saare, Taivi Vesik ja Aive Havik on aidanud kaasa meie heale koostööle tööandjatega, kooliga, töötutega ja teiste huvilistega. Näiteks tõi Kihnu sotsiaaltöötaja oma valla pikaajalised töötud Pärnusse töötukassasse, et meie omakorda saaks neid kliente nõustada ja välja selgitada, millist abi nad vajavad. Koostööst sündisid Kihnu vallas tööharjutus, vabatahtlik töö ja nõustamisteenused. Kihnu Vallavalitsus hoolib oma inimestest ja seetõttu on nendega meeldiv ühise eesmärgi nimel töötada.

Raplamaa

 • Aasta tööandja: OÜ Kohila Vineer
  Kohila Vineer on kiiresti arenev ettevõte, kes mõjutab kohalikku tööturuolukorda väga tugevasti. Tehase laiendamine ja uute töötajate värbamisprotsess käivitas koostöö kõigi töötukassa osakondadega. Ettevõttes on loodud koolitussüsteem oma töötajatele ning alati leitakse aega töötukassaga läbirääkimiseks ja erinevate koostöövormide elluviimiseks. Ettevõtte annab töötukassa jaoks olulist tagasisidet ja pakub omapoolseid lahendusi.
   
 • Aasta koostööpartner: Eesti Juristide Liitvõlanõustaja Anne Hindpere-Raudsik
  Võlanõustamise teenuse maine Raplamaal on väga kõrge. Võlanõustaja teeb oma tööd hingega ja tihtilugu palju rohkem ja suuremas mahus, kui temalt oodatakse. Anne teeb aktiivset koostööd konsultantidega ja otsib parimaid lahendusi. Klientide positiivne tagasiside kinnitab, et on saadud väga professionaalset ja vajalikku abi. 
   
 • Aasta KOV: Vigala vald
  Vigala vald kuulub mõõtmetelt väikeste omavalitsuste hulka , kuid tegutseb ja mõtleb suurelt ja piireületavalt. Kui tööharjutuse grupi planeerimine kulges visalt, siis valla poolt tuli valmisolek komplekteerida grupp nii Rapla- kui Pärnumaa osakonnas arvel olevatest Vigala valla elanikest. Koostöös lahendati bürokraatlikud küsimused ning teenus käivitus. Sellise koostööga sai ka väike vald kohapeale vajaliku teenuse ning jäi ära transpordi korraldamise vajadus. Omavalitsus on aidanud edendada ka koostööd töötukassa ja kohalike tööandjate vahel. 

Saaremaa

 • Aasta tööandja: Annemark OÜ
  Annemark OÜ pakub erinevaid koristusteenuseid. Töötukassa Saaremaa osakonnaga on koostööd tehtud juba 2009. aastast alates. Kasutatud on nii töövahenduse, palgatoetuse, tööpraktika kui ka tugiisiku teenust. Tööd pakutakse ka vähenenud töövõimega inimestele – praegu töötab ettevõttes tugiisiku teenuse abil kaks töötukassa klienti ning nende tööga ollakse väga rahul. Ettevõtte juhatuse liiga Meelis Liigsoo on olnud valmis oma kogemusi vähenenud töövõimega inimeste tööandjana ka teistega jagama – näiteks kõneles ta Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas toimunud puuetega meeste mobiilsel nõustamisel. 
 • Aasta koostööpartner: Kuressaare Ametikool
  Koostööd Kuressaare Ametikooliga iseloomustab eelkõige uuenduslikkus ja usaldus. Just nende kahe abil töötasime koos välja uue lähenemise tööharjutuse teenusele pikaajaliste töötute aktiviseerimiseks.  Uudne lähenemine seisneb selles, et esiteks on see suunatud pikaajaliste töötute kollektiivis töötamise kujundamisele, teiseks tutvustatakse osalejatele viie eriala - õmblemine, ehituspuusepatööd, maalritööd, väikelaevade ehitus ja käsitöö – algtõdesid. Tõendust sellele, et uudne lähenemine töötab, annab tõik, et esimese uute moodulitega tööharjutuse läbinutest 80% said kohe tööle. 

Tallinn ja Harjumaa

 • Aasta tööandja: AS Selver
  Hea koostöö Selveriga on kestnud läbi mitme aasta ja selle kinnituseks sõlmisid Selver ja Töötukassa 01.07.2013 koostööleppe. Selver korraldab iganädalaselt Töötukassa klientidele proovipäevi erinevates kauplustes, andes võimaluse ka neile, kes on tööturul erinevatel põhjustel väiksema konkurentsivõimega.  Selver on olnud suurpäraseks praktikabaasiks ning pärast praktikat on paljud kandidaadid asunud tööle Selverisse või rakendunud lühikese ajaga mõnda teise ettevõttesse tööle. 
   
 • Aasta koostööpartner: ISS Eesti AS
  Alates 29.09.2012 on ISS Eesti ja Töötukassa koostööleppe partnerid. Selle kolme aasta jooksul on tehtud väga tihedat ja mitmekesist koostööd. Näiteks alustab ISS uute töötajate otsinguid alati Töötukassast ning on alati valmis töötukassa erinevatel üritustel ja infopäevadel rääkima oma kogemustest erivajadustega inimestest tööturul.
  2012. aasta lõpust alates on ISS Eesti panustanud erivajadustega inimeste tööhõivesse. Kolme aastaga on ISSi värvatud erivajadustega inimeste hulk enam kui kahekordistunud, moodustades ca 14 % nende 1700 töötajast. Värvatakse ka eesti ja/või vene keelt mitte rääkivaid inimesi.
  Töövõimereformi valguses on ISS oma senise kogemusega töötukassale väga väärtuslik nõuandja, seda eelkõige erivajadustega inimestega seotud teenuste ja koolituste sarja ettevalmistamisel. 

   
 • Aasta KOV: Kose vald
  Kose vallas on tööharjutust korraldatud alates 2012 aastast. Valla sotsiaalnõunik Merike Pihla on tööharjutuse korraldamisel olnud igati abivalmis.  Vald hoolib oma inimestest. Eelmisel  aastal andis vald tööharjutuse jaoks kasutada panga endised ruumid, kohandas need sobivaks ning ostis grupi jaoks kolm sülearvutit. Sotsiaalnõuniku antud ideena valmistasid tööharjutusel osalejad viimati Kose valla eakatele jõulukingiks meeneid (helkureid, süüteroose, küünlaid jne). Merike Pihla on avara pilguga, tunneb oma valla inimesi ja on kursis valla tööandjatega.

Tartumaa

 • Aasta tööandja: OÜ Haine Paelavabrik
  OÜ Haine Paelavabrik on 1998. aastal asutatud ettevõte, mille ajalugu ulatub ligi 50 aasta taha – tegemist on tekstiilivabrikust Areng välja kasvanud ettevõttega, mille põhitegevuseks on punutud ja kootud paelte tootmine.
  Eelmisel aastal jäi tööandja silma oma valmisolekuga võtta tööle ka erivajadusega inimesi. OÜ Haine Paelavabrik on tööandja, kes on nõus panustama töötaja väljaõppele ja andma võimaluse ka vähenenud töövõimega inimestele. Näitena võib tuua selle aasta juulist valmistoodangu pakendajana töötava meie endise kliendi - rulaatori abiga liikuva noormehe.  Ettevõte on olnud tööandjaks ka intellektipuudega inimesele. Kuna tulevikus hakkab erivajadustega inimesi üha rohkem tööturule tulema, on väga tore, et meie seas on sellised paindlikud ja koostööle avatud tööandjad, kes annavad võimaluse ka erinevatel põhjustel väiksema konkurentsivõimega inimestele.

   
 • Aasta koostööpartner: Leoski Tööõigusabi OÜ
  Leoski Tööõigusabi OÜ on olnud meie hea partner juba aastaid, korraldanud nii koolitusi kui ka tööklubi meie klientidele. Mitmed tööotsijad on saanud Leoski Tööõigusabi OÜ juures tööpraktikat ning mitmed neist on ka sinna tööle võetud.
  Koolitaja, lektorid ja juhendajad on alati positiivse suhtumisega. Nad näevad ja leiavad lahendusi ja võimalusi. Tööalase motivatsiooni koolituse ja tööklubi osalejate tagasiside on olnud väga hea, kliendid tunnevad innustust ja soovi edasi tegutseda. Koolitaja on paindlik ja valmis ka individuaalseid lahendusi otsima ja pakkuma. Väga eriline lugu jääb 2015. aasta kevadesse, kus koolitaja oli kohe valmis eestkostel oleva noormehe ema tasuta ettevõtluskoolitusele võtma ja andma tunnistused mõlemale, kuigi tasumine koolituse osas käis vaid noormehe eest. Ühtlasi sai sellest noormehest meie praktika esimene eestkostetav ettevõtlustoetuse taotleja ja saaja. 

   
 • Aasta KOV: Luunja vald
  Mis teeb ühest heast omavalitsusest väga hea omavalituse? See on selles omavalituses elava abisaaja lugu tema aitamisest.  Mida enam on lugusid, kus hädasolijad leitakse üles ja võimaldatakse neile seda, mida nad kõige enam vajavad, seda enam on koostööd ja neid, keda tunnustada sooviks. Koostööd ei tee organisatsioonid, koostööd teevad inimesed.
  Ehkki meie töö on aidata inimesi töö leidmisel, on lugu, millest tahame kõneleda, hoopis mehest, kes  ei olnud valmis ei tööle asuma ega teenustel osalema. Tema suurim soov ja kinnisidee oli arstiks saada, kuid tal ei õnnestunud residentuurieksamit ära teha. See oli ka ainus teema, millest ta oli valmis rääkima. Ta oli väsinud ilmega, sest õppis öösel ja päeval, teda nõustades märkasime rebenenud riideid ja hügieeniprobleeme. Sellises olekus oli ta olnud juba aastaid.
  Kuna meie mõtted hakkasid selle kliendiga toimetamise osas otsa saama, pöördusime Luunja valla poole, et koos lahendust otsida. Kohtumisel valla sotsiaaltöötajatega võttis meid vastu suur koostöötahe, paindlik lähenemine, inimese loole keskendumine.  Mõtlesime koos, kuidas saada klienti tööle lähemale. Lepiti kokku, mida keegi konkreetselt ära teeb, võeti vastutust ja jagati omavahel ülesandeid.  Luunja valla sotsiaaltöötaja oli valmis meie juures koos juhtumikorraldajaga klienti nõustama. Koos prooviti veel  inimesele töö otsimist tugiisiku toel, kuid ka tugiisik oli seda meelt, et tegemist on inimesega, kes peaks jääma  valla hoole alla.  Mõistsime, et klient ei ole valmis tööle asuma ning vallast toimetulekutoetuse taotlemiseks ei pea ta  töötuna registreeritud olema.  Selline otsus vastu võetigi.  Jah, kõik lood ei lõpe alati töö leidmisega. Kuid kui see lõpp on inimese vaatevälja saamine, tema toetamine, sest tema enda oskused on selleks piiratud või puudu, on see taas üks pääsemine.

   

Valgamaa

 • Aasta tööandja: OÜ Maxima Eesti Valga XX kauplus
  OÜ Maxima Eesti Valga XX kauplus eesotsas kaupluse direktori Irina Pjatkovskajaga on aidanud olulisel määral kaasa tööotsijate teadlikkuse tõstmisele.
  Aasta jooksul sai tööandja juures proovipäeval osaleda ligi poolsada töötut. See võimalus andis meie klientidele kindlustunde järgmiste tööalaste sammude astumiseks. Tosinkond klienti said kaupluses tööandja juhendamisel praktilise töökogemuse ning täiendada tööle saamiseks vajalikke ametialaseid oskusi ja teadmisi. Hea meel on tõdeda, et kohalikud elanikud on märganud teenindaja ametis meie endisi meessoost kliente.
  Tööandja kasutab aktiivselt töövahenduse teenust ja annab esimesena võimaluse just töötukassa klientidele. Samuti osaletakse aktiivselt töötukassa üritustel.                                                                                                                                                                                                                       
   
 • Aasta koostööpartner: Varjupaikade mittetulundusühing
  Loomade varjupaigaga on töötukassal aasta-aastalt järjest tõhusam koostöö. Üksnes 2015. aastal võimaldas loomade varjupaik eesotsas Helle Rajaga teha vabatahtlikku tööd 25 töötukassa kliendil. Märkimisväärne on see, et üle poole osalejatest olid puudega ja vähenenud töövõimega inimesed. Kliendid on vabatahtliku töö võimaluse eest siiralt tänulikud ja rõõmsad. Nad tunnetavad, et saavad olla vajalikud ja kasulikud, aidates hättasattunud loomi ning jagades neile hoolivust ja armastust. Vabatahtliku töö kasutegur on märgatav, kuna loomade varjupaigas vabatahtlikul tööl osalejatest on tänasel hetkel viiendik liikunud avatud tööturule.
  Loomade varjupaik lõi kaasa kampaania „TEEME ÄRA“ talgutöödel, kaasates ka töötukassa kliente. Talgutöödel said meie kliendid uusi kontakte otse tööandjatega.

   
 • Aasta KOV: Helme vald
  Helme valla sotsiaalnõunik Anne Kalme ja sotsiaalhooldustöö spetsialist Kaja Lepik tunnevad oma piirkonna inimesi hästi ja on teadlikud nende probleemidest. Omavahelise tiheda suhtluse tulemusena on selgunud erinevate teenuste vajadused ja nii on jõudnud info ka psühholoogilise ning võlanõustamise kohta abivajajateni. Vald on korraldanud transpordi teenustele jõudmiseks ja motiveerinud pikaajalisi töötuid aktiivsed olema. Koostöös suutsime eelmise aasta jooksul kaks alkoholiravi läbinud klienti tagasi tööturule aidata ning sotsiaaltöötajad pole neid ka hetkel silmist lasknud. Lisaks on vald võimaldanud oma ruumides viia läbi tööklubi teenust.

Viljandimaa

 • Aasta tööandja: AS Dold Puidutööstus
  Eesti Töötukassa Viljandimaa osakond valis aasta tööandjaks liimpuitplaate, viimistletud puitdetaile ja mitmekihilisi ehitusplaate tootva Aktsiaseltsi Dold Puidutööstus. Saksa kapitalil põhinev tootmisettevõte asutati Viljandis 1993. aastal ja hetkel töötab ettevõttes üle 170 töötaja.
  Tööandja on eelneval ja ka tänavusel aastal kasutanud aktiivselt tööturuteenuseid, sealhulgas töövahenduse, proovtöö, tööpraktika ja tugiisikuga töötamise teenuseid. Tajudes hetke tööturu olukorda, ollakse lahenduste leidmisel paindlikud ja kohanemisvõimelised. Vajadusel võõrustab tööandja töötukassa töötajaid, tutvustatakse tootmist, et selle tulemusena oleks koostöö veelgi tõhusam. Avatud ja vahetu suhtlemine teeb koostöö sisuliseks ja meeldivaks. 

   
 • Aasta koostööpartner: MTÜ Töötoad
  MTÜ Töötoad on Viljandimaal väga oluline tööandja, kelle peamiseks eesmärgiks on toetatud töökohtade loomine ja pidev uute töötamisvõimaluste otsimine täiskasvanud psüühiliste erivajadustega toimetuleku- ja kohanemisraskustega inimestele, nende täiend- ja ümberõppe korraldamine ja võimetekohase tööga kindlustamine. Nende tööülesanneteks on erinevad õmblus- ja kudumistööd, puidust esemete valmistamine ning tehastele detailide komplekteerimine. Eelmisel aastal lisandusid ka toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenused.
  Tööandja teeb igakülgset ja pidevat koostööd töötukassa Viljandimaa osakonnaga. Toimunud on ettevõttekülastused, milles käigus on tutvustatud töötingimusi ja tegevust laiemalt, kasutatakse ka mitmeid tööturuteenuseid. Koostöö on aus ja avatud - tööandja teeb ettepanekuid ja arvestab seejuures hetke tööturuolukorda.
  Tegemist on oma valdkonna spetsialistidega, kelle arvamused ja hinnangud annavad meie osakonnale alust, et meie ühised tegevused oleksid vajaduspõhised, tulemuslikud ning eesmärgipärased.

   

Võrumaa

 • Aasta tööandja: Võru Tarbijate Ühistu
  Võru Tarbijate Ühistu vahendab oma tööpakkumisi meie kaudu, kasutades Töötukassa iseteenindusportaali. Kuna ettevõttel on kakskümmend kauplust üle maakonna, siis on oluline võimalus tööle saada ka maakonna kaugemates piirkondades. Samuti otsitakse erinevate elukutsete esindajaid – kokast kuni transporditööliseni. VTÜ personalijuht on alati lahkesti nõus tulema osakonda, et jagada infot korrektse kandideerimise kohta meie töötubades.
 • Aasta koostööpartner: Airis OÜ
  Psühholoogilise nõustamise teenuse osutaja Airis OÜ ja  psühholoog Iris Podar on meie koostööpartnerid alates aastast 2011. Nad on alati koostööaldis, tegutsevad korrektselt ning arvestavad klientide privaatsuse ha mugavusega. Psühholoogilist nõustamist osutatakse kliendi vajadustest lähtuvalt ning olukorra tervikut märgates kaasatakse teisi vajalikke spetsialiste. Tagasiside konsultandile on sisukas  ning informatiivne edaspidiste tegevuste planeerimiseks tööle aitamisel. Kriitilistel juhtudel pole psühholoog pidanud paljuks  sõita klienti nõustama tema koju, vajadusel kaasata pereliikmeid või  viia neid koheselt erakorralise meditsiini osakonda. Klientide tagasiside on olnud väga hea, mida kinnitab olukord, kus paljud jätkavad ka pärast teenuse lõppu psühholoogilt nõu küsimist.
   
 • Aasta KOV: Antsla Vallavalitsus
  Tänu Antsla Vallavalitsuse toetusele on Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna Antsla büroo asunud aastaid  vallavalitsuse hoones, kus on tagatud väga hea ligipääs  kogu piirkonna inimestele. Koostöö on tihe  vallavalitsuse kõigi töötajatega. Väga hästi sujub koostöö sotsiaalvaldkonnas.
  Mõistev ja toetav on  suhtumine töötukassa poolt pakutavate teenuste korraldamisele kohapeal (KOV ruumide ja allasutuste ruumide kasutamise võimaldamine jne).
 • Lähitulevikus on Eesti  Töötukassa  Antsla bürool võimalus saada ruumid vallavalitsuse hoone esimesel korrusel ja see tagab  parema ligipääsu ka erivajadustega inimestele. 
   

​Eesti Töötukassa Koostööpartner 2015

 • WorkInEstonia projektijuht Karin Patune
  Soovime sisuka ja aktiivse koostööpartnerina tõsta esile EAS-i WorkInEstonia projektijuhi Karin Patuse. Tänu temaga tehtud koostööle on õnnestunud meie ühistegevused IT spetsialistide värbamisel Soomest. Värbamistuur 6-8. oktoobril viidi läbi kolmes Soome linnas – Turus, Tamperes, Helsinkis. Kokku osales sellel 9 erinevat Eesti ettevõtet. Kõigi tööandjate tagasiside värbamisüritustele oli positiivne. Eesti ettevõtte Relax Gaming tagasisidena on teada, et värbamisürituse tulemusena on tööandja leidnud endale neli uut töötajat.
  Lisaks värbamistuurile on Karin Patusega sujunud koostöö ka erinevatel messidel – koos EURES tiimiga on käidud Soomes Salos, kus korraldatud värbamismessil tutvustati Eestis võimaliku töötamise sihtriigina endistele Microsofti töötajatele. Karin Patuse korraldada oli tööandjate kaasamine erinevatele messidele ja värbamisüritustele.
  Täiendavalt korraldas SA Archimedes koos EAS-i WorkInEstonia ja Ülemiste Cityga 11. novembril Work In Estonia töömessi välistudengitele, mille korralduses ja elluviimises osales ka meie EURES tiim, kuid mille tööandjate osa vedas eest taas Karin. 

   
 • Puhastusekspert OÜ
  Puhastusekspert OÜ viis 2014 aasta lõpus läbi hariduslike erivajadustega klientidele puhastusteenindaja õppe. Koolitaja ei piirdunud ainult koolitamisega, vaid panustas osalejate toetamisse tööle saamisel ka pärast koolitust. Koolitusel osales 8 Tartu Kaunase Kodu elanikku. Meie andmetel asus 6 kuu jooksul tööle 7 koolitusel osalenud klienti.

  Tellisime koolituse Tartumaa osakonna tellimusel hariduslike erivajadustega isikutele. Antud sihtrühma isikud olid kerge ja mõõduka intellektipuudega, kes on omandanud põhi- ja kutsehariduse toimetuleku õppekava raames. Nende erivajadus seisnes õppemetoodika ja -vahendite kohandamise vajalikkuses (lihtsustatud keele kasutamine, alternatiivkommunikatsioon). Õpiraskused väljendusid kirjutamis- ja lugemisraskustes, puudulikus eneseväljendus- ja analüüsioskuses (põhjus-tagajärg seoste mõistmine), tähelepanu- ja keskendumisprobleemides, samuti võisid esineda probleemid tööjuhistest/instruktsioonidest (eriti kirjalikest) arusaamisel.

 

Aasta alustav ettevõtja 2015 - Margus Tammemäe, kes asutas disanibüroo OÜ Ruutu Kuus
Margus Tammemäe töötukassale esitatud äriplaani ideeks oli disain- ja eritellimusmööbli ning lemmikloomade (kanad) kuutide tootmine ja müük. Tegevust alustati kahe tootega – lehmakujulised diivani- ja söögilauad ning kana lemmikloomana pidavatele inimestele kanakuut kui disainielement.

Praeguseks on ettevõtte tegevusvaldkond oluliselt laienenud ning tegutsetakse 12 valdkonnas: tootedisain, eritellimusmööbel, erilahendused, messilahendused, avaliku ruumi erilahendused, sisekujundus, kaupluste vaateaknad, keskkonnapsühholoogia, maketid, fotostuudio, videoteenus ning teenus „Lase kunstnik endast välja“. Viimane teenus tekkis mõneti ootamatult – kuna varasemates ruumides ei saanud enam tegutseda, tuli leida uued, mille kohandamiseks ei olnud piisavalt vabu vahendeid. Seetõttu hakkas Margus korraldama uutes remonti vajavates ruumides loovuskoolitusi, millel osalejad saavad südamest ja vabalt värvidega möllata. Koolitus on osutunud väga populaarseks ning tänaseks on ettevõttel olemas ka raha uute ruumide kujundamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)