Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa tunnustas 2017. aasta parimaid koostööpartnereid

Prindi

Lisatud 18.01.2018 | Uuendatud 22.01.2018

Töötukassa tunnustas juba kuuendat korda tööandjaid ja koostööpartnereid, kellega oleme teinud tõhusat koostööd inimeste tööle aitamisel. Tunnustuse sai ka parim töötukassa toel 2017. aastal tegevust alustanud ettevõte.

Parimate partnerite nimetamisel saavad kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas: „Töötukassa aitas 2017. aastal tööotsingutel 83 594 inimest. Meil oli vahendada 57 000 tööpakkumist, mis on läbi aegade suurim arv vahendatavaid töökohti.“

„Koostööpartnereid, kelle hulka kuuluvad tööandjad,  kohalikud omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid, koolitusasutused ja vabakonna esindajad, on töötukassal ligi 13 000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped juba 39 suurettevõttega,“ ütles Paavel.

„Eelmise aasta tõhus koostöö erinevate koostööpartneritega näitab, et koos saame pakkuda inimestele laias valikus töökohti ja ettevõtetele sobivaid töötajaid. Samuti näeme partnerites olulisi kaasarääkijaid töötukassa üha laieneva teenuste ringi kujundamisel.“

Aasta tunnustused 2017

Hiiumaa

 • Aasta koostööpartner 2017 – MTÜ Hiiumaa EELK Diakooniakeskus

Viimastel  aastatel on meie koostöö Hiiumaa Diakooniakeskusega olnud väga hea. Keskus on osalenud töötukassa üritustel, olnud hea teenusepakkuja ja arvestatav koostööpartner. Tööharjutuse teenuse kliendid on väga hinnanud keskuse juhataja Triin Simsoni juhendamisoskust ja hoolivust. Kui esimest korda teenusele suunatud kliendid on sinna minnes skeptilised, siis teenuse lõppemisel on nad kurvad, et koos käimine ja ühised arutelu- ning töötunnid läbi saavad. Aitäh Triin, südamega tehtud töö eest!

 • Aasta tööandja 2017 - AS M & P Nurst

AS M & P Nurst   on Hiiumaal tuntud ja mainekas ettevõte. Ettevõtte põhitegevuseks on elektrimaterjalide valmistamine, plasttoodete valmistamine survevalumeetodil, elektroonikaseadmete koostamine ja kaabliköidikute koostamine.

Meie koostöö on olnud pikaajaline ja tulemuslik. Tööandja on võtnud aktiivselt osa töötukassa korraldatud teabepäevadest ja ümarlaudadest ning kasutanud meie teenuseid: proovitööd, tööpraktikat, palgatoetust. AS M & P Nurst on sõbralik, kohusetundlik ja alati abivalmis koostööpartner. Hindame kõrgelt klientide kohta saadud tagasisidet, mis aitab meil enda tööd paremini teha ja leida tööandjatele õiged töötajad.

Ida-Virumaa

 • Aasta tööandja 2017 - Noorus OÜ

Noorus OÜ esimene hotell Noorus SPA avas uksed 2014. aasta sügisel. Kolm aastat hiljem ehk sügisel 2017 avas uksed ka ettevõtte teine hotell Liivarand, kuhu töötajate värbamiseks kasutati töötukassa abi. Alates jaanuarist 2016 sõlmis töötukassa Noorus OÜga 30 palgatoetuse lepingut – neist ligi kolmveerand uue töökoha loomise programmi raames – ning  lisaks 36 tööpraktika lepingut.  Statistika näitab, et kui tööpraktika läbimine on edukas, saavad kliendid varsti ka ettevõttes tööd. Noorus OÜ on väga usaldusväärne ja kohusetundlik tööandja, kes pakub kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid ning head motivatsioonipaketti ning kelle maine tööotsijate silmis on kõrge.

Järvamaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - Järvamaa Rajaleidja keskus

Maakondlik koostöö Järvamaa Rajaleidja keskusega on toimunud parimal moel mitmeid aastaid. Töötukassa on osalenud kõigil Rajaleidja korraldatud karjäärimessidel ning ka vastupidi – Rajaleidja osaleb igal aastal töötukassa töömessidel. Koostööd on tehtud karjääripäevadel, karjäärikiirabis, erinevatel koolitustel ja seminaridel, lahendatud probleeme kovisioonidel ja planeeritud tegevusi ühistel nõupidamistel. Meie klientide ühisosa on päris ulatuslik, kuid eriti tihedalt hõlmab see tegevusi noortega. Üheks toredaks tegevuseks kujunes oskuste aasta 2017 raames korraldatud  noorte interaktiivne karjäärimäng #(r)ajafläshid. Meie karjääriinfo spetsialist oli kaasatud fläshide hindamise žüriisse. Hindamine oli intensiivne, kuid aitas paremini mõista noorte mõtteid vajadusi ja oskusi, sest nädal aega kestnud mängudes osales 15 meeskonda.

Oleme oma karjääritöötubadega Järvamaa koolidesse koos sõbralikult ära mahtunud. Me ei dubleeri üksteist, vaid teeme koostööd – ajame ühist Järvamaa asja.

 • Aasta tööandja 2017 - Vaksali Kohvik OÜ

Nii nagu liiguvad Türilt aina ühele ja teisele poole, on ka jaamahoone söögikoht käinud käest kätte. Et rongi- ja bussijaama söögikohta vaja on, seda tõestab reisijate suur huvi. Mõnus on kaasa võtta ergutav hommikukohv, teha toekas lõuna või veeta hubane õhtu Türi kõige tihedama liiklusega kohas. Kohviku avamine tõi Türile juurde söögikoha ja lõi uusi töökohti. Kõige positiivsem selle juures on, et kolm uut töötajad on noored ja tööandja kasutas julgelt Minu esimese töökoha teenust. Selles teenuses on nii garantii kui areng – noored saavad uues töökohas kindlad olla ja vajalikke oskusi juurde õppida.

Jõgevamaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - SA Hea Hoog tegevusjuhendaja Külli Pruuli

Jõgevamaa osakonna Aasta Koostööpartner on SA Hea Hoog tegevusjuhendaja Külli Pruuli. 

Külli töötab igapäevaselt intellektipuudega täiskasvanud inimestega, abistades neid eluks vajalikes toimingutes nagu asutustes käimisel ning eelarve planeerimisel. Töötukassasse on ta tulnud mitme oma kliendiga, et ühekoos leida neile võimetekohane töö.

Külli on inimene, kellega on hea koostööd teha. Tal on suurepärane kuulamise ja probleemilahendamise oskus ning ta ei karda nõu küsida, kui ise mõne küsimusega hätta jääb.

Kui Külli oma klientidega töötukassas nõustamisel käib, siis on näha, kui lugupidavalt ta neisse suhtub ning kui vastastikku usaldusväärsed suhted tal klientidega on. Külli on osavõtlik, ta on korduvalt uurinud, missugused tööturuteenused võiksid tema kliente aidata ning seeläbi suunanud nad näiteks tööalase rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamisele. Samuti on ta andnud konsultantidele vajalikku informatsiooni mõne kliendi tugevustest ja takistustest. Kirjadele vastab Külli alati kiirelt ja tema tagasiside on põhjalik ning sisukas.

 • Aasta tööandja 2017 - Põltsamaa Felix

Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonnal on olnud aktsiaselts Põltsamaa Felixiga tihe ja tulemuslik koostöö juba palju aastaid. Ettevõte on piirkonna suurim tööandja, kes pakub hooajaliselt tööd üle 300 töötajale. Ettevõte on olnud aktiivne koostööparter töökohtade vahendamisel ja osalenud kõikidel Jõgevamaa töömessidel, kus tema esindus on olnud alati kõige suurema külastatavusega. Toimunud aruteludel on ettevõtte esindaja olnud aktiivne kaasarääkija ning jaganud oma kogemust ja teadmisi teiste tööandjatega ning töötukassaga.

Lääne-Virumaa

 • Aasta koostööpartner 2017 – Inge Asi

Aasta Koostööpartnerina soovime tunnustada kliinilist psühholoogi Inge Asi, kelle panus Lääne-Virumaa klientide nõustamisse on olnud tähelepanuväärne. Inge Asi on Eesti Töötukassale pakkunud psühholoogilist nõustamist terve 2017. aasta vältel ning viinud teenuse kvaliteedi meie jaoks uuele tasemele. Kliendid hindavad teda kõrgelt ning kiidusõnu saame ka oma töötajatelt, sest tagasiside, mida Inge meile klientide osas annab on hindamatu väärtusega. Koostöös Ingega oleme saanud toetada kliente, kes vajavad sageli tööellu naasmiseks võrgustiku kaasamist ja ka teiste osapoolte toetust.

 • Aasta tööandja 2017 - Kaitsevägi ja Kaitseressursside Amet

Lääne-Virumaa osakond on otsustanud tunnustada Aasta Tööandja 2017 tiitliga Kaitseväge ja Kaitseressursside Ametit. Seoses Kaitseväe laienemisega ja liitlasvägede kasvuga Lääne-Virumaal Tapa piirkonnas oleme olnud kaasatud nende värbamisprojektidesse piirkonnas. Koostöös Kaitseressursside Ameti värbamiskeskusega oleme tööotsijatele vahendanud tööpakkumisi ja tutvustanud töötamisvõimalusi soomukijuhi ametikohast abikoka ametikohani. Täname abivalmiduse ja toetuse eest värbamiskeskuse värbajat Igor Novitskit, kes on tutvustanud meile töötamisvõimalusi Kaitseväes ning andnud sisulist tagasisidet kandideerijatele nende sobivuse või mittesobivuse kohta töötamiseks soovitud ametikohal.

Läänemaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - Haapsalu Sotsiaalmaja

Haapsalu Sotsiaalmaja on olnud töötukassa Läänemaa osakonnale pikaajaline koostööpartner. Kuigi täna tunnustame oma partnereid 2017. aasta koostöö eest, siis Haapsalu Sotsiaalmajaga on see koostöö olnud aastaid püsivalt väga hea.

Mitmed töötukassa kliendid on saanud Haapsalu Sotsiaalmajas töökogemust ja uusi oskusi juurde just vabatahtlikku tööd tehes. Meie kliendid on käinud vabatahtlikuna abistamas vähenenud töövõimega noorte päevakeskuse tegevuste läbiviimisel, puuetega inimestele ja eakatele ürituste korraldamisel, sihtrühma vaba aja tegevuste korraldamisel, Eesti Pimedate Raamatukogule raamatute sisselugemisel ja redigeerimisel. Varasematel aastatel on mitmed kliendid käinud Haapsalu Sotsiaalmajas uusi oskusi ka tööpraktika raames juurde õppimas.

Töövõimereformi valguses on Haapsalu Sotsiaalmaja koos töötukassaga vähenenud töövõimega inimeste uute toetuspõhimõtete eestvedaja. Sotsiaalmaja aktiviseerib vähenenud töövõimega inimesi, arendab ja rakendab nende võimeid ning on oma suhtumisega ka teistele tööandjatele eeskujuks puudega inimeste tööle rakendamisel ja hoidmisel.

Mitmed töötukassa kliendid on peale erinevate tegevuste proovimist sotsiaalmajja tööle saanud. Sotsiaalmaja on andnud paljudele erilistele inimestele võimaluse oma oskusi ning võimeid arendada ja proovile panna. Sotsiaalmaja omab EQUASS kvaliteedimärki, mis kinnitab veelgi, et sealsed töötajad tegutsevad süsteemselt, läbipaistvalt ning eeskätt sihtrühma huve silmas pidades

 • Aasta tööandja 2017 - SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus

Tööandjana on sihtasutus Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus väga koostööaldis ja uuendusmeelne. Asutus on töötukassa toel panustanud kümmekonna inimese väljaõppesse ning pakkunud tööd mitmele pikaajalisele töötule, samuti vähenenud töövõimega inimestele.

Lõuna-Läänemaad iseloomustab tööandjate nappus ning ka see, et 40% meie klientidest on pikaajalised töötud. Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus on üks sellistest tööandjatest, kes eelistab tööd pakkuda oma piirkonna inimestele. Märkimisväärne on, kuidas tööandja oskab leida võimalusi, et töötaja tema juures püsima jääks, olla mõistev ja lahendusi pakkuv. Asutus oli piirkonna üks esimestest, kes oskas märgata ja kaasata töötukassa ESF karjäärinõustajat, et seeläbi toetada töötajate motivatsiooni, soovi ja tahet enesearenguks ning ikka seda, et töö oleks jätkuvalt nauditav.

Pärnumaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - Are Avatud Noortekeskus

Are Avatud Noortekeskuse juures tegutseb Noorte Tugila, kus töötab noorsootöötaja Pille Kuusik, kes on väga pühendunud leidmaks abivajajaid noori, keda sõna otseses mõttes töötukassasse tuua. Pille teeb väga head ja sisulist koostööd töötukassa juhtumikorraldajaga. Nii töötukassa kui Tugila poolne noore inimese motiveerimine, vajadusel perekonna, psühholoogi, võlanõustaja, tööandja kaasamine on andnud häid tulemusi. Meil on mitmeid näiteid noortest, kellel on jäänud kool pooleli või olnud kodus olnud keeruline olukord, kuid üheskoos oleme suutnud neid noori aidata – kas sobiva töö leidmisel või uuesti õppimise teele suunates. Tänu Pille sarnastele noorsootöötajatele on võimalik maailma paremaks paigaks muuta.

 • Aasta tööandja 2017 - Ruukki Products AS

Ettevõte on Pärnumaa osakonna pikaajaline hea koostööpartner. Oleme üheskoos kliente tööle aidanud läbi proovitöö, tööpraktika, palgatoetuse. Ruukki on osalenud kõikidel Pärnumaa töömessidel. Samuti on Ruukki alati meie infopäevadel aktiivselt oma mõtteid avaldamas.

Pärnumaa ettevõtte personalijuht Inna Anson on eriliselt suure empaatiavõimega, ta mõtleb kaasa, aitab leida lahendusi ja on paindlik. Tänu tema leidlikkusele oleme saanud pakkuda nii tööpraktikat kui väljaõpet ka vähese töökogemusega noortele ja terviseprobleemidega inimestele. Väga hea koostöö kaudu aitame kaasa ka nõrgema konkurentsivõimega inimeste oskuste kasvamisele, uute võimaluste tekkimisele ja nende jõudmisele tööturule. Aitäh, Inna, et on olemas Sinusuguseid personalijuhte.

Põlvamaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - AS Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskus

Koostööpartnereid ei pea otsima metsade ja mägede tagant, koostööd saab edukalt teha ka naabritega. Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna ja AS Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskuse koostöö on kestnud juba kaks aastat. Meeskonnaliikmed on motiveeritud, oma tegevustes täpsed ning kõigest kumab läbi soovi teha asju järjest paremini. Võiks öelda, et selle ajaga on meie koostööst saanud meeskonnatöö, olenemata sellest, et oleme erinevatest organisatsioonidest. Me oleme kasvanud kui sõprus, algul arglikult, hiljem emotsionaalselt ja toetavalt.

Meie ühine eesmärk on, et meie kliendid saaksid tagasi usu oma vaimu ja tervisesse. Individuaalne ja oskuslik lähenemine on toonud klientide rahulolu teenusega. Tunda ja näha on rehabilitatsioonimeeskonna panustamist töösse ja usku klientidesse. Koos suudame leida kõikidele küsimustele ja probleemidele kiire lahenduse. Koostöös oleme aidanud tööle rehabilitatsiooniteenusel olevaid vähenenud töövõimega tööotsijaid. Ilma reklaami tegemata on saanud Põlva Haigla suurimaks teenusepakkujaks Põlvamaal, meelitades väikesesse Põlvasse ka kaugema kandi rahvast.

 • Aasta tööandja 2017 - Põlva Agro OÜ

Põlva Agro OÜ sai alguse 17. septembril 1947, kui loodi kolhoos Võit -  Mandri-Eesti esimene kolhoos. Läbi aja on ettevõte kandnud erinevaid nimesid, praegust nime – Põlva Agro OÜ – kannavad nad 2004. aasta algusest. Tegemist on ühe efektiivsema piimatootmisega tegeleva ettevõttega Eestis, piimakari on üks Eesti tippkarjadest. Ettevõttes töötab 65 inimest, haritakse 2400 ha maad ning lüpsikarja suuruseks on 1100 looma.

Tööandja on kasutanud aktiivselt tööturuteenuseid, sealhulgas töövahenduse, proovitöö, tööpraktika, palgatoetuse ja tugiisikuga töötamise teenuseid. Meie peamine koostöö on seni seisnenud töövahenduses. Töökuulutustes on ta üks väheseid Põlvamaa ettevõtteid, kel on julgust avaldada töötasu suurus. Meil on hea meel, et töötajaid valides ei minda alati lihtsaimat teed – tööandja on valmis pakkuma võimalust ka neile inimestele, kellel ei ole varasemat töökogemust, kelle oskused vajavad täiendamist või kelle töövõime on vähenenud.

Raplamaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - Märjamaa Vallavalitsus

Nii volikogu kui vallavalitsuse tasandil tehtav koostöö olnud pidev ja tulemuslik. 2017. aastal toimus Märjamaal töömess, mille õnnestumisesse andsid oma panuse Märjamaa Vallavalitsuse ja rahvamaja töötajad. Vallavalitsus on aidanud korraldada seminare, infopäevi ja kohtumisi ettevõtjatega. Märjamaa Vallavalitsuses töötavad väga tublid sotsiaaltöötajad ja tugiisikud.

 • Aasta tööandja 2017 - Fleur OÜ

Väikeettevõte Raplamaal, mille kahes Florise nime kandvas ilusalongis töötab kokku 19 inimest. Tegevust alustati juba 1995.aastal.

Fleur OÜ on usaldusväärne ja korrektne partner töötukassale, koostööd oleme teinud alates 2009. aastast. Kokku on sõlmitud 18 tööpraktika ja palgatoetuse lepingut. Juhataja Ave Tislar peab oluliseks töötajate arendamist ning õpib ka ise pidevalt. Tööpraktika Florises on olnud uue karjääri  alguseks paljudele tänastele iluteenindajatele.

Saaremaa

 • Aasta koostööpartner 2017 – Kuressaare Haigla SA

Eesti Töötukassa koostöö Saaremaa ühe suurema tööandja Kuressaare Haiglaga on läbi aastate toiminud hästi ja tulemuslikult.

Kuressaare Haigla on väga teadlik töötukassa võimalustest, on kasutanud erinevaid teenuseid töötajate värbamiseks ning on alati valmis jagama konstruktiivset tagasisidet. Kuressaare Haigla on sotsiaalselt vastutustundlik tööandja, pakkudes tööd ka vähenenud töövõimega inimestele. Samuti on Kuressaare Haigla tihti esindatud tööandjate teabepäevadel ning 2017. aastal osalesid nad Saaremaa töö- ja karjäärimessil.

Alates jaanuarist 2017 on Kuressaare Haigla Eesti Töötukassa partneriks ka tööalase rehabilitatsiooni teenuse pakkujana. Sellest ajast on Kuressaare Haigla poolt pakutava tööalase rehabilitatsiooni teenuse populaarsus aina kasvanud meie klientide hulgas ning senine tagasiside on olnud väga positiivne.

Eesti Töötukassa Saaremaa osakond avaldab tänu Kuressaare Haiglale kui avatud ja alati koostöövalmile partnerile.

 • Aasta tööandja 2017 - Tepcomp OÜ

Kuidas toodetakse LED-valgusteid või elektroonikakomponente, seda ei teadnud varem ei meie ega suur hulk saarlasi.  Neli aastat tagasi laienes Soomest Kuressaarde üks pisike ettevõte, kus töötas algselt vaid kaks inimest. Tänaseks on seda numbrit aga kasvatatud hoolega ja  hetkel töötab ettevõttes juba üle 45 inimese.

Eesti Töötukassa koostöö ettevõttega sai alguse siis, kui alustati oma tegevusega saarel. Jälgisime meie nende tegevust  ja olime valmis töökätega toetama ja vastupidi, ettevõte leidis kiiresti koostöövõimalused meiega.

Hooliva ja paindliku ja tulevikuvaadet omava ettevõttena on nad alati valmis rääkima oma tegemistest ka siis kui otseselt töökäsi vaja pole. Kui soovisime näidata noortele ja erivajadusega noortele, mis tööd ühes elektroonikatööstuses tehakse, siis ilma pikema mõtlemiseta vastasid nad jaatavalt.

Nad on head partnerid - kasutavad aktiivselt töötukassa teenuseid ning annavad meeleldi tagasisidet nii töötukassa klientide kui ka teenuste kohta. 2017. aastal osalesid nad Saaremaa töö- ja karjäärimessil.

Hetkel  on ettevõttel läinud nii hästi, et ruumid hakkavad kitsaks jääma, töötajaid värvatakse üha enam juurde ja seda koostöös meiega.

Tallinn ja Harjumaa

 • Aasta koostööpartner 2017 – Tallinna Keskraamatukogu

Vabatahtlike hulgas on Keskraamatukogu väga  hinnas. Seal saab tegeleda erinevate huvipakkuvate tegevustega ning erinevate üksuste asukohad on inimestele mugavad. Keskraamatukogu on väga kohusetundlik ning koostööaldis partner. Nad teavitavad töötukassat õigeaegselt ja annavad põhjalikku tagasisidet, dokumentatsioon on alati korras. Tagasiside vabatahtlike poolt on väga positiivne. 2017.  aastal osales Keskraamatukogus vabatahtlikul tööl 55 töötukassa klienti. Enamasti tegi üks inimene vabatahtlikku tööd kaks-kolm kuud, mis näitab selgelt, et töö meeldis.

Raamatukogu on avatud ka vabatahtlike endi mõtetele sellest, mida nad sooviksid raamatukogus teha. Kindlasti saab kaasa lüüa keelekohvikute korraldamises, lastele suunatud tegevustes, ürituste läbiviimisel, info jagamisel külastajatele ning paljudes erinevates raamatukogutöödes.

Vabatahtlikud hindavad väga kõrgelt keelekohvikute kasulikkust. Nii keelekohvikus kui ka üldse vabatahtlikul tööl eesti keeles suhtlemine on teise emakeelega inimestele palju kasu toonud ning keeleoskuse silmnähtav areng on mõnel puhul toimunud juba paari kuu jooksul.

 • Aasta tööandja 2017 - Maxima Eesti OÜ

Maximas on pidevalt uusi töötajaid vaja ning ettevõte kasutab usinalt töötukassa töövahendusteenust, võttes tööle ka vähenenud töövõimega inimesi. Vähenenud töövõimega inimeste värbamisel saadud koostöökogemust on Maxima jaganud ka teiste ettevõtetega.

Samuti kasutab ettevõte aktiivselt töötukassa teisi teenuseid – palgatoetus, tööpraktika, tugiisikuga töötamine. Oleme korraldanud infotunde tööotsijatele, samuti on Maxima rääkinud ettevõttes töötamisest ja töötajate arenguvõimalustest Tallinna ja Harjumaa töötukassa büroode töötajatele. Tööta ja õpi võimalusi oleme käinud tutvustamas nii kaupluste töötajatele kui juhtidele. Ettevõte on olnud avatud suhtleja ning uuendustega kaasatulija, olles nõus ka uuendusi enda nahal järele proovima.

Tartumaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - OÜ Activitas

OÜ Activitas on üks kaheksateistkümnest tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajast Tartu maakonnas. Asutuse missiooniks on aidata leida lahendusi ja luua võimalusi Lõuna-Eesti inimeste aktiivsemaks töö- ja igapäevaeluks ning õppimiseks ja vabaajategevusteks. Sealjuures pakutakse teenuseid nii lastele, noortele kui ka töö- ja vanemaealistele inimestele. OÜ Activitas visiooniks on veelgi laieneda ning saada Lõuna-Eesti rehabilitatsioonikeskuseks, mis pakub innovaatilisi, tõenduspõhiseid lähenemisi erinevate kliendigruppide rehabilitatsioonis. Samuti osaleb asutus järjepidevalt valdkonna arendustegevuses riiklikul tasandil. OÜ Activitas väärtustab kliendikesksust, ausust, hoolivust, koostööd ning tulemustele orienteeritust.

Eeltoodut kinnitab töötukassa ja OÜ Activitas kahe aasta pikkune koostöö. Nad on andnud märkimisväärse panuse tööalase rehabilitatsiooni ja kogemusnõustamise teenuse osutamisse. Nad on hoidnud ja parendanud teenuste kvaliteeti koostöös töötukassa juhtumikorraldajatega ja teenusejuhtidega. OÜ Activitas on loonud usalduslikud suhted klientidega ning seeläbi taganud parimad lahendused enam kui sajale tööalase rehabilitatsiooni teenuse kliendile. Asutuse meeskonna põhjalikkus ja pühendumine ühistele eesmärkidele aitavad klientide tööelu säilitada või selleni jõuda.

Töötukassa Tartumaa osakonna poolt on selge tunnetus, et OÜ Activitas on väärtuslik koostööpartner ning väärib eeskujuks seadmist.

 • Aasta tööandja 2017 - AS TV Play Baltics

AS TV Play Baltics on üks suuremaid tasulisi satelliit-digitelevisiooni operaatoreid Euroopas, mille kanaleid vaatab rohkem kui 70 miljonit inimest 21 riigis. AS TV Play Baltics töötajate rahutu loomus inspireerib neid pidevalt otsima uusi ja põnevaid viise, kuidas murda traditsioone ning teha asju tavapärasest erinevalt. Siin soovitakse teha võimatu võimalikuks, mõelda suurelt ja tegutseda kiirelt.

Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna senisest tihedam koostöö AS TV Play Balticsiga sai hoo sisse 2017.a kevadel, kui värskelt tööle asunud telefonimüügijuht Silja oli valmis meiega koostöö uuele tasandile viima. Eesmärk nagu ikka, leida tööandjale kõige sobivamad ja paremad töötajad ning meie klientidele hea ja usaldusväärne tööandja. Tööpakkumiste vahendamisele järgnes infopäeva korraldamine osakonnas ja osalemine töömessil. Hea koostöö tulemusel käisid Tartu büroode töövahenduskonsultandid suvel tööandjal külas ettevõtte ning töövõimalustega tutvumas. Pärast suviseid kohtumisi on tööandja sõnul kasvanud kandideerijate hulk ja teadlikkus pakutavast tööst. Tööle on võetud nii mõnigi särav müügitäht, kes eelnevalt  olnud töötuna arvel.

AS TV Play Balticsit näeme kui tööandjat, kes on valmis kaasa mõtlema ja leidma erinevaid võimalusi koostöö edendamiseks; kes pakub võimalusi klientidele rakendumiseks ja kogemuse saamiseks. Nad on valmis kaasa lööma erinevatel töötukassa ettevõtmistel.

Valgamaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - Tarbatu Tervisepark OÜ ja Kadri Pill

Töötukassa Valgamaa osakonnal algas 2017. aasta suvel tõhus koostöö Tarbatu Tervisepark OÜ-ga.  Valga linnas on nüüd võimalik saada sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid. Tänu Tartus tegutseva Tarbatu Tervisepargi laienemisele Valga linna on paljudel abivajajatel võimalus abi saada kodukohas. Koos töötukassa juhtumikorraldajatega on toimunud kohtumised ja arutelud, kuidas paremini meie kliente aidata. Inimeste tagasiside teenusel osalemise kohta on olnud positiivne. On hea meel, et Tarbatu Tervisepargil jätkus sotsiaalses mõõtes ettevõtlikkust hakata oma spetsialistidega Valga linna sõitma.

 • Aasta tööandja 2017 - UPM-Kymmene Otepää AS

Soovime tunnustada kiirelt arenevat ettevõtet, mis on tegutsenud Valgamaal ligi 18 aastat ja kus töötab 250 inimest. Ettevõte toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri, toodangust eksporditakse üle 90%. Nende toodangut kasutatakse näiteks ehituses, transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites. Ta on üks suuremaid tööandjaid Valgamaal ning Eestis suurim kasepuidu väärindaja.

Ettevõtte viimase laienemisega loodi 2016. aastal juurde 50 uut töökohta, millest igaüks on olulise tähtsusega meie maakonna jaoks. Tööandjat hinnatakse kõrgelt ka ümberkaudsetes maakondades. Tööotsijad ootavad pikisilmi tööandja tööpakkumisi, et vabadele töökohtadele kandideerida. Kohapeal õpetatakse välja kõik tootmistöölised, igati toetatakse ettevõttesisest arengut. Kõrvaltvaatajana võib tõdeda, et töötajad tunnevad end justkui suure pere liikmena. Nende heaolu peetakse äärmiselt oluliseks. Vaatamata sellele, et tehas töötab ööpäevaringselt on töötajad lojaalsed ning keskmine tööstaaž 8 aastat.

Ettevõttega on võimalus olnud kohapeal tutvumas käia nii töötukassa töötajatel kui ka tööotsijatel. Töötamise võimalusi on käidud tutvustamas ka töötukassa töömessidel. Meie erilised tänusõnad kuuluvad personalijuht Evrika Lepikule, kes tegi tihedat koostööd töötukassaga ning usaldas vahendamiseks ligi poolsada erinevat tööpakkumist.

Valgamaa aasta tööandja 2017 on Otepää vineeritehas UPM-Kymmene Otepää AS.

Viljandimaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - perearst Marje Metsur-Benzel

Marje Metsur-Benzeli eestvedamisel on Viljandimaa perearstide töö paremaks koordineerimiseks asutatud MTÜ Viljandimaa Perearstid ning ta on üks selle ühingu juhatuse liikmetest.

Tihedam koostöö doktor Metsur-Benzeliga sai alguse 2016. aastal, kui korraldasime Viljandimaa osakonnas maakonna meditsiinitöötajatele teabepäeva seoses käivitunud töövõimereformiga. Tänu temale on meil maakonna perearstidega väga hea ja tulemuslik koostöö, perearstidelt saame vajadusel alati kiiret ja sisulist tagasisidet ning informatsiooni. Doktor Metsur-Benzel on perearstidele jaganud selgitusi meie koostöö olulisusest ning töötukassa võimalustest meie ühiste klientide/patsientide toetamisel ja abistamisel tööturule liikumisel. Marje Metsur-Benzeli algatusel toimus maakonna perearstidega koostöökohtumine, kus töötukassa ekspertarst-metoodik andis ülevaate töövõime hindamise põhimõtetest ja metoodikast.

Töötukassa ja perearstide tulemusliku koostöö aluseks on olnud usalduslik ja avatud suhtlemine ning perearstide poolt töötukassa tööeesmärkide teadvustamine. Teadlikult ühise eesmärgi ja parima tulemuse saavutamise nimel tegutsemine ja teineteise toetamine on tõhusa koostöö aluseks.

 • Aasta tööandja 2017 - aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks

Eesti Töötukassa Viljandimaa osakond valis Viljandimaa aasta tööandjaks aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks -  Skandinaavia üks suuremaid akende ning uste tootjaid, kelle tootmine toimub peamiselt Viljandis ning omatakse ka komponenditehast Võrumaal Sarus. Alustanu 1990. aastal 35 töötajaga, pakutakse praegu tööd üle 700 inimesele, olles hetkel Viljandimaa suurim tööandja. 2017. aastal on loodi ettevõttes juurde mitukümmend töökohta. Aja jooksul on ettevõte investeerinud kaasaegsetesse automaatliinidesse ja seadmetesse, et pakkuda oma klientidele toodangut, mis vastaks tänapäeva standarditele ning kõrgetele kvaliteedinõuetele.

Tööandja on osalenud korduvalt Eesti Töötukassa töömessidel Viljandis, Jõhvis, Narvas, võtnud osa erinevatel teabe- ja infopäevadel, kasutanud tööturuteenuseid ning on alati rääkinud kaasa ning väga hästi tajunud hetke tööturu olukorda. Seetõttu ollakse lahenduste leidmisel koostöövalmid, paindlikud ja kohanemisvõimelised.

Vajadusel võõrustab tööandja töötukassa töötajaid ja meie kliente, tutvustatakse tootmist, et selle tulemusena oleks koostöö veelgi tõhusam. Avatud, meeldiv, lugupidav ja vahetu suhtlemine teeb koostöö sisuliseks ning meeldivaks. Eriti soovime tänada personalijuht Heliko Saukat.

Võrumaa

 • Aasta koostööpartner 2017 - Vambola Olli

Vambola Olli on koostööpartnerina mõistev, sõbralik, vastutulelik. Ta süveneb põhjalikult kliendi probleemidesse, on arutlev, veenva mõtteviisiga, lahendustele orienteeritud. Kliendid saavad alati nõu, kuidas alustada võlgadest tingitud sasipuntra harutamist. Sageli rõhuvad kliente ja takistavad tööotsinguid erinevad juriidilised probleemid, Vambola Olli ei pea paljuks ka sellistel puhkudel lahenduseni viiv suund kätte näidata.

Vambola Olli osaleb meelsasti meie töömessil, andes tasuta juriidilist nõu. Meie klient on kiitnud teda kui suurepärast praktikajuhendajat.

 • Aasta tööandja 2017 - OÜ HAMERY

Antslas tegutsev õmblusettevõte Hamery OÜ on elavdanud Antsla valla tööelu juba aastast 2004 ning omal ajal välja kasvanud trikotaaži tootmisettevõttest  Marat. Tegemist on ettevõttega, kes enamasti toodab spordiriideid, tööriideid, lasteriideid, trikootooteid, vabaajariideid Euroopa tuntud kaubamärkidele. Ettevõte tegutseb väikelinna ääres ning pakub lähikonna inimestele täisajaga päevast tööd. Ettevõttes töötab hetkel üle 40 töölise, kellest üsna suur hulk on  ameti selgeks õppinud läbi töötukassa tööpraktika. Ainuüksi 2017. aastal on töötukassa sõlminud OÜ Hameryga kaheksa palgatoetuse ja tööpraktika lepingut. Sobiva tööjõu leidmiseks on ettevõte korraldanud proovitööpäevi töötuna arvel olevatele inimestele. Ettevõte on osalenud töötukassa poolt korraldatud töömessil ja teabepäevadel, et tutvustada töötamisvõimalusi Antsla vallas.

Eesti Töötukassa aasta koostööpartnerid 2017

 • EAS Work in Estonia projekti meeskond

Work in Estonia meeskond on EURESe hea koostööpartner, kes aitab Eesti tööandjatel leida töötajaid ka mujalt maailmast - näiteks korraldati 2017. aastal  üle-euroopaline online-töömess. Veel ühe ühise tegevusena on 2018. aastal teoks saamas plaan pakkuda töötukassa karjäärinõustamist Eestisse saabunud välisspetsialistide abikaasadele, et ka nemad leiaksid Eestis endale sobiva töö- või õppimisvõimaluse.

 • ETV produtsent Hannela Lippus

Koostöö Hannelaga algas 2010. aastal, kui ekraanil oli Tööotsija saade. Koostöös hakkasime tootma saadete lõppu töötukassa klippe, mis andsid inimestele näpunäiteid, millega paremini tööturul hakkama saada.

2011. aastal alustas ETV ja töötukassa koostöös teleekraanil saade Meie inimesed. Televaatajatel oli võimalus tutvuda 210 Eesti inimese looga – iga loo juures oli ka mõni töötukassa soovitus või kommentaar.

2017. aastal sai Meie inimestel 5 telehooaega täis ja vaja oli teha uuenduskuur – tulemuseks Töörööbikud, mida taas teeme koos.

Hannela on lisaks ETV-le ka ETV+ hommikuprogrammi produtsent. 2017. aasta sügisel sündis venekeelne teleprojekt „Jaht tööle“ -  „Охота на работу“ – sügiselt oli eetris 15 tempokat ja informatiivset teleklippi.

 • SA Kutsekoda

Kutsekojaga on töötukassal väga hea koostöövaim – Kutsekoda analüüsib tööturul toimuvat ja annab selle põhjal välja OSKA uuringu raportid, mida meie hoogsalt oma töötust ennetavate meetmete osutamisel kasutame! Meie vahel on ka suur usaldus – Töötukassa esindajate tarkust väärtustatakse Kutsekojas OSKA nõunike kogus, koordinatsioonikogus, ent muidugi ka konverentsidel ja muudes formaatides. Ning nagu juba öeldud – meie usaldame OSKA uuringu raporteid ja oleme ehitanud töötust ennetavate meetmete osutamise nende peale. Toetame üksteist vastastikku küsimuste tekkimisel neile kiiret lahendust leida püüdes, arvestame üksteise erilisemate vajaduste ja huvidega ning püüame need kiiresti praktikas tulemuslikult realiseerida.

Aasta alustav ettevõtja 2017 – Raido Asula, Asulavent OÜ

Raido Asula loodud ettevõte pakub ventilatsioonisüsteemide paigalduse ja väljaehitamise teenust nii äri- kui ka eraklientidele üle Eesti. Inimesed veedavad keskmiselt 80% ajast ruumides. Ruumiõhust sõltub tervis ja enesetunne - halb õhk võib põhjustada terviseprobleeme. Nõrk ventilatsioon või ventilatsiooni puudumine tähendab, et saastunud õhku ei eemaldata ruumist. Seega ei ole kindlustatud inimese elutegevuseks vajaliku värske õhu hulk ja selle loomulik ringlemine ning ei ole tagatud tasemel mikrokliima. Kui uus maja korraliku ventilatsioonita jätta, võib see juba kolme kuu pärast hallitada ja seetõttu kapitaalremonti vajada.

Asulavent OÜ eesmärgiks on pakkuda kliendile ventilatsioonialast terviklahendust projektist kuni töötava süsteemini ning töötavast süsteemist tavapärase hoolduseni.

Ettevõte on äriplaanis seatud eesmärgid saavutanud ja saavutusega rahul. Kui esialgne plaan oli teha valdavalt alltöövõttu, siis tegelikkuses on ta leidnud ka oma isiklikud kliendid. Ettevõtte omanik usub, et mida aeg edasi, seda jätkusuutlikumaks ettevõte muutub. 

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)